VII. Uriel Septim

(3Ç 346 – 433) 7. Uriel Septim, 3. Çağ 368 – 433 yılları arasında tahtta hüküm süren imparatordu.  4. Pelagius’un oğlu ve Septim Hanedanlığı’nın ilk 20. İmparatoruydu. Hükmü sırasında karısı İmparatoriçe Caula Voria’dan 3 oğlu meşru oldu; Veliaht Prens Geldall, Prens Enman ve Prens Ebel.

4. Pelagius 3Ç 368’de vefat ettiğinde muazzam bir 20 yılın ardından, tamriel/”>Tamriel tıpkı 1. Uriel dönemindeki kadar birlik olmaya yakındı. 4. Pelagius’un oğlu 7. Uriel Septim, bunu başarmış ve tahtın varisi olmuştu. Morihatha isimli halasının çalışkanlığını, büyük amcası 6. Uriel’in politik zekasını ve savaş hünerlerini de büyük büyük babası 5. Uriel’den almıştı. Hüküm sürdüğü Tamriel’i 65 yıl boyunca adalet ve düzenle yönetti.

7. Uriel Septim, Jagar Tharn isimli bir cenk büyücüsü tarafından ihanete uğradı ve onun yarattığı boyutta 3Ç 389 yılında Tharn tarafından hapsedildi. Tharn illüzyon büyüsü kullanarak İmparator’un ona karşı bakış açısını değiştirmek istedi. Sonraki 10 yılda Tharn kendi ırkının ayrıcalıklarını kullandı ama 7. Uriel’in fetih planına devam etmedi. Tharn’ın efendisine 10 yıllık taklidinin nedenleri ve amaçları hala tam olarak bilinememektedir. 7. Uriel’in hapsi sırasında Tharn zamanı büyü gücüyle yavaşlatarak Uriel’in yaşlanarak ölmesini engellemiştir. Bunun sebebi Uriel öldüğünde üzerinde bulunan Kralların Kolyesi, Kadim Konsey’e haber vermesinden kaynaklanmıştır. Ayrıca bu hapsedilme 7. Uriel Septim’in neden tahtta bu kadar uzun süre kaldığının da bir yanıtıdır.

Nihayetinde Tharn 3Ç 399 yılında,Uriel gibi başka bir boyutsal hücrede hapsedilen isimsiz biri tarafından mağlup edilmiştir. Kurtuluşunun ardından 7. Uriel, Tamriel’i birleştirme davasını yenileme adına çok özenli bir biçimde çalışmıştır. Tharn’ın bu müdahalesi İmparatorluğun hareket gücünü kırmıştı ama ilerleyen yıllar tıpkı bir  Tiber Septim‘in altın çağının tekrar yaşanabileceğini göstermişti. 8. ay olan Son Tohum’un 27’sinde 3Ç 433 yılında, 7. Uriel Septim’in 3 varisi bir deadra örgütü olan Şafak Kültü tarafından suikasta uğradı. Kısa bir süre sonra Şafak Kültü, 7. Uriel’i de öldürdü. Durum göz önünde bulundurulduğunda tahta geçebilecek tek kişi 7. Uriel’in gayrimeşru oğlu Martin Septim‘di.

7. Uriel Septim, Martin Septim’den başka Calaxes Septim adında bir gayrimeşru oğlu daha vardı. Kendisi İlklerin Tapınağı’nda Başpiskopos mertebesindeydi. Ancak teokratik bir yönetim kurma girişimlerinden ötürü öldürüldü.

Yerine Geldiği Yerine Gelen
IV. Pelagius Septim Martin Septim