Yıldız Dişleri

Son Güncelleme: , mertusta

Yıldız Dişleri, Meretik Çağ zamanında Ayleid Zeplinleri tarafından gökyüzünden alınan büyülü ve prizmatik kristallerdir, yedi tane yakalanabilmiştir.

Zeplinlerin mürettebatı, bunların karanlık gökyüzünün ateş tanrıları olduğuna inanmıştır. Dişler ışığın artifaktlarıdır ve yıldız ışığının elementin en saf hali olduğuna inanan Ayleidler tarafından yıldızlarla ilişkilendirilmişlerdir. Yıldız Dişleri’nin gökyüzüne inişleri, Aetherius’tan Nirn’e inmeleri sebebiyle adeta birer “yıldız kayması” olarak nitelendirilebilir ki bu bilgiden de Dişlerin Meteorik Camlardan yapıldığı kanısına varabiliriz. Dişlerin Karanlık Büyülere karşı koyabilme yeteneğine de sahip olduğunu eklemek gerekir. Dişler Welkynd taşlarına yapısal olarak benzerlik gösterseler de Welkynd taşlarının aksine büyü enerjisini depo edebilme özelliğine sahip değillerdir. Dişler düzensiz aralıklarla ani ve yüksek miktarda ışık yaysalar da bu ışığın kontrol edilebilmesi pek de mümkün gibi gözükmemektedir. İçlerindeki ışık enerjisinin gerçek doğası bilinmemektedir ancak enerjinin gölge ve karanlık altında önemli ölçüde zayıfladığı görülmektedir.

Yedi Yıldız Dişi, daha sonradan Kalplerin Mezarı olarak bilinecek olan Cennetlerin Kasası’nda, Agea Relle’de saklanmaktaydı. Buradaki düzeneklere yerleştirildiklerinde karanlık güçlere karşı birtakım koruma sağlamaktaydılar.

 

Eğer yazım veya bilgi hatası bulduysanız ilgili yeri seçip Ctrl+Enter ile bize bildirebilirsiniz.

Yazım Hatası Bildirimi

Renkli kısım rapor edilecek: