Vahşi Av (Wild Hunt)

Wild Hunt olarak da bilinen bu olay Bosmer ırkına özgü tanrı vergisi bir büyüsel yetenektir. Bu doğaüstü yetenek kalabalık Bosmerler tarafından gerçekleştirilir. Devasa yaratıklara dönüşen Bosmer ırkı önüne ne çıkarsa parçalar, yıkar; canlı olanları ise yer. Bu vahşetin sonunda yiyecek başka canlı bulamadıklarında birbirlerine saldırırlar, birbirlerini de öldürünce en sonunda kendilerini yemeye başlarlar. Özetle Bosmerlerin çok büyük bir büyüsel güçle iradelerini kontrol edemedikleri vahşi canavarlara dönüşmesi olayıdır.

Bir kere bu yaratıklara dönüşünce Bosmerler eski formlarına dönüşemiyordu. Şafak Çağında yaşanan kaostan sonra bu ırk tapındıkları tanrı Y’ffre ile bir anlaşma yapmıştır (Yeşil Pakt). Buna göre Bosmerler hiçbir şekilde doğaya zarar vermeyecek yani otçul beslenmeyecekti.Bunun karşılığında ise Y’ffre bu ırka Wild Hunt formuna nasıl geçileceğini ve tekrardan Bosmer formuna nasıl dönüleceğini öğretmiştir.

Bu yeteneği savaşlarda kullanarak rakip tanımama gibi bir imkanları olsa da Bosmerler bu yetenekleriyle gurur duymaz. Sadece çaresiz kaldıkları ve çok önemli durumlarda bilerek bu gücü kullanırlar.

Wild Hunt gücüyle yaratılan Bosmerlerin vahşi ve çok uzun ömürlü olduğu söylenir. Buna en bilindik örnek olarak ise Willy the Bitten ve King Dead Wolf-Deer gösterilebilir. Bu iki şahsiyet Birinci Çağ’ın dördüncü yüzyılında yaratılmış olup, Üçüncü Çağ’ın başlarına kadar yaşamıştır ki bu da neredeyse 3000 yıla denk gelir.

Tarihte Yaşanan Wild Hunt Olayları

Birinci Çağ 369- Cyrodiil; Peygamber Marukh’un öğretileri Alessia Krallığı ile Camoran Hanlığı arasını germiş ve Marukh’un koyu bir destekçisi olan Skyrim Kralı Borgas Alessia’ya destek vermiştir. Sonucunda Bosmerler Yaban Avı ritüelini gerçekleştirerek Vadiorman’dan kopup Skyrim’deki Borgas’ı öldürmüştür. Skyrim 50 yıl iç savaşa sürüklenir.

İkinci Çağ’ın Sonları- Yer Bilinmiyor; Kayda geçen son resmi Yaban Avı İkinci Çağ’ın sonu ile Üçüncü Çağ’ın başında bir tarihte gerçekleşmiştir.

Üçüncü Çağ 397- Vindisi; Khajiitler ile Bosmerler arasında geçen Beş Yıl Savaşı duraksamış ve sükunet dönemi yaşanmaktadır.İki ırkın vatanları arasında karavanlar sanki hiç savaş olmamış gibi gidip gelir . Fakat bir Khajiit birliği ormanda giden bir Bosmer karavanına saldırır. Canını kurtaranlar Vindisi isimli kasabaya kaçar. Kasabadaki Bosmerler son umut olarak Yaban Avı güçlerini kullanarak yaratıklara dönüşürler. Ava giden Khajiitler avlanır, cesetleri paramparça olur. İmparatorluk Coğrafya Derneği’ne göre bu yaşanan son Yaban Avı olayıdır.