Tiber Septim

Tiber Septim Üçüncü İmparatorluğun ve Septim Hanedanı’nın kurucusu, Üçüncü Çağın başlangıcını ilan eden ve tüm Tamriel’ı kendi yönetimi altında birleştiren tanrı imparatordur. General olarak başladığı kariyerinde kendi imparatorluğunu kurmuş ve öldükten sonra da ilah ilan edilerek Dokuz Kutsallar inancı oluşturulmuştur.

Genel Kanıya Göre Gençliği

İkinci Çağ 828’de doğduğu varsayılan Tiber’ın gençliği muammadır. Nerede doğduğu, hangi ırka mensup olduğu kesin değildir. Genel kabul gören teoriye göre Atmora’da Talos ismiyle doğmuştur. Talos eski dilde Fırtınataç anlamına gelmektedir. Gençliğini Skyrim’de geçirmiş ve şeflerin ordularında görev yaparak savaş stratejisini öğrenmiştir. Yirmi yaşındayken Eski Hroldan’ı ele geçirerek ilk büyük zaferini kazanmıştır. Bu savaştan sonra Arzın Soluğu’ndaki Kırsakallar asırlar süren suskunluklarını bozarak onun adını haykırmıştır. Bunun üzerine Talos Ulu Hrothgar’a çıkmış ve Kırsakallardan kendi kehanetini öğrenmiştir. Buna göre Talos bir gün Tamriel’a hükmedecektir ama bunun için önce güneyi fethetmesi gerekmektedir. Bundan sonra Koloviya topraklarına bağlı olan Falkreath Kralı Cuhlecain’in emrine girmiş ve general olmuştur. Sancre Tor’da konuşlanan Ulu Kayalı Breton ve Skyrimli Nordların ordularına karşı savaştığı sırada thu’um gücünü kullanmasıyla savaşın seyri değişir. Skyrim ordusu Talos’un emrine girer. Çünkü Nordlar kadim zamanlarda thu’um gücüyle düşmanlarını yok etmiş ve Ulu Kaya, Cyrodiil ile Morrowind’i ele geçirmişti. Aradan geçen binlerce yılda thu’um sanatı sıradan halk tarafından unutulmuştur. Ama Sancre Tor kuşatmasında bu gücü bu denli kudretli kullanan Talos’u gördüklerinde eski geleneklerini hatırlamış ve Talos’un, insanlığı tekrar yüceltecek vaat edilmiş lider olduğuna inanarak onun safına geçmişlerdir. Daha sonra Talos fetihlerine devam edip Cyrodiil’i ele geçirmiş ve Kral Cuhlecain taç giyerek imparator olmuştur. Taç giymenin arefesinde Cuhlecain Breton bir suikastçı tarafından öldürülmüş ve Talos’un da boğazı kesilmiştir. Talos artık seda sanatını kullanamasa da, en güçlü askeri lider olması sebebiyle imparatorluğu devralmış ve ismini İmparatorluk kültürüne uygun olan Tiber Septim ile değiştirmiştir.

Arcturian Sapkınlığına Göre Gençliği

Bu teori, imparatorluk tarihçileri tarafından da anlatılan ve genel kabul gören teoridir. Arcturian Sapkınlığı isimli kitap ise bize farklı bir bakış açısı sunar. Bu kitaba göre Tiber Septim, Ulu Kaya’nın Alcaire bölgesinde Hjalti adıyla doğmuştur. Tamriel’a hükmedeceği kehanetinin yayılmasıyla Kral Cuhlecain’in emrine girer. Bu sırada Kırsakallar elfleri mağlup edip Tamriel’ı birleştirecek bir liderin geleceği kehanetinde bulunur. Ysmir adındaki Nord kralı bunun kendisi olduğunu sanarak Ulu Hrothgar’a çıkar lakin kehanette vaat edilen kişinin kendisi değil, genç Hjalti olduğunu öğrendiğinde bu genç generale yardım etmek için yola koyulur. Fakat kitapta bu yardımın içeriğinin ne olduğu tam belirtilmemiştir. Bu sırada Eski Hroldan’ı kuşatan Hjalti seda sanatıyla kalenin surlarını yerle bir eder. Askerleri tarafından da Fırtınataç lakabını alır. Kale ele geçirildikten sonra İmparatorluk Şehri de ele geçirilir ve Cuhlecain burada imparatorluğunu ilan etmeden önce Hjalti Cuhlecain’i öldürür. Suçu da Ulu Kayalı katillere atar ve kendisi Tiber Septim ismini alarak taç giyer.

