Tapınak Kardeşliği

Orjinal ismi: Fellowship of the Temple

Çeviren: Ahmet Taha Altuğ

 

Yazan: Başrahip Tholer Saryoni

Üçerkiller Tapınağı’na aşina olmayan fakat dâhil olmayı arzu eden yabancılar için bu rehber kitabı yazmam istendi.

Tüm samimi olanların ve Kutlu Almsivi’nin (Üçlü Lütuf), azizlerin ve rahiplerin hikmetine ram olmaya niyet edenlerin Üçerkiller Tapınağı Kardeşliği’nin başının üstünde yeri vardır.Tapınak, Morrowind’in ve Dunmer halkının dinidir ve nesiler boyunca da öyle olagelmiştir. Almalexia, Vivec, ve Sotha Sil’in (Yansımalar) ve atalarımızdan azizler cemaatinin rehberliği ve nasihatiyle Tapınak, Morrowind’in halklarını ve topraklarını koruyup kollar.

Üçerkilleri takip edenlerin diğerlerine yol gösterebilmeleri için belli bir Kişilik’e ve dünyanın cazibesine karşı koyabilmeleri için de belli bir İrade’ye sahip olmaları gerekir. Şiddet elzem olduğunda asalar ve çekiçlerle, yalnızca imanımızı kuşanarak dövüşürüz. Halka şifa vermek için Yenileme ve Simya, ilahi olana dair dahasını öğrenebilmek için Mistisizm talim ederiz. Üstelik atalarımızın ruhlarıyla konuşmak ve Dört Köşe ile iş tutanlara karşı insanımızı korumak için Çağrı da talim etmemiz icap eder.

Üçerkiller Tapınağı’na dâhil olmayı arzu edenler Ald’ruhn, Balmora, Molag Mar ve Ruhgeçit’teki rahiplerle ya da Vivec Tapınak Yerleşkesi’ndeki Ulu Tapınak’ta bulunan rahiplerle görüşmelidir.

İmanın Şartları

Tapınak; Almalexia, Vivec, ve Sotha Sil’in arzı arşınlamış, Dunmer’in en büyük hasımları Nordlar ve Cüceleri yenmiş, insanüstü zapturapt ve fazilet, doğaüstü irfan ve feraset vasıtalarıyla ilahi öze ermiş, Morrowind’in bir zamanlar fani olan muhafızları olduğuna inanır. Onlar ki takipçilerini korur ve nasihat ederler müşfik atalar gibi. Günahı ve hatayı cezalandırırlar sert ebeveynler gibi. Ellerindekini en büyük ve en küçük arasında ihtiyaçlarına göre paylaştırırlar cömert akrabalar gibi.

Müminin Vazifeleri

Dört katlı vazifeleriniz şunlara karşıdır: İtikat, Aile, Üstatlar ve iyi olan her şey. Kutsal vazifeleri yerine getirin ve Tapınak’a ihtişam katın. Kardeşlerinize karşı asla haddinizi aşmayın ve hanenizin yahut atalarınızın yüzünü asla kara çıkarmayın. Mazluma ve fukaraya hizmet edin ve onları koruyun, büyüklerinizi ve klanınızı şereflendirin.

Bu kutsal kitaplar ilme niyet edenlerin ilgisini çekecektir:

Saryoni’nin Vaazları

Vivec’in öğretilerinden ve Başrahip’in Yedi Lütuf üzerine vaazlarından ders alın.

Azizlerin Yaşamı

Tapınak’ın fazilet sahibi olmak isteyen mensupları azizlerin yaşamlarını kendilerine örnek alacaktır.

Evliyanın Yolu

Hikmet ve kendini bilmeye giden yol hac iledir. Müminlerin safları arasından yükselebilenler Efendilerin ve Azizlerin adımlarının izini sürebilir, kutsanabilir, ızdırap ve zorlukların üstesinden gelerek fazilet edinebilirler.

Dua Tesellileri

Tapınaklarda, hac mekânlarında ve atalarımızın kabirlerinde bulunan mihraplarda niyazla ne hediyeler, ne kutsamalar elde edilebileceğini öğrenin.