Versidue-Shaie

Reman Hanedanlığının sona ermesiyle İkinci İmparatorluğa hükmeden iki Akavirli hükümdardan ilkidir. Kendisi Tsaesci ırkından gelir. Akavir’in yılanımsı sürüngen canlısıdır. İlk Çağın Son Yılı 2920 kitabında III. Reman’ın ölümünde Versidue’nun parmağı olduğu öne sürülür.

III. Reman’ın ölümüyle tahta Versidue-Shaie geçer. Ülkede sıkı yönetim ilan eder. Ve Birinci Çağ’ın bitip İkinci Çağ’ın başladığını ilan eder. Ayrıca kendisi Black Marsh’ta Gül adında bir hapishane inşa ettirmiştir. Burası halen Tamriel’in en sıkı güvenlikli hapishanesi unvanını taşımaktadır. Üçüncü Çağ’da Üçüncü İmparatorluğun başına bela olan Jagar Tharn’ın yardımcıları buraya gönderilmiştir.

Elsweyr’deki Senchal’de Morag Tong tarafından öldürülmüştür. Öldürüldüğü binanın duvarına Versidue’nun kanıyla Morag Tong yazılmıştır.