Bu da ikinci teoridir. Hangisinin gerçek olduğu veya ne kadarının gerçek olduğu bilinmiyor. Bu noktada göz önünde bulundurmamız gereken husus, Tiber Septim’in doğuştan soylu bir aileye mensup olmadığı ve tahta çıkışını sağlam temellere oturtması gerektiğidir. Tamriel’i kılıçla ele geçirdiğinden isyanlara meydan vermemek için en etkili yöntem olan din gücünü kullanarak kendisinin yüce tanrı Akatosh tarafından gönderilen Ejderdoğan imparator olarak lanse edince ister istemez aykırı düşüncelerin bir nebze olsun kesilmesini sağlamıştır. Ayrıca tarihi kazananlar yazar sözünden hareketle Tiber Septim’in kendi geçmişine ufak dokunuşlar yapmış olabileceği de unutulmamalıdır.

Tiber Septim ve Üçüncü İmparatorluk

Her halükarda Sancre Tor’daki savaşta Kralların Madalyonu’nu ele geçiren Tiber Septim kendisini yeni imparator ilan eder ve böylece yıkılan Remanların İkinci İmparatorluğu’ndan beri süre gelen Fetret Devri sona erer.

Skyrim ve Cyrodiil imparatorluğun ilk topraklarıdır. Sancre Tor savaşında Talos’un nida sanatını gören Nordlar kendi rızalarıyla imparatorluğa katılır. Cyrodiil de zaten Talos tarafından fethedilmiştir.

Kısa süre sonra, oluşan bu yeni siyasi yapıdan kazanımlar elde etmek isteyen Ulu Kaya’nın irili ufaklı devletçikleri de imparatorluğa katılır.

II. Thassad Ölüm Döşeğinde

Dördüncü bölge ise bağımsız kalan son insan bölgesi Balyozyurt olacaktır. Balyozyurt’un düşüşüne Elder Scrolls Redguard oyununda tanık oluruz. Tüm Kızılmuhafızların son hakim kralı II. Thassad, Tiber Septim’e karşı başarılı bir savunma yapsa da zamansız ölümüyle Balyozyurt ikiye bölünür. Ecdadçılar olarak bilinen güruh İmparatorluğun çatısı altına girmek isterken Saltanatçılar diye isimlendirilen bağımsızlık taraftarları arasında iç savaş yaşanır. Saltanatçılar, Thassad’ın veliahtı Prens A’tor’u destekler. Tiber Septim de bu fırsatı kaçırmayarak Ecdadçılara arka çıkar. Stros M’Kai adası açıklarında iki taraf deniz savaşı yaparken, İmparatorluk için savaşan Nafalilargus adındaki ejderhanın Prens A’tor’un gemisini yakmasıyla Saltanatçılar mağlup olur ve Balyozyurt da Üçüncü İmparatorluğun eline geçer.

Önceki iki imparatorluğun ele geçiremediği bir bölge olan Kara Bataklık bu unvanını sürdürür. Üçüncü İmparatorluk buranın sadece sınır bölgelerini işgal etmekle yetinmiştir. İç kısımların bataklık olması ve nelerle karşılaşacaklarını bilmedikleri için Tiber Septim burayı fethetmekle uğraşmamıştır.

Elsweyr’de ise deyim yerindeyse kıyım yaşanır. Attrebus adındaki imparatorluk subayının verdiği bilgilere göre, teslim olmayan Senchal şehri düşünce şehirdeki çoluk çocuk demeden bütün Khajiitler katledilmiştir. Yaşanan vahşet o denli büyüktür ki, bu gelişme imparatorluk tarihçileri tarafından genelde atlanır ve sansürlenir. Klan anlayışının hakim olduğu Elsweyr de çok fazla direnemeden imparatorluğun hakimiyetini kabul eder.

