Thalmor

Tarihte iki tane Thalmor oluşumu vardır, bunlardan ilki 2. Çağ 830’da kurulmuştur. Diğeri ise 4. Çağ’ın başlarında tekrar kurulmuştur.

İlk Thalmor Yönetimi

İlk yönetim Vadiorman bölgesinde ortaya çıkar. Yaztutan Adası, kuzeydeki Hammerfelli korsanların yağmalarına maruz kalıyordu. Aynı zamanda ana kara Tamriel’in içlerindeki insan toplulukları da zaman zaman Altmer gemilerini talan ediyordu. Vadiorman bölgesi ise bu iki tehdide karşı tampon vazifesi görecekti. Vadiorman topraklarında Camoran Anamexes hüküm sürmekteydi fakat krallığı meşru değildi. Kendisi dışında bir sürü tahtta hak iddia eden veliaht bulunuyordu. Veliahtlar Vadiorman’ın çoğunluğunda kontrolü ele geçirince Bosmerlerin uzun süredir sürtüştüğü Colovialı beyliklerle barış antlaşması imzaladılar. Dolaylı yoldan bu barış Aldmeri Dominion’un işine gelmiyordu çünkü Bosmerleri insanlara karşı kışkırtıp tehdit altında bulunmak istemiyorlardı. Bu durumun ortaya çıkmasıyla Altmerler ani bir hareketle Vadiorman bölgesini ele geçirdi, ve Thalmor adında kukla hükumet kurdu. Vadiorman böylece Yaztutan Adası ile tek elden yönetilmiş oluyor ve tarihteki İkinci Aldmeri Dominion kurulmuş oluyordu. Thalmor’un bu dönemdeki tek amacı Vadiorman’ın kontrolünü sağlamaktır.

Tiber Septim imparator olup başa geçince, elde ettiği Numidium ile beraber Vadiorman ve Yaztutan Adası’na saldırdı. Bu saldırı sonucunda ilk oluşum feshedildi.

İkinci Thalmor Yönetimi

Thalmor Askeri
Thalmor Askeri

Yüzyıllar sonra ikinci yönetim, Yaztutan Adası’nda tekrar hayata döndü. Thalmor yöneticileri, halka Oblivion Geçitlerinden kurtardığını söyleyerek halkı inandırdı ve kısa bir süre sonra Vadiorman’ı da kontrolü sağlayarak Üçüncü Aldmeri Dominion’u kurdu. Bu seferki Thalmor daha güçlü ve etkin bir biçimde ortaya çıkmıştı. İlk Thalmor sadece Vadiorman’da yerel bir görev üstlenirken, ikincisi tüm Aldmeri Dominion’un kaderini belirlemiştir.

Kısa bir süre sonra Khajiitlerin önem verdiği ve kutsalları olan aylar yani Masser ve Secunda gök yüzünden kayboldu. Bu sırada Elsweyr’de tam bir kaos ortamı hakimdi. Fakat aylar geri çıktı ve ayların geri dönüşünün Aldmeri Dominion büyücüleri sayesinde olduğu söylentisi yayıldı. Khajiitler onlara büyük bir minnet duyuyordu ve bu sayede Elsweyr de Aldmeri Dominion’a katıldı.

Üçüncü Dominion veya İkinci Thalmor temellerini sağlam attıktan sonra Tamriel’in diğer bölgelerine saldırmaya başladı. Şimdiki hedef İmparatorluktu. Tahta geçen Titus Mede’ye verilen ültimatomlar karşılıksız kalınca Aldmeri Dominion sınırları içinde bulunan tüm Yalımlar ajanları tespit edilerek infaz edildi. Ve sonucunda dört yıl sürecek olan Büyük Savaş ortaya çıktı. Aldmeri Dominion ordusu Ak-Altın Kulesi’ne girdi ve buradaki herkesi katletti. İmparatorluk yer yer başarılar kazansa da daha fazla direnemedi ve Ak-Altın Antlaşması imzalandı.