Thieves Guild (Hırsızlar Loncası)

Thieves Guild (Hırsızlar Loncası) profesyonel hırsızlardan oluşan bir organizasyondur. Ev soygunu, dükkan soygunu, yankesicilik, dükkan kayıtları değiştirme gibi illegal işleri para karşılığında yaparlar. Bazen “özel iş” olarak nitelendirilen işlere soyunurlar.

Thieves Guild
Thieves Guild

Riften’ın kanalizasyonu olan Ratway’da mesken tutan hırsızlar, şehirde kargaşa yaratır ve dükkan sahiplerinden zorla rüşvet alırlar. Thieves Guild üyeleri bir yere girip değerli eşyalar çalma konusunda uzmandır. Ayrıca lonca başarılı olacağını düşündüğü girişimcilere borç verir, geri ödeme şartı koyarak insanların borçlarını kapatır.

Çoğu insan bu hırsız grubunu sevmez. Mjoll the Lioness, Riften’da düzen sağlamayı ve loncayı dağıtmağı kendine görev bellemiştir. Fakat Black-Briar Meadery sahibi, zengin ve bir o kadar da vicdansız olan Maven Black-Briar lonca ile işbirliği içindedir. Loncaya finansal yardımda bulunur.

Kökeni

Thieves Guild’ın Skyrim’de ne zaman ve nasıl kurulduğu hakkında çok az şey bilinir, fakat Rift civarında kurulduğu söyleniyor. Dördüncü Çağ sürerken, Thieves Guild gerileme dönemi girdi, sırra kadem basmaya doğru gittiler, üyeleri ayrıldı ve Maven Black-Briar dışında müşterilerinin çoğu anlaşmaları bozdu.
Önceleri loncanın tamamen bir hayal ürünü olduğu düşünülürdü; Oblivion’daki muhafızlara ve sakinlerine sorsanız böyle bir şey olmadığını söylerlerdi. Ancak Thieves Guild’ı ilerleyen dönemlerde tanımayan kalmadı. Yaptıkları soygunlarla meşhur oldular.
Ayrıca Thieves Guild ve Dark Brotherhood arasında bir anlaşma vardır.

Dördüncü Çağ

2. Yüzyıl

4. Çağ 176’dan 4. Çağ 201’e kadar Thieves Guild Skyrim’de işler yapmaya başladılar, Thieves Guild bununla birlikte altın bir çağa girdi. Yaşam alanları adeta bir saray gibiydi, kendi demircileri, simyagerleri, tüccarları vardı. Thieves Guild o dönemler çok güçlü ve sağlam otoriteleri vardı. İnsanlar onlardan hem korkardı hem de saygı gösterirdi.
Thieves Guild krallar gibi yaşarken, rahatsız olan tek biri vardı; Lonca Lideri Gallus Desidenus. Skyrim’deki konumları sağlamlaştırmak ve devam ettirmek için büyük bir dikkatle uzun vadeli müze, galeri, dükkan soygunları plandı. Hatta bu soygunlar arasında devlet ile ilgili hazine planları da vardı. Bu soygunlardan biri olan Falmer Gözleri için, Falmerler ve dilleri hakkında aşırı derecede bilgi sahibi olmak gerekiyordu.

3. Yüzyıl

Her yükselişin bir düşüsü olduğu gibi, Thieves Guild 4. Çağ 201’de gerilemeye başladı. Ayrılıklar ve parçalanmlar başladı. Bu içler acısı tabloyu gören Skyrim halkı loncadan daha az korkmaya başladı. Dükkan sahipleri ise loncaya baş kaldırdı. Loncanın yeniden eski günlerine dönmesi ve Skyrim’de büyük bir güç olduklarını kanıtlamak için planlar hazırlandı. Çok sayıda küçük işler başarı ile sonuçlandı; bu başarılar Thieves Guild için Whiterun, Solitude, Windhelm ve Markarth’da yeniden kendini kanıtlaması için özel işleri beraberinde getirdi. Riften’da herhangi bir özel işe gerek yoktu, çünkü lonca kendini Riften ve çevresinde kanıtlamıştı.

Dark Brotherhood & Thieves Guild Anlaşması

Loncanın Dark Brotherhood ile arasında oldukça sağlam ilişkiler vardır. Aslında kağıt üzerindeki bir anlaşma gibi değildir. Amaçları ve politikaları farklı olsa da iki örgüt birbirine destek olur. Hırsız Delvin ile Suikastçi Astrid arasında dikkate değer bir arkadaşlık vardır.