Vahlok

Vahlok (Ejderha dilinde: Vah-Lok, “Bahar-Gökyüzü”), en çok Gardiyan Vahlok olarak bilinir, bir ejder rahibiydi. Ahzidal, Dukaan, Zahkriisos ve Miraak ile birlikte Solstheim’da bulunan beş ejder rahibinden biridir. Tam adı ejderha dilinde “Gardiyan” anlamına gelmektedir.

Skaal kültürüne göre, Vahlok ejderhaların hüküm sürdüğü Merethic Çağ’da ejder rahibi olarak görev yapmıştır.

Kendisiyle aynı zamanda yaşamış olan Miraak adındaki bir rahip, Bilgi ve Kaderin Daedric Prensi Hermaeus Mora tarafından güç ve yasak bilgi vââdiyle baştan çıkarılmıştır. Miraak ejderha efendilerine karşı gizlice plan yapmaya başlamıştı, ancak Vahlok onun planlarını keşfetmiş ve onunla karşı karşıya gelmiştir. İkisi uzun süre boyunca savaşmıştır, savaşın günlerce sürdüğü ve yıkıcı etkisi yüzünden Solstheim’ın Skyrim’in ana karasından uzaklaştığı söylenir.

Bu noktada gerçekleşen olaylar belirsizdir. Skaal efsanesi Vahlok’un Miraak’ı neticede yendiğinden, ama tam onu öldürmek üzereyken Miraak’ın Hermaeus Mora tarafından Apocrypha’ya götürülerek kurtarıldığından bahseder. Vahlok, zaferinden dolayı çok ün kazanmış ve ejderha efendileri tarafından adanın yöneticisi olarak görevlendirilmiştir, ancak Miraak’ın dönüşünü beklemeye yemin etmek şartıyla.

Diğer söylentiler Miraak’ın yenildiğini ve sonra da Solstheim’da antik Skaal tarafından inşa edilmiş hapsedildiği bir mezara sürgün edildiğini söyler. Vahlok, onun gardiyanı olmuştur ve öldüğü zaman aynı mezara gömülmüştür. Böylece ölümün ötesinde nöbetine devam edebilecekti. Nasıl olursa olsun, Vahlok Miraak’ın çöküşünde etkili olmuş ve planlarını durdurmuştur.

Vahlok’un mirası ana karadaki çağdaşlarına keskin bir şekilde zıttı. Efsaneler onu Miraak’a karşı olan savaşında sadakât ve asilliğin kusursuz örneği olarak resmeder ve onun hem insanlarda hem de ejderhalarda büyük bir cesaret uyandırdığını söyleyecek kadar ileri giderler. Hüküm sürdüğü zamanın Solstheim halkı için barış ve refah çağı olduğu söyleniyordu. Antik Skaal tarafından, Skyrim’deki rahiplerin aksine, bilge ve adil bir lider olarak anılır.

Kendi ismine özel ejder rahibi maskesi olmayan ve iyiliksever olarak tanınmış bilinen tek ejder rahibidir.