Vadiorman (Valenwood)

Valenwood, Tamriel’in güneybatısında yer alır. Bölge sık tropik ve yağmur ormanları ile kaplıdır. Masmavi nehirlerin yeşil arazileri yararak denize aktığı bu bölge Bosmer’lerin yani Wood Elf’lerin ana yurdudur. Valenwood’un doğusunda Elsweyr, kuzeyinde ise Cyrodiil’e sınırı bulunur. Hemen güneyindeki denizin ötesinde ise Summerset Isle yer alır. Bölgedeki ağaçlar öylesine devasadır ki Bosmerlar buralara şehirler bile kurmuştur. Örneğin bölgenin başkenti konumundaki Falinesti, tamamıyla devasa ağaçların üzerine kurulmuş bir şehirdir.

Tarihi

Bu ormanlık araziye insanlar ve elfler gelmeden önce, çok değişik canlılar yaşardı. Devler, basiliskler, minatourlar, periler, sentorlar, satirler ve hippogriffler bölgede medeniyetlerini kurmuştu. Valenwood kıyılarına gelen ilk Aldmer yerleşimcileri diğer elf ırklarının da mutlak sonu gibi bölgeye adapte oldular ve buraya yerleşenler Bosmere dönüştü. Bosmerlerin tapındığı tanrı Y’ffre’nin desteğiyle bu halk ormana ve çevreye zarar vermeyeceklerine dair yemin ettiler, tanrı da onların adaptasyonunu kolaylaştırdı. Bölgenin ilk krallığını Kral Eplear kurmuştur. Kurduğu devlet yani Camoran Hanlığı uzun yıllarca bölgede hüküm sürmüştür. Tarihçilere göre Eplear, dağınık yaşayan Bosmerler örgütleyip devlet haline getiren ve politik bir dehaya sahip kişidir. Ayrıca hoş görülü mizacı sayesinde Cyrodiil’de isyan eden kölelerden yani Alessia’dan kaçan Ayleid halkına iyi davranıp onları Valenwood’da ağırlamıştır. Ancak peygamber Marukh’un öğretileri kurulan Alessia Devleti ile Camoran Hanlığı arasında soğuk rüzgarların esmesine sebep olacak ve savaş sebebi sayılacaktır. Alessia’yı destekleyen Skyrim’deki Nord Krallığı ise bu iki devletin arasında husumetin zararını görecektir. Wild Hunt sırasında Bosmerler Skyrim kralı Kral Borgas’ı öldürür. Sonucunda Skyrim elli yıldan fazla iç karışıklığa sürüklenir.

İkinci Çağın 2714. yılında Valenwood Sload vebası dolayısıyla zayıflar ve Cyrodiil’e yenik düşer. Bölgeye giren Cyrodiil birlikleri burayı kendi sınırlarına katmaz. Aksine her Bosmer şehrine bağımsızlık verir. Böl parçala yönet taktiği uygulanmıştır. Fakat Bosmerler Cyrodiil’e sadık kalmıştır. Ta ki son Akavir İmparatoru 2. Çağ 430’da ölene kadar. Bu tarihten sonra Camoran Hanlığı Valenwood’u tekrar birleştirmeye çalışsa da başarılı olamamıştır. Kendi içlerinde kavgalı ve bölünmüş olan Bosmerler dışarı karşı da başarısız olurlar. Ortak güçten yoksun olan Valenwood, Khajiitlerin veya Colovianların saldırılarıyla yıpranmıştır. Pyandonea adasından Maormerler Bosmerleri mağlup etmiştir. Bölgeye huzur ve istikrar İkinci Çağ’ın son yıllarında Summerset Isle’dan gelmiştir. Aldmeri Dominion’ın hükumeti Thalmor’un otoritesi Valenwood’da kabul edilmiş ve bölge sonunda aradığı huzuru bulmuştur. Tiber Septim’in yıllarında bu bölge üzerinde hakimiyet kursa da, her şehrin kendisini yönetmesini ve Camoran Hanedanlığının devam etmesine izin vermiş bölgenin siyasal işlerine çok müdahale etmemiştir. 50 yıl boyunca sessiz sakin bir şekilde İmparatorluğun himayesinde yaşadıktan sonra Camoran Usurper isimli şahıs gücünü arttırmıştır. Usurper öylesine bir şahsiyetti ki, Valenwood’da kendisini destekleyenleri orduya almış, kendisine karşıt görüşlü olanlarında kellesini almıştır. Nitekim Camoran Usurper kurduğu orduyla Cyrodiil’e saldırmıştır. Bosmerler özgürlüklerini ve özgüvenlerini yeniden kazanmakla beraber yaşayış tarzları da değişmeye başladı. Kendilerini imparatorluktan ve diğer ırklardan soyutladılar. Geleneksel yaşam biçimlerine döndüler, tekrardan dev ağaçlarda yaşamaya başladılar. Siyasi hayattan uzak durmaya çalışsalarda, Summerset Isle ve Elsweyr tarafından saldırıya uğramışlardır.

Oblivion Krizi meydana geldiğinde Thalmor Cyrodiil Krallığının güçlerini bölgeden defetmiş ve Valenwood’un tekrar hakimi olmuştur.

Politika

Üçüncü çağın sonlarında bölge yönetiminde aşiretler, soylu aileler ve yerel kabileler etkili olmuş bu da siyasi hayatı karma karışık bir hale sokmuştur. Bosmerlerin ilahi gücü Wild Hunt beş yüzyıl sonra ilk kez bu dönemde görülmüş ve Precursor adındaki Bosmer peygamberi, Ormanların Tanrısı Y’ffre’nin yeni hediyelerle sevdiği ırk Bosmerlere geri döndüğünü belirtmiştir.