Yüce Elf – Altmer (High Elf)

İmparatorluğa göre biraz kibirli, uzun boylu, altın-tenli Kıdemli Elfler, Yaztutan Adası’nın [abbr title=”Elf”]Mer[/abbr] halkıdır. Ayleid ırkı tarafından Salache olarak anılsalar da, kendilerini Altmer ya da “Kültürlü Halk” olarak adlandırırlar. İmparatorluk’ta, “Kıdemli” sözcüğü genellikle kibirli veya züppe tavırlı anlamına gelir; Altmerler de bu karakter tanımına çoğu zaman uyarlar.

Altmerler, kendilerini Tamriel‘ın en uygar ırkı olarak görürler. Tamriel’ın ortak dili, Kıdemli Elfler’in diline ve yazılarına dayanarak oluşturulmuştur; ayrıca İmparatorluğun birçok resmi, el sanatı, bilim ve yasaların çoğu Altmerler’den gelir. Ancak, kendini beğenmişlikleri ve üstünlüklerinin getirdiği öz güven, onları neredeyse katlanılmaz kılar.

Altmerler, gizemli sanatlar konusunda tüm ırklar arasındaki en kabiliyetli halktır; ayrıca hastalıklara karşı oldukça dayanıklıdırlar. Ancak ateşe, soğuğa ve şoka karşı biraz savunmasız kalırlar, kolayca incinebilirler.

Tamriel’ın en akıllı ve en uzun ömürlü ırkları arasındadırlar; büyüye olan yatkınlıkları ile beraber kendilerini çalışmaya adamaları sayesinde yüzyılların en güçlü büyücülerini çıkarmışlardır. Bazı Altmerler, inanılmaz derecede güçlü zihinleri ile her türlü felce karşı doğal bir bağışıklık geliştirebilir.

Yaztutan (Summerset)
Yaztutan (Summerset)

Tarih

Altmerler’in, orijinal Aldmer soyundan geldikleri ve değişikliğe neredeyse hiç uğramadıkları söylenir. Aldmerler, ada yurtları Aldmeris‘i terk ettiklerinde, çoğu elf Yaztutan Adası’na yerleşmişti. Tarihlerinin çoğu kayıp ya da gizlidir; ancak Ceporah Kulesi gibi, bilinen eşsiz kalıntılar ve yapıların Aldmeri’den en az yüzyıl önce var olduğu bilinir.

Büyük olasılıkla Thras Adası’nın Sload ırkıyla ve eski zamanlarda Yaztutan Adası’na ait, bilinmeyen güçlerle mücadele etmişlerdir.

Aldmerler, bir noktada bir araya geldiler ve ırklarının ruhuna bir anıt olarak Kristal Kule’yi inşa ettiler. Kule, [abbr title=”Arcane University”]Gizemli Üniversite[/abbr] (İmparatorluk Üniversitesi) inşa edilene dek, büyü öğrenmenin doruk noktası olmuştur.

Yaztutan Adası’nda yaşanan sosyal çatışmalar nedeniyle Aldmer ırkı bölünerek, Tamriel’ın çeşitli bölgelerine göç etmiştir. Bu göçler, Elf ırkının büyük ölçüde çeşitlenmesine neden olmuştur: Chimer, Bosmer, Orsimer ve Ayleidler gibi. Dwemer ve Kar Elfleri‘nin tam olarak nerede ortaya çıktığı bilinmese de, hepsinin ortak bir soy olduğuna inanılmaktadır. Birçok farklı efsane, her ırk değişikliğinin, ibadet ettikleri tanrıların farklılıkları sonucu olduğunu iddia etmektedir.

Anakara Tamriel, Birinci ve İkinci Çağ‘da çokça sorun yaşıyordu; Yaztutan Adası’nın Altmerler’i sınır çatışmaları içerisindeydi. Maormer ve Sloadlar büyük ölçülü istilalar yapıyordu. En sonunda, Altmerler sürekli tehdit altında yaşamaktan yorgun düşmüşlerdi ve İkinci Çağ’da, Vadiorman‘ın Bosmerler’i ile Aldmeri Hükümdarlığı‘nı kurdular. Ancak, Tiber Septim‘in ve Numidium karşısında dayanamayan Hükümdarlık parçalandı.
Daha sonra, 3. Çağ 110’da yapılan [abbr title=”War of the Isle”]Ada Savaşı[/abbr]’nda, Maormerler Yaztutan Adaıs’nı alma eşiğine gelmişti. Bir darbeye daha katlanamayacak olan Altmerler, hayatta kalmak için İmparatorluğun yardımını kabul etmek zorunda kaldı. Altmerler bu olayı utanç ve nefret ile hatırlar.

