Ysgramor

<a href=

“Hepimizin müjdecisi”, Tamriel‘e Atmora iç savaşından kaçmak için gelen efsanevi Atmora’lı bir kraldır. Elf araştırmacıları ısrar ederek Ysgramor’un iki oğlunun öldüğü ve Saarthal‘ın yıkıldığı Gözyaşı Gecesi olaylarında Ysgramor’un sorumluluğu olduğunu söyler, sebebi ise yaptığı provokasyonlar ve ettiği küfürlerdir. Ysgramor Atmora’ya geri dönmüş, efsanevi Beş Yüz Yoldaş’ı toplamış ve Elf’leri Skyrim ve Solstheim‘den sürmüştür,bu nedenle Kuzeylilerin “kültür kahramanı“dır. Savaşta Wuuthrad baltasını kuşanmıştır. Elf ilkelerini uyarlayarak Kuzeyli dilini bulmuş ve Kuzeylilerin tarihi bakımdan ilk adımını atmıştır. Bu yaptıklarından dolayı “ilk insan, ilk Yolgösteren ve kelimeleri veren” olarak anılır ve modern Yoldaşlar onu tek lider olarak kabul eder. Soyu 1. Çağ’ın 369 yılında Kral Borgas ölene kadar Skyrim’e hüküm sürdü. Ancak hala bütün Skyrim krallarının onun soyundan geldiğine inanılıyor.

Tarihi

Yaşamının çoğu efsaneler arasında gölgelenmiş veya kayıtların arasında kaybolmuştur. Çoğu kaynak Ysgramor’un Herma-Mora‘ya, yani “Bilginin Şeytanı’na” karşı olduğunu söyler.  Aynı zamanda görünüşe göre bazı tarihçiler bir şeyi yanlış aktarır, o da Skyrim’e gelen ilk grubun (yani Saarthal’a) liderinin Ysgramor olduğunun söylenmesidir. Aslında Ysgramor göçe uyarak grubu takip etmiştir, liderlik yapmamıştır.

Skyrim’e Beş Yüz Yoldaş ile geldiği zaman oğlu Yngol’u Hayaletler Denizi’nde kaybetmiştir ve onu bulmak için tehlikeli sularda fırtınaya göğüs germiştir. Ölüsü bulunduğunda da oğlunun onuru için düzinelerce canavar öldürmüştür. Ysgramor ayrıca oğlunun ölüsünün defnedildiği yerin güneyine bir şehir inşa edilmesini istemiştir, neden ise oğluna dik olarak bakabilmek istemesidir. Bu şehire Miğferyeli denilmektedir.

Ysgramor’un ölümü akrabaları arasında büyük üzüntü ve ağlamalara sebep olmuş, ve haber hemen tüm Tamriel’e yayılmıştı. Ölümü için Miğferyeli’nde bir mezar hazırlanmasına rağmen onun vasiyeti üzerine Skyrim’in kuzeyinde olan ve yüzü Atmora’ya bakan bir yere defnedilmiştir.