Y’ffre’nin Eğiricileri

Kitap Künyesi
Oyunlar : ESO
Çevirmen: Diist Kiin
Orijinal İsim: The Spinners of Y’ffre

Jephre’nin ya da “Y’ffre”nin Orman Elfi rahipleri, eğiriciler olarak bilinir. Onlar Jephre’yi “Öykücü” olarak adlandırırlar ve onun kendilerine nasıl yaşayacaklarını ve davranış sergileyeceklerini öyküler ve metaforlar sayesinde anlattığına inanırlar.
Onun rahibi olarak, eğiriciler öyküler ve metaforlar vasıtasıyla Y’ffre’yi Bosmeri tarihiyle, kültürüyle, ve hattâ kanunlarıyla taklit ederler. Kadim eğiriciler, kendilerini diğer Bosmerler tarafından dâhi anlaşılmakta zor kılan, sık sık bütünüyle metaforlarla konuşurlar. Bazıları eğiricilerin yaşlandıkça delileştiklerine, ve bu konuşma şekillerinin ancak bu deliliklerinin bir semptomu olduklarına inanırlar.
Aldanmayın! Eğiricilerin büyülü güçleri, ya da en azından kuvvetli sezgileri vardır. Onlar sadece geçmişten hikâyeler anlatmazlar, ama gelecekten [de anlatırlar]. Ve onların sık-karışık öyküleri tuhaf yaklaşan olaylardan söz eder.
Bir not daha: eğiriciler taşındıklarında hareket ederler popüler inanışına rağmen, Y’ffre’nin rahipleri kendi başlarına yürüyebilirler. Nadiren evlerinden uzaklara yolculuk yaptıklarında, bazıları ihtiyaç olduğunda böyle yapar. Muhtemeldir ki diğer Orman Elfleri, eğiricilerinin kayıplarından korktuklarından ötürü kendi başlarına seyahat edemez söylentilerini riskli keşifler [yapmasınlar diye] cesaretlerini kırmak amacıyla yaydı.