Vrage

Kral Vrage, aynı zamanda “Kabiliyetli Vrage” ve “Cani Vrage” olarak da bilinir, ilk çağda Skyrim‘in hükümdarıydı. Kral Harald‘ın üç oğlundan biridir. 1. Çağ 222’de kardeşi Hjalmer‘in ölümüyle birlikte tahta çıkmış ve babasının fetih harekâtlarına devam etmiştir.

Kral Vrage, 1. Çağ 240 senesi civarlarında Morrowind ve Ulu Kaya’yı fethetmiş, ve sonraki seneler içerisinde kurulacak olan Birinci Nord Krallığı‘na zemin hazırlamıştır. Bu başarı Şans Tanrısı Sai’ye atfedilmiştir. Kraliçe Alessia, 1. Çağ 243’de Ayleidler’in hükümranlığına son verdiğinde Skyrim’e sığınan mülteci Ayleidler’in çoğu, Kral Vrage tarafından katledilmiştir.

Kral Vrage ve babası Kral Harald, Tamriel’de insan ırkının elfler üzerindeki hâkimiyetine öncülük etmiş kişiler olarak bilinirler.