Yeşil Pakt

Vadiormanlı Bosmerlerin bitkisel malzemeleri gıda, inşaat ve günlük yaşamda kullanmasını, özetle doğaya zarar vermesini, bir yaprak dahi koparmasını yasaklayan sözleşmedir. Bitkisel beslenmeyen Bosmerler sonucunda etobur olarak beslenmiş ve avcılık güdüleri gelişmiştir. Hatta Yaban Avı yeteneği ile bu avcılıkta çığır açmışlardır. Bitkisel yollarla beslenmeleri yasak olduğundan ve bazı zamanlarda da avlayacak hayvan bulamadıklarında öldürdükleri düşmanların etlerini yiyebilmektedirler, sonucunda yamyam olurlar. Yeşil Pakt Bosmerler ile onların taptığı tanrısı Y’ffre arasında imzalanır.Yaban Avı yeteneği Bosmer ırkına acılar çektirince tanrılarına yalvarırlar. Y’ffre de Bosmerlere doğaya zarar vermemeleri şartıyla bu ırka Yaban Avı formundan tekrar eski formlarına dönmeyi öğretti.

Sözleşmeden sonra Vadiorman genelinde doğaya zarar vermek yasaklandı, yine Bosmer inancına göre doğaya zarar vermek bir yaprak dahi koparmak suç teşkil eder oldu. Irkın yaşadığı şehirleri de Bosmer halkı yapmamıştır. Şehirlerini Vadiorman’ın devasa ağaçlarının üzerine hazıra kurmuşlardır. Antlaşmanın şartlarından biri olan Et Vesayeti (Meat Mandate) de öldürülen düşmanların üç gün geçmeden tamamıyla tamamıyla yenmesini gerektirir.

Bu antlaşma Bosmerlerin savaş biçimlerinden tutun mutfaklarına kadar kültürlerini oldukça etkiledi.Eti fermente etmek ve süt bazlı alkolik içkiler üretmek için yeni yöntemler geliştirdiler.Yayları da genelde şekillendirilmiş kemiklerden yapılmaktadır.Bosmerler inşaat için taşlara ve ithal edilmiş keresteye bağımlı olmuşlardır. Bu antlaşma, Bosmerlerin geleneksel olarak yamyam olmasına da yol açmıştır ve bu onların savaşa bakış açısını değiştirmiştir. Bir savaşı takiben verilen aile ziyafetleri oldukça yaygındır.