Tek Göz Olaf (Olaf One-Eye)

Tek Göz Olaf, Birinci Çağ’da yaşamış Skyrim Kralı’dır. Gençliği hakkında fazla bilgi yoktur.

Ejderha Numinex’i Avlaması

Akçay mevkibeyi olduğu dönemde, Kışhisar’ın güneybatısındaki Anthor Dağı’nda ejderha Numinex ile savaşmıştır. Dağın tepesinde birlikleriyle beraber Numinex’e karşı savaşırken seda sanatını kullanarak ejderhayı mağlup eder ve esir alır. Daha sonra ejderhayı Akçaydaki sarayı Ejderkonak’ta hapseder, ölene kadar da burada tutulur. Numinex öldükten sonra kafatası tahtın üstündeki duvara asılır.

Skyrim Kralı Olması

Birinci Çağ 369’da Skyrim Kralı Borgas öldükten sonra Skyrim’deki konsey Kışhisar mevkibeyi Hanse’nin krallığını onaylamaz. Böylece elli yıl sürecek olan bir iç savaş başlar. Skyrim bu iç savaşta daha önce ele geçirdiği Ulu Kaya, Morrowind ve Cyrodiil’deki topraklarını yitirir. 420’de Olaf’ın kral olması kararlaştırılır ve iç savaş da böylece biter.

Tek Göz Olaf
Tek Göz Olaf

Baskı ve Sansür Devri

Olaf’ın krallığı 32 yıl sürecektir. Bu dönemde Olaf’ın Skyrim’i bir tiran gibi yönettiği söylenir. Svaknir adındaki ozanın Olaf hakkında yazdığı yergiler başına bela olur. Olaf bu ozanı hapse attırıp bulunan tüm şiirlerini de imha ettirir. Basına sansür uygulanır. Ama Svaknir’den esinlenen başka ozanlar Olaf’ı eleştirmeye devam eder. Yazılanlara göre Olaf’ın Numinex ile olan mücadelesi aslında kandırmacadan ibarettir. Kimi şiirlere göre Numinex uyuduğu sırada Olaf tarafından yakalanır. Kimi şiirlere göre de Olaf, Numinex zayıflamışken ejderhaya saldırıp ele geçirir. Yine bu muhaliflere göre onun ejderhayı ele geçirmesi Skyrim kralı olabilmek için abartılmış bir hikayeden ibarettir. Olaf’ın kendisiyle alay eden ozanlara bela olması da Ozanlar Koleji’nin nefretini toplar. O öldükten sonra bile Olaf’ın kuklası törenle ateşe verilerek hakaretler edilir. Yine de Olaf’ın hükümdarlığında Skyrim’in bölünmüş hali bir nebze olsun toparlanmış ve Enginyurt bölgesi tekrar ele geçirilmiştir.