Vivec ve Mephala

Kitap Künyesi
Oyunlar: Morrowind, ESO
Çevirmen: Malkoçoğlu
Orijinal İsim: Vivec and Mephala

ALMSIVI kimdir?

Morrowind kutsal bir ülkedir ve bunun tanrıları da et ve kemiktendir. Kolektif bir şekilde bu tanrılara Tribunal adı verilir. ALMSIVI üçlüsü, bu üç ilah Dunmeri meziyetlerini ifade etmektedir. Almalexia merhamettir, Vivec egemenlik, ustalık ve Sotha Sil de gizemdir. Vivec muhtemelen hepsinin arasında en popüler olanıdır. Vivec, gerçek İnsanların en çok sevilen, çelişkili bir biçimde ise güzel ve kanlı olan, Savaş Şairi olduğu için aynı zamanda en çok bilinenidir. Vivec artistik bir şiddettir. Vivec tapınak literatüründe ve ayininde Morrowind’in ilahi krallarından biri olarak ifade edilmektedir.O Vvardenfell’in gizli Velothi alt kıtasını korumaktadır ve cehennem kapısı Kızıl Dağ üzerinde koruma sağlamaktadır. O Yeni Tapınağın tanrısı ilahi Tribünal’in bir parçasıdır, kutlu ve adil ALMSIVI’nın bir özelliğidir.

Koruyucu Tanrı-Kral ve Savaşçı Şair’in bu açık sunumu Batılılar için en ulaşılabilir ve aşina olanıdır. Ancak Vivec’in aynı zamanda onun geleceğini gören Deadra’nın yüce evrimi Dunmer, Chimer’in ilk kuruluş figürü, Kara el Mephala olarak bilindiğini hatırlamak önemlidir. Vivec’in bu karanlık yüzü popüler literatür ve ayinlerde görülmez. Fakat Vivec’in ilahi özelliğinin bir parçası olarak Dunmer tarafından içgüdüsel olarak anlaşılmakta ve kabul edilmektedir. Vivec’in karmaşık doğasının daha net bir anlayışı Vivec’in Sağduyusu, Mephala’nın doğasının ve Daedra Lordu’nun mod ve motivasyonunu tarafından ifade edilen temaların anlayışını gerektirmektedir.

Mephala Kimdir?

Tapınağın üç Tribünün’den her biri Chimeri kültürünün şafağında onların öngörüleri sayesinde anlaşılmaktadır. Bu Öngörüler Batı’da kötü Daedra Lordları Azura, Boethiah ve Mephala olarak bilinmektedir. Ancak Tapınak teolojisinde Almsivi’nin Büyücü Lordu Sotha Sil Azura’nın yansımasıdır. Boethiah, Almsivi’nin annesi ve Leydisi Almalexia’nın yansımasıdır. Mephala ise Vivec’in yansımasıdır. Efsaneye göre bu üç Daedra Lordu’nun rehberliği eşliğinde, Altmer’in memnuniyetsiz bir kalabalığı kendilerini yeni insanlar arasına karıştırdı ve yeni bir yer buldu. Ve komplonun sözde prensi Boethiah bu dönüşümü gerçekleştirmek için gereken devrimsel metotları sağladı. Mephala bu metotların gölgedeki uygulayıcısıydı.

Batı’da bilindiği gibi, Mephala cinayet, seks ve sırların şeytanıdır. Ve bu temaların hepsi de ince ve şiddetli özellikler içermektedir (suikast/soykırım, kur/eğlence, nezaket/şiirsel gerçekler). Mephala bu çatışan temaları içerdiği ve kapsadığı için paradoksik bir şekilde anlaşılmaktadır. Bunlar Tapınak doktrinininde açıkça tanımlanmamasına rağmen,  bütün bu ince gizli cereyan ve çatışmalar Vivec’in Dunmer konseptlerinde mevcuttur.
Dunmer Lord Vivec’i cinayet, seks ve sırların bir yaratığı olarak görmemektedir. Bundan ziyade onlar Lord Vivec’i hayırsever bir kral, koruyucu bir savaşçı ve şair-artist olarak görmektedir. Fakat aynı zamanda, bilinçsiz bir şekilde onlar Vivec’in hayırsever özelliklerinin altındaki daha karanlık gizli akıntılar fikrini de kabul ederler.

Örneğin, Vivec ile ilgili en can alıcı mitlerden biri, Vivec’in, Dunmer kahramanları ve generallerinin en büyüğü Lord Nerevar’ın cinayetini arkadaşları Almalexia ve Sotha Sil Vivec’ ile birlikte planladığının hikâyesidir. Bu hikâye Çorakdiyarlıların sözlü geleneğinden elde edilmektedir. Ve düz bir şekilde bütün Tapınak gelenekleri tarafından karşı çıkılmaktadır. Ancak bu hikâye, “Tabi ki de Vivec Lord Nerevar’ı öldürmeye teşebbüs etmemiştir, fakat bu o kadar uzun bir süre önce oldu ki… Kim gerçeği bilebilir?” diyebilecek kadar Dunmer hayal gücü içerisinde sağlam bir şekilde hazırlanmıştır.
Vivec’in halk içerisindeki yüzü iyi huylu, hassas, şefkatli ve takipçilerinin koruyucusu olduğu şeklindedir. Aynı zamanda Dunmeri, Vivec’in gizli özellikleri ile birlikte mantıksız bir şekilde memnun görünmektedir. Şiddetin, şehvet ve komplo’nun koyu bileşenleri Yansımaların (Anticipations) daha ilkel ve acımasız istekleriyle ilişkilidir.