Unutulmuş Vadi (Forgotten Vale)

Unutulmuş Vadi, kuzeybatı Skyrim’de, Haafingar ve Menzil bölgelerinin sınırını oluşturan dağ zincirinin içinde saklı oldukça geniş bir buzul vadisidir. Vadiye ilk olarak, tanrıları Auri-El’e daha iyi hizmet edebilmek ve tapınabilmek amacıyla Kar Elfleri yerleşmiştir. Değiştirilmemiş oyunda Vadi’ye girebilmek için oyuncunun önce Karaşelale Mağarası’nı, sonra da Karaşelale Geçidi’ni aşması gerekmektedir. Vadiye (keşfedildikten sonra) doğrudan hızlı seyahatle gidilebilir.

Unutulmuş Vadi
Unutulmuş Vadi

Vadinin şu anki sahipleri acımasız ve yozlaşmış Falmerlar ve vadinin yerli canlılarıdır (Vadi Keskindişi, Vadi Geyiği, Buz Devi vb.). Vadi içinde ayrıca çeşitli altmekanlar bulundurmaktadır (Karaşelale Yeraltı Mağarası, Keskinyokuş Mağarası vb.) Bu altmekanlardan biri Kar Elfler’in son kalelerinden biri olarak kalmayı başarabilen Kutsimekan’dır. Oyuncu Vadi’yi Skyrim oyununun Dawnguard eklentisinin ana görevi sırasında ziyaret edecektir.

Bölge şu ana kadar sadece The Elder Scrolls V : Dawnguard’ta yer almıştır.

Tarihçe

Unutulmuş Vadi kuzeybatı Skyrim’de, Ulukaya sınırındaki Druadach Dağları’nda bulunan, dış dünyadan izole bir vadidir. Buz gedikleriyle dolu, bir ormanı olan, ortasında büyük bir donmuş göl olan bir buzul vadisi olarak betimlenebilir. Tamriel’in kalanından izolasyonu içindeki bitkileri ve canlıları yer altı yaşama uygun olacak şekilde evrimleştirmiştir; vadiye has canlıların bir çoğu bedenlerinden loş bir ışık yaymaktadır. Vadi özel keskindişi ve geyik alttürlerine ev sahipliği yapmasının yanında, içinde ayrıca başka yerde çok az görülen Buz Devlerini ve ona özel olan Kabukböcekleri (Shellbug) bulundurmaktadır. Birkaç istisnanın dışında Baharışıltısı (Gleamblossom) ve Zehiraçan (Poison Bloom) bitkileri vadiye hastır.

Vadiye ulaşım oldukça zordur; dış dünyadan birinin içeriye girebilmesi için karmaşık mağara düzenlerini kullanması şarttır. İşte bu yüzden de Kar Elfleri tarafından Auri-El Nurhanesi’nin inşa edileceği yer olarak seçilmiştir. Elfler vadiye yukarıdan bakan dağlarda bir yere büyük bir tapınak ve sonrasında beş tane kümbetgeçit inşa etmiştir. Kümbetgeçitteki portallar sihirsel bir seyahat aracı ve birer bağlantı yeri görevi görmüşlerdir.

Müritler, aydınlanmak ve “Auri-El ile bir olmak” için ellerinde bir su testisi ile amansız vadiyi katederek beş kümbetgeçide de gidip oradaki özel bölmelere su doldururdu.

Nurhane’nin izole mekanı Merethic Çağ’daki Nord işgalinden etkilenmemesini sağlamıştır. Buna bağlı olarak da, Unutulmuş Vadi’de yaşayan Kar Elfleri’nin, diğer yerlerde yaşayan soydaşlarının sonunu getiren Dwemer ‘koruma’sına ihtiyaçları olmamıştır. Geriye kalan Kar Elfleri, “İhanete Uğrayanlar”, zamanla günümüzün Falmer ırkına yozlaşmıştır.

1.Ç 700’de Dwemer ırkının ortadan kayboluşunun ardından Falmerlar bir şekilde Vadi’ye sızmayı ve zamanla onu ele geçirmeyi başarmışlardır. Kar Elfleri sayısal açıdan büyük dezavantaj içinde olduklarından Falmerların Kutsimekan’ın kapısına kadar yayılmasına engel olamamışlardır.

