Tempest Island

Vadiorman’ın Malabal Tor bölgesindeki küçük bir ada olan Tempest Island, hiç dinmeyen fırtınaları ile meşhurdur. Ulaşımın zor olduğu bu ada sık yağmur ormanlarıyla kaplıdır.

Geçmişte Ayleidler bu adada yaşamış, fakat soylarının tükenmesiyle geride kalan Ayleid kalıntıları korsan yatağına dönüşmüştür.

İkinci Çağ 435’te adayı ilkel bir yabansı ırk olan Lamialar ele geçirir. Yine aynı çağın 582. senesindeyse Altmerların kadim düşmanı olan Maormer ırkından bir grup, adaya yerleşir. Fırtına ritüelleri ile Vadiorman kıyılarına zarar verirler. Lakin devam etmekte olan İttifak Savaşı yüzünden, Aldmeri Dominyonu adaya birlik göndermez.

Tempest Island
Tempest Island

Adadaki Maormerlerin iyice güçlenmesiyle durumun ciddiyeti iyice anlaşılır, ve Undaunted örgütünden birkaç üye, bir grup Dominyon askeriyle beraber adaya çıkar. İlk önce Lamialar kılıçtan geçirilir, ardından adadaki mağaralara tünekleyen Maormerlere sıra gelir. En son kısımda ise büyük bir fırtına yaratmaya çalışan Maormer komutanı Neidir öldürülerek, Maormer tehdidi ortadan kaldırılır.