Miğferyeli’nin Yağmalanması

Tarih Yer
1. Çağ 420 Miğferyeli, Skyrim

Miğferyeli tarihte iki kez yağmalanmıştır. Bunlardan ilki Birinci Çağ’da Skyrim Veraset Savaşları sırasında gerçekleşmiştir (1. Çağ 420). Bu konu hakkında tarih kitaplarında detaylı bilgi bulunmamaktadır. Diğer yağmalanma olayı ise İkinci Çağ’da Akavir istilası sırasında meydana gelmiştir. Akavir komutanlarından Ada’Soom Dir-Kamal’ın önderliğindeki ordu Miğferyeli’ne girmiş ve burayı talan etmiştir. Şehirde sadece Kralların Sarayı sağ kalmıştır. Miğferyeli’nin yöneticisi olan Kraliçe Mabjaarn Flame-Hair ve varisi olan kızı Nurnhilde öldürülmüştür.