Başvaiz Vyrthur vampire dönüştürüldükten sonra Auri-El tarafından terk edilmiştir. Bunun üzerine, intikam duygusu içinde, bir gün Auriel’in Yayı’nın yozlaştırılacağını ve yay kullanılarak güneşin karartılacağını öngören bir kehanet üretmiştir. Falmerlar ile müttefik olup Kutsimekan’a çekilerek kehanetinin gerçekleşmesini beklemiştir. Kardeşi, hayatta kalan diğer son Kar Elfi Şövalye-Paladin Gelebor mağaralara çekilmiştir. Falmerlar ve evcil Chaurus’ları bütün vadiyi engelle karşılaşmadan ele geçirmiştir.

Coğrafi Özellikler

Vadi’nin geniş ve aşılmaz dağlarla çevrili olması teknik olarak onu Skyrim’in değil, Ulukaya’nın bir parçası yapmaktadır. Vadi, ince bir kanyonla birbirinden ayrılan iki büyük bölgeden oluşur. Güneybatı tarafında geniş bir donmuş göl ve onun altında bir şelale bulunmaktadır. Kuzeybatı tarafı ise egzotik çiçek ve canlılarla bezeli bir orman olarak tasvir edilebilir.

Vadi maden kaynakları bakımından zengindir; gümüş, altın, civa, aytaşı (genellikle donmuş gölün etrafında ve dağlarda) ve bakırtaşı (nehrin kenarında yaygın) vadide bulunan madenlerden birkaçıdır.

Vadi oyun çerçevesinde oldukça özel bir bölge olmasının yanında içinde çeşitli gizli hazineler ve ilgi çekici bölgeler bulundurmaktadır, bu yüzden maksimum ganimet ve oyun zevki için vadinin her tarafının gezilmesi önerilir.

Önemli Buluntular

Bilinmeyen Kitap, I.Cilt – Vadinin derinliklerinde ve alt ucunda, birkaç Ayaz Örümceği aşıldıktan sonra bulunabilir, yanında bir iskelet ve bir sandık var

Bilinmeyen Kitap, II.Cilt – Unutulmuş Vadi Yamacı’nda, Zümrüt Paragonu kullanılarak ulaşılınabilir

Bilinmeyen Kitap, III.Cilt – Azim Kümbetgeçidi’ni geçtikten sonraki Falmer bölgesindeki kulübelerden birinde

Bilinmeyen Kitap, IV.Cilt – Buzul Gedik’ten çıktıktan sonraki falmer köyünün sonlarında, içinde Savaşöncüsü bulunan büyük kulübede

Auriel’in Kalkanı – Yakut Paragonu kullanılarak Unutulmuş Vadi Ormanı’na gidilmeli, harabelerin yanında kalkanı taşıyan bir Savaşöncüsü var

Kabukböcek (Shellbug) – Vadiye girişteki sağ duvarın bir köşesinde Falmerların koruduğu bir mağara var, mağaraya girip sol yol takip edilmeli, içeride gizli bölmeyi açan ipi bulup çekin, ip böceğin bulunduğu bölmeyi açacak

Bağlantılı Altmekanlar

Buzul Gedik
Karaşelale Yeraltı Mağarası
Keskinyokuş Mağarası
Kutsimekan
Unutulmuş Vadi Mağarası
Unutulmuş Vadi Ormanı
Unutulmuş Vadi Yamacı

Bağlantılı Görevler

Gökyüzüne Dokunmak
Unutulmuş Vadi Kitapları Görevi

Kitabe Duvarı

Kitabe duvarına gitmek için Azim Kümbetgeçidi’ni geçip donmuş göle doğru güneye ilerleyin. Gölün ortasında bir tarafında merdivenler bulunan bir taş var. Taşa yaklaşıp Güç Emme nidasının bir hecesini öğrenin. Ama dikkatli olun, bu aşamadan sonra buzun altından iki tane ejderha çıkacak: Voslarum ve Naaslarum.

Sık Görülen Yaratıklar

Falmer
Buz Devi
Buz Trolü
Chaurus
Avcı Chaurus
Vadi Keskindişi
Vadi Geyiği
Ayaz Örümceği
Buz Hayaleti