Ysgramor

Skyrim’e ilk insan kolonisini kuran ve Nordların büyük saygı duyduğu ilk elf bükücü Ysgramor, genel kanının aksine Tamriel’e ilk ayak basan insan değil, burada yerleşim kuran ilk Atmoralıdır. Yazılı tarihin öncesi olan Elf Çağı’nda yaşayan Ysgramor’un hayatı efsanelerden ibarettir. Dolayısıyla objektif değildir.

Gözyaşı Gecesi

Atmora’daki şeflerin birbirleriyle olan daimi savaşları ve asırlardır süre gelen içsavaştan bunalan Ysgramor ve beraberindeki bir grup insan, daha elverişli iklime sahip olan Tamriel’ın Skyrim kıyılarına gelir. Burada Saarthal şehrini kurup yaşamaya başlarlar. Tamriel’daki ilk Atmoralı yerleşkesinin zamanla büyümesi bölgede yaşayan Kar Elflerini tedirgin eder. Ve neticesinde Gözyaşı Gecesi diye anılan olay vuku bulur. Bu gecede Kar Elfleri Saarthal şehrini basıp insanları katleder. Katliamdan Ysgramor ve iki oğlu da kurtulur. Onlar da Atmora’ya geri kaçacaktır. Elf tarihçilere göre Atmoralılar elfleri provoke etmiştir. İnsan tarihçelere göre ise elfler insanları yok etme amacıyla saldırmıştır. Provokasyon olsun veya olmasın, Saarthal’daki insan yerleşimcilerin katledilişi gerçektir.

Efsanelerde anlatılana göre Ysgramor iki oğluyla Skyrim sahiline gelir. Yüksek bir tepeden, alevin yuttuğu Saarthal’a son bir kez bakar ve gözyaşlarını tutamaz. Sığınmacıların bindiği botlardan sonuncusu kalkmadan önce Ysgramor’un büyük oğlu Yngol, babasının abanoz gözyaşlarını toplayıp, yanan şehrin sıcaklığıyla abanozu eritip balta yapar, okyanusun dalgasıyla da soğutur. Bu baltanın adına Fırtınanın Gözyaşları anlamına gelen Wuuthrad der. Gövdesinde çığlık atan bir elf siması barındıran bu balta, kendisiyle yüzleşme şerefine erişen tüm elflerin canını alacaktır.

Ysgramor

Beş Yüz Yoldaşın İntikamı

Atmora’ya dönen Ysgramor burada elflerin ihanetinden bahsedip gönüllülerden oluşan yeni bir ordu meydana getirir. Öldürülen hısımlarının intikamını almak isteyen Atmoralılar bu orduya katılır. Tarih bu orduyu Beş Yüz Yoldaşlar olarak yazacaktır. Dönüş sırasında çıkan fırtına sırasında filo dağılır. Büyük oğlan Yngol’un komutasındaki gemi batar ve beraberindekiler ölür. Mezarı ise Skyrim’in Atmora’ya bakan kıyısındadır. Karaya sağ salim çıkanlara ise Ysgramor’un emirleri kesindir, karşılarına çıkan tüm elfler öldürülecek veya köle yapılacaktır. Elfler insanlara merhamet göstermemiştir, o yüzden merhamet görmeyecekler. Saarthal şehrinde doğan ve ailesini Gözyaşı Gecesi katliamında kaybeden Ahzidal adındaki kudretli Atmoralı büyücü de Ysgramor’un ekibine katılır. İntikam ve öfkeyle dolup taşan ordu Saarthal’daki kar elflerine saldırır ve toprağı elf kanıyla sular. Bu daha başlangıçtır.

Elf hakimiyeti kırılsa da Skyrim topraklarında savaş sona ermez. Devlerle yaşanan anlaşmazlıklar sonucunda Sinmur adında bir dev Ysgramor ile savaşır. Hem Atmoralılar hem de devlerin ağır kayıp verdiği bu savaşta Ysgramor baltası Wuuthrad ile Sinmur’un sopasını çatlatır ve devi öldürür.

Yeni Vatan

Ysgramor komutanlarına Skyrim’in ve Tamriel’ın iç kesimlerine gitmelerini, yeni şehirler kurmalarını ve gördükleri elfleri acımadan ezmelerini emreder. Bu gruplardan en meşhuru ve günümüzde de ayakta kalan Akçay şehrinin kuruluşu da böyle gerçekleşir. Miğferyeli ise bu şehirlerin en azametlisidir. Skyrim’in kuzeyindeki Hayaletler Denizi’nden Skyrim’in içine giren Aknehir’in ağzına kurulan bu şehir Atmora tarzında ve elf kölelere yaptırılmıştır. Ysgramor bu şehri, bir nevi savunma amacıyla inşa eder. Nehrin üstünden geçen köprü ile bölgenin iki tarafına bağlantı sağlanıp, Skyrim’in içlerine girmek isteyen diğer Atmoralılara bu bölgenin hakimiyetinin kimde olduğu hatırlatılması amaçlanır.