Verandis Ravenwatch

Verandis Ravenwatch
Verandis Ravenwatch

Verandis Ravenwatch, High Rock (Ulu Kaya)’nın Rivenspire bölgesinde yaşayan bir soyludur. Kendisi bir vampirdir ve bunu genellikle halktan gizlemektedir. Ulu Kral Emeric, Daggerfall Covenant fikrini ortaya attığında onu hararetle desteklemiş ve yardımcı olmuştur. Ayrıca Emeric’in gençliğinde ona akıl hocalığı da etmiştir.

Vampir olmasına rağmen kana olan susamışlığını bastırabilmiştir ve kendisi gibi insanlara zarar vermeyen bir grup vampire önderlik etmektedir. Rivenspire bölgesinde artan vampir nüfusu göz önüne alındığında Verandis’in çalışmaları bölgenin istikrarı için çok önemlidir.

Ulu Kaya’nın diğer soylularıyla genelde iyi geçinir. Baron Wylon Montclair ile sıkı dostken araları sonradan bozulmuştur. Baronun eşi hastadır ve ölümün eşiğindedir. Baron, Verandis’ten eşini vampire çevirmesini ister. Fakat eşi bunu kabul etmez. Daha sonra Baron’un uşağı olan Argonyalı Reezal-Jul’un getirdiği Ayleid kristali sayesinde Leila’nın sağlığı iyiye gider. Bir süre sonra yine sağlığı bozulur, kristalin büyülü gücüne bağımlı hale gelmiştir. Reezal-Jul ve Verandis’in Ayleid metinlerinde yaptıkları araştırmalar sonucunda Doomcrag’deki büyük kristalin kesin çözüm olabileceğine kanaat getirirler. Buradaki kristal üzerinde kontrol sağlamaya çalıştıkları sırasında kristalin yozlaştığından haberleri yoktur ve Verandis’in vampir olması dolayısıyla odadaki herkes birden vampire dönüşür. Leila, Verandis’ten vampir olarak yaşamak istemediğini ve kendisini öldürmesini ister. Verandis de bu isteği yerine getirip Leila’yı öldürür. Baron Wylon Montclair ise şok olur ve Verandis’i kendisine düşman edinir. Daha sonraları Baron Wylon intikam amacıyla kendisine vampirlerden oluşan bir ordu oluşturup bunu Rivenspire’a salar ve yerli halkı ya öldürür ya da vampire dönüştürür. Verandis Ravenwatch bundan kendisini sorumlu tutar ve Baron’u, Vestige eşliğinde durdurmaya çalışır.