Yüce Elf - Altmer (High Elf)
Yüce Elf – Altmer (High Elf)

Toplum ve Din

Elf Çağı’nda inşa edilen [abbr title=”Crystal Tower”]Kristal Kule[/abbr] zamanında, binlerce yıl boyunca sosyal tabakalaşma bir hiyerarşi haline gelmesine rağmen, Yaztutan Adası’nın elflerinin nispeten eşitlikçi bir toplumu vardı. [abbr title=”The Wise”]Bilgeler[/abbr] (öğretmen ve rahipler) en yüksek kademe haline gelmişti; sanatçılar, prensler, savaşçılar, toprak sahipleri, tüccarlar, işçiler ve goblinler gibi esir hayvanlar bu sırayı izliyordu.

Ulu Elfleri resmeden adamın yazıtlarına göre, yabancı bir madde nedeniyle on çocuğun dokuzu ölü doğuyordu. Bu nedenle Altmerler, öjenik bebek uygulamasını ile sürdü. Bu uygulamaya göre sağlıksız ceninler ayrılıyor, yerine sağlıklı ceninler bulunmaya çalışılıyordu.
Daha sonra bu yazıtların hiçbirinde bu uygulama bulunamamıştır; uydurmasyon olup olmadığı, veya örtbas edilip edilmediği bilinmemektedir.

Altmerler’in yaratılış miti [abbr title=”Dawn Era”]Şafak Çağı[/abbr]’nın öncesine ve zamanın başlangıcına dayanır: Anu‘ya ait en ilkel güç, her şeyin ruhu Anuiel‘i yarattı. Anuiel, aynı amaç uğruna kaosun gücü Sithis’i yarattı ve ilişkileri sonucunda, Orijinal Ruhlar’ın, Aedra ve Daedralar’ın oluştuğu Aurbis meydana geldi.
Eski Aldmerler, kendilerini Aedralar’ın zayıf torunları olduklarına inanıyordu (“Aedra”nın kabaca anlamı “Ata Ruh”).

Kendi hiyerarşik toplumları geliştikçe alt sınıflar, Aedralar’a yüksek kademelerin istediğinden daha az ibadet ediyorlardı. Böylece Altmer panteonu yavaşça, en popüler ve en iyi bilinen Aedralar etrafında oluşmaya başladı: birçoğu daha sonra Dokuz Kutsallar‘a dahil olacak olanlar, Auriel, Trinimac, Syrabane, Phynaster, Magnus ve Y’ffre gibi.

Önceden de belirtildiği üzere, ne zaman önemli bir azınlık, Şafak Çağı’nın Yaztutan ile politik ve teolojik anlaşmazlık içerisine girse, muhalifler bölgeyi terk ederek Mer’in diğer ırkları haline geldi. Psijicler, Aldmeris’in mistik Eski Yollar’ını takip etmeye karar vererek, Yaztutan’ın en büyük üçüncü adası Artaeum ile olan bağlantılarını kopardılar. Görünüşe göre anakara kardeşleri ile dost kalmayı başarmışlardı; kendi gelişmiş büyülerini, Altmerler’in çekişmeleri sırasında onları korumak için kullandıkları bilinir.
Psijicler’in lideri, [abbr title=”Rite Master Iachesis”]Ayin Ustası Iachesis[/abbr], Altmerler’e potansiyel uzun ömürlülüğün işaretlerini göstererek, İlk Çağ boyunca (neredeyse üç bin yıl) yol göstermiştir.

Son zamanlarda (bir Altmer’e göre son birkaç yüzyıl) genç Altmerler, adayı terk eden muhalifler için alışılmadık bir fenomen haline gelen, sosyal reform için ısrar etmektedir. Bazı değişiklikler zaten yapılmıştır: ilk defa Altmerler, diğer ırkların kültürlerini kendi kıyılarına kadar ilerletmesine ses çıkarmadılar; hatta bazılarının, Yaztutan Adası içinde asalet saflarına yükselmesine izin verilmişti. Bazı radikalci militanlar teröre yönelse de; birçok asi, genç Altmer, rehberlik etmek adına Psijicler’e döndü.