Xarxes

Ataların ve Gizli bilgilerin tanrısıdır, “Yaşlanmayan” olarak da bilinir, görevine Auri-El’in katibi olarak başlamış ve zamanın başlangıcında beri büyük, küçük tüm Aldmeri yeteneklerinin izledikleri yolları kaydetmiştir. Geçmişindeki en sevdiği anı olarak bilinen zamanda kendi eşi Oghma’yı yaratmıştır. Kendisine Altmerler ve Bosmerler tarafından tapılır. Hermaeus Mora Xarxes’e birtakım bilgiler verdiğini ve onun bilgileri Oghma Infinium’a kaydettiğini iddia eder. Divine katipleri alim rahipler, ağzı sıkı olmalarına rağmen, Xarxes’in sadece kendi tarikatı arasında bilinen ve uzun zaman önce unutulmuş kadim bir dili korumaya çalıştığını söylemişlerdir.