Zainsubani’nin Notları

Orjinal ismi: Zainsubani’s Notes

Çeviren: Ahmet Taha Altuğ

 

[Takip eden kısım Hassour Zainsubani tarafından Kültopraklılar ve Nerevarine tairkatı üzerine sizin için hazırlanmış notlardır.]

Kültopraklılar doğrudan, Peygamber Veloth’u günümüzde Morrowind dediğimiz topraklara kadar takip eden Aldmeri kavimlerinin soyundan gelmektedirler. Kültopraklılar mütevazı göçebe yaşamını ve dedelerinin sade ata tapınımını sürdürürler ve yerleşik Büyük Hane Dunmer kültürlerinin yumuşak yaşamlarını ve yozlaşmış tapınımlarını hakir görürler. Çoraklar haşin ve acımasızdır, biz de sert bir halkız. Ama sade yaşamlarımızda bir şeref, bir güzellik de vardır, yalnızca Tapınak ve Büyük Haneler’in züppeleri bizi kaba yabaniler gibi kovacak aptallıktadır.

Kültopraklılar ve yabancılar

Birçok Kültopraklı, tüm yabancıların ve sahte tanrılarının Morrowind’den sürülmesini temenni etmektedir. Hiç olmazsa yabancı iblislerin kendilerini rahat bırakmalarını isterler. Kültopraklılar silahsız kişilere saldırmanın utanç verici olduğunu düşünürler fakat onları ya da onların boy törelerini rencide eden silahlı bir kişiyi hiç tereddütsüz öldüreceklerdir. Hiçbir Kültopraklı, İmparatorluk’a savaş açacak kadar saf değildir. Buna karşın eğer öylesi bir savaş kazanılabilecek olursa çoğu Kültopraklı o savaşı kazanmak için canlarını seve seve verebilir.

Kültopraklı görgüsü

Kültopraklılar bir yurda destursuz giren bir yabancıya meydan okuyabilirler. Örfler kabileden kabileye farklılık gösterse de sizden rica edildiğinde ayrılın, belki bağışlanırsınız. Külhanlar (kabile reisleri) ve bilge kadınlar (kabile kâhinleri ve yol göstericileri) söz konusu olduğunda özellikle dikkatli olun. Kimisi sıcakkanlı, kimisi saldırgandır. Görgülü olun ve rica edilirse ayrılın. Eğer rencide olurlarsa saldırabilirler.

Kültopraklı meydan okumaları

Eğlence için meydan okunduğunda reddedilmesi kabul edilebilirdir. Şeref için meydan okunduğunda ise reddetmek utanç vericidir. Şeref düelloları sözlü veya davranışsal hakaretler yüzünden yapılır ya da geleneksel makam veya tören düellolarını da temsil edebilir.

Kültopraklı tapınması

Bir kabiledeki genç ve küçük tüm Kültopraklılar, boylarının Ata tarikatı içine doğarlar. Nerevarine tarikatı farklıdır gerçi, kehanet yeteneği olan yalnızca birkaç bilge kadın ve kâhinleri koruyan birkaç kutsal savaşçı-kahramandan oluşan çok küçük bir tarikattır. Urshilaku Külhanı Sul-Matuul tarikatın Savaşçı-Muhafız’ıdır ve yine Urshilaku’dan olan Nibani Maesa da tarikatın Kerametkar-Falcı’sıdır.

Nerevarine tarikatı

Onlar Büyük Külhan ve Hortator’a, asırlar önce kötüyü, tanrısız cüceleri yok etmiş ve hain Dagoth Ur’u Kızıl Dağ’ın altındaki murdar sürüleriyle birlikte defetmiş olan Nerevar Ay-ve-Yıldız’a taparlar. Tarikatın, Kültopraklı tapınımı içinde önemi küçüktür ve varsa takipçilerinin bir etkisi sadece Urshilaku arasında vardır. Diğer Kültopraklı kabileleri tarikatla aynı hisleri paylaşmaktadırlar ancak Nerevarine kehanetlerine güvensizlik ve şüphecilikle yaklaşırlar.

Nerevarine kehanetleri<br>Kehanetlerin, Kültopraklar’dan yabancıları kovacak, Tapınak’ın sahte tanrılarını alaşağı edecek ve Ataların hakiki tapınımını geri getirecek reenkarne Nerevar’ın geri dönüşünü haber verdiği söylenir. Bu her Kültopraklı’nın hoşuna gidecek bir hayal olsa da çoğu Kültopraklı bunun eski, aptalca bir efsaneden birazcık fazlası olduğunu düşünür.

Urshilaku Kültopraklıları

Urshilaku, Vvardenfell’in kuzeybatısındaki Batı Yarık’ın ve Kuzey Kültopraklar’ın Kültopraklılarıdır. Cesur ve saygı gören bir savaş önderi olan Külhan Sul-Matuul onların reisidir ve Nerevarine tarikatının Savaşçı-Muhafız’ıdır. Derinlikli ve zeki bir yol gösterici olan Nibani Maesa ise onların bilge kadınıdır ve Nerevarine tarikatının kâhinidir. Urshilaku konak yeri sürülerle birlikte sürekli yer değiştirir ancak genelde Hayaletler Denizi’ne yakın, Maar Gan köyünün kuzeyinde, Kuzey Kültopraklar’ın kuzey sahilinde kurulur.