Morrowind’de ise değişik bir gelişme yaşanır. Tiber Septim döneminde meşhur Tribunal Morrowind’i yönetmektedir. Tiber Septim Tribunal’ın gücünden çekinse de buranın zengin abanoz madenlerine sahip olma arzusu baskın gelir ve işgal başlar. Morrowind’in başkenti Matemhisar şehri imparatorluk lejyonları tarafından yerle bir edilir. Bu dönemde tekrar ortaya çıkan ve Lorkhan’ın Kalbini ele geçiren Dagoth Ur yüzünden Tribunal’ın gücü giderek azalmaktaydı. Vivec halkını riske atmamayı seçer ve barış imzalar. Anlaşmaya göre Morrowind imparatorluğa bağlanacak ama iç işlerinde serbest olacağı yarı özerk bir konuma getirilir. Ayrıca Dwemer ürünü olan dev robotik golem Numidium, Vivec tarafından Tiber Septim’e hediye edilir.

Vadiorman ise Yaztutanlı elflerle yaptığı ittifak neticesinde kurulan İkinci Dominyonun kontrolü altındadır. Thalmor örgütü bünyesindeki elf diplomatlar burayı yönetmektedir. İmparatorluk lejyonları bu diplomatları katledip yönetici sınıfı yok eder. Yerine Bosmerlerin kadim hanesi Camoranları kukla yönetim olarak başa geçirir. Vadiorman Kralı sıfatını taşıyan Camoranlar, Üçüncü İmparatorluğa bağlanır.

Yaztutan Seferi ve Numidium

Numidium
Numidium

Böylece imparatorluğun eline geçmeyen son yer olarak Yaztutan Adaları kalır. Coğrafi konumu ve güçlü donanması sayesinde Yaztutan elfleri başlarda imparatorluğa karşı başarılı bir savunma yapar. Ama Vivec’in hediye ettiği Numidium işleri değiştirecektir. Tabi öncelikle bu dev yaratığı çalıştıracak kadar güçlü bir enerji kaynağı lazımdır. Dwemerler Numidium’u inşa ettiklerinde Lorkhan’ın Kalbi’ni kullanmıştı. Kalp ise Dagoth Ur’un kontrolündeydi. Tiber’ın saraybüyücüsü Zurin Arctus, alternatif güç kaynağı arama çalışmalarına başlar. Bu noktadan sonra anlatılanlar söylentilerden ibarettir. Zurin Arctus’un veya Tiber’ın akıl hocası Ysmir Wulfharth’ın ruhunu barındıran Mantella adındaki ruh cevheri kullanılarak Numidium çalıştırılır. Hem Zurin Arctus hem de Ysmir Wulfharth ortadan kaybolur. Ve bir kaç saat içerisinde Yaztutan Adaları imparatorluğun eline geçer.

Yitikkral

Tiber Septim’in tüm Tamriel’ı ele geçirmesinden kısa süre sonra Yitikkral lakaplı bir ölümbaz ortaya çıkar. Yitikkral’ın Zurin Arctus ve Ysmir Wulfharth’ın ruhlarının birleşimi olduğu söylenir. Efsaneye göre Tiber Septim bu ikisine ihanet ederek Numidium’un çalıştırılması için öldürülmelerini sağlamıştır. Yitikkral geri gelir ve intikam almak için Numidium ile savaşıp golemi çalışmaz hale getirir.

Yine de Tiber Septim başarılı olmuş ve tüm Tamriel’ı kendi hükmü altında birleştirmiştir. Üçüncü Çağ’ın başladığını da ilan eder. Bundan sonraki 38 sene imparatorluk tarihçilerinin yazdığına göre barış ve huzur dolu geçer. 3. Çağ 38’de yüce imparator Tiber Septim son nefesini verir. Yerine oğlu Pelagius geçecektir.

Tanrılığı

Talos Mabedi
Talos Mabedi

Üçüncü İmparatorluğu kuran, çağ kapatıp çağ açan ve tüm Tamriel’a hükmeden Tiber Septim ölümünden sonra tanrı mertebesine yükseltilir. Fanatikleri onun tanrısal güçlere sahip olduğu için bunu hakettiğini söyler. Ama unutulmamalıdır ki Tiber Septim gibi güçlü ve otoriter birisinin tanrılaştırılması yeni değildir. Kendisinden binlerce sene önce yaşayan İkinci İmparatorluğun kurucusu I. Reman’a da tanrı diyenler olmuştur.
Tiber’ı kendi kültürlerinin ayrılmaz bir parçası olarak gören Nordlar ona tapınmış ve diğer sekiz kutsallardan daha çok değer vermiştir. Hatta ortaya çıkan yeni dokuz kutsallar inancında baş tanrı olarak kabul etmişlerdir.