Thras Vebası

Birinci Çağ 2260 senesinde Thras adasının sakini olan ve araştırma kitaplarında sümüklüböcekgillerden sayılan Sload ırkının üretmiş olduğu bir salgın hastalıktır. Ejder Kırılmasından sonra Tamriel’i etkileyen en büyük olay denebilir. Bu Thras vebasının sonunda hemen hemen Tamriel nüfusunun yarısı ölmüştür. Thrassian ismi ise adını Sloadların yaşadığı ada olan Thras’dan almaktadır.

Tamriel kıtasının batısında bulunan bu ada kendisine en yakın kara parçasından yani Kalça Körfezinden başlayarak tüm kıtaya zamanla yayılmıştır. Hastalığın nasıl oluşturulduğu bilinmiyor. Ama oluşturulma sebebi Sloadların siyasi planlarıdır. Bu hastalığın pençesine yakalanan devletler birer birer düşecek ve sonunda Sloadlar kıtaya hakim olacaktır. En azından planlanan buydu. Başbüyücü Syrabane, Warlock Yüzüğünü kullanarak hastalığın çaresini bulmuştur.

Hastalığın Sloadlar tarafından türetildiği ortaya çıkınca tüm Tamriel askeri gemileri bir araya gelerek tarihin en muazzam donanmasını oluşturmuştur. Anvil şehrinin kralı Bendu Olo tarafından komuta edilen bu donanma Thras adasına varmış ve burada bulabildikleri tüm Sload ırkının üyesini öldürmüşlerdir. Ayrıca nasıl olduğu çözülemeyen bir büyü ile Thras adasını denizin dibine çökertmişlerdir. Fakat yıllar sonra ada tekrar ortaya çıkmıştır. Lakin Sload ırkı eski gücüne kavuşamamıştır.

Vebanın Tamriel’de önemli siyasi sonuçları oldu. Vadiorman ve Elsweyr aşırı azalan nüfusları sonucunda Cyrodiil beylerinin kontrolüne girdi. Ulu Kaya’nın en ünlü şehirlerinden olan Hançeryurt eski ihtişamını kaybetmiş ve nüfusunun yarıdan fazlasını kaybetmiştir. Sonucunda Hançeryurt şehri bölgedeki hakimiyetini Wayrest’e kaptırmıştır.

Ayrıca kurulan donanma sonucunda Cyrodiil’in batısındaki beylikler kendi aralarında aslında kağıt üzerinde olmayan ama fikren bir ittifaklık / ortaklık oluşturmuşlardır. Thras Vebasından bir asır sonra yani Birinci Çağ 2321 senesinde Alessia Düzeni’ne karşı isyan bayrağını çekmişlerdir. Alessia Düzeninin aşırı teokratik yönetiminden memnun olmayan bu gölge ittifakı Birinci İmparatorluğun sonunu hazırlamıştır.