Vivec’in 36 Söylevi – Vaaz 27

Son Güncelleme: , mertusta

Tüm Vaazlar buradadır.


Kelamın Dersi, Birinci Kısım:

“Tüm lügatlar ete dayalıdır. Sofistler seni yanıltmasın.”

İkinci Kısım:

“Üçüncü yürüyüş yolu sinir bozukluğunu korkusuzca inceler. Deli herifin çabaları topluluğun ta kendisidir, elbette yazılı olması kaydıyla. Alim kişi bir yasayı başka bir yasa yerine koyabilir, ve bir metot üzerinde çalıştığını ileri sürebilir. Bu söylevler için geçerlidir ve tüm dersleri kapsar.”

Üçüncü Kısım:

“Bağışlanma için özür diyarına gitme. Telaffuzun ötesinde hata yoktur. Gaspçıların yaşadığı Ardışık Evren, benim inşa etmeye yeltendiğim ses yanılsaması ve orta düşünce alemleridir. Her açıdan kusursuz olan Kusursuzluk Şansölyesi’nden katiyeti bu suretle çaldım. Sesin ötesine geçtiğinizde asla emin olamazsınız.”

Dördüncü Kısım:

“İşin en gerçek temeli sükuttan oluşur: çünkü sükunetin karşılaştırması yoktur. Ecelden bahsediyorum.”

Beşinci Kısım:

“İlk anlam her zaman saklıdır.”

Altıncı Kısım:

“Özür diyarı kusursuzdur ve saldırması imkansızdır. Alim olan bundan sakınır. Yek vücut olmuş üçlülük alemdir ve kelimenin kifayet kazanmış halidir: üçüncü yürüyüş yoludur.”

Yedinci Kısım:

“Akıllı kişi en iyi vecizesini bastırır: ellerini kes, çünkü o hırsızdır.”

Sekizinci Kısım:

“Kırık haritanın elbiselerini yalnızca ahmaklar ve kafirler giyer. Harita tembellikten çıkıştır. Tozlu bir dildir; verilen çizelgenin en çok tamamlanan öykü olarak alındığını söyler. Yutulmadan hiç bir kelime doğru değildir”

Kelamların sonu ALMSIVI’dir.

Eğer yazım veya bilgi hatası bulduysanız ilgili yeri seçip Ctrl+Enter ile bize bildirebilirsiniz.

Yazım Hatası Bildirimi

Renkli kısım rapor edilecek: