Tanrılarım ve İmparatorum İçin

Orjinal ismi: For my Gods and Emperor

Çeviren: Ahmet Taha Altuğ

 

İmparatorluk Tarikatı için bir El Kitabı

İmparatorluk Tarikatı nedir?

Büyük inançların misyoner kolu İmparatorluk tarikatı, İmparatorluk’un ücra eyaletlerine tanrısal esini ve avuntuyu getirmektedir. Kültler; Dokuz Kutsallar’a, Aedra Akatosh, Dibella, Arkay, Zenithar, Mara, Stendarr, Kynareth ve Julianos’a tapınmayı ve Talos kültünü -İmparatorluk’un kurucusu ve efendisi, kutsal tanrı-kahraman Tiber Septim’e tapınmayı- birleştirir. İmparatorluk tarikatı rahipleri, Vvardenfell boyunca yerleşim yerlerindeki İmparatorluk mabetlerinde tüm bu tanrılar için ayinleri ve tapınmayı sağlar.

Erdemli Hayat nedir?

Öğretilerimiz basittir. Biz; Dokuz Kutsallar Akatosh, Dibella, Arkay, Zenithar, Mara, Stendarr, Kynareth, Julianos ve Tiber Septim’in tanrılığını kabul ederiz. Biz Dokuz Erdemi öğütleriz: Tevazu, İlham, Dindarlık, Çalışma, Şefkat, Adalet, Hırs, Öğrenim ve Edep. İmparator’umuz, İnanç’ın Muhafızı’dır ve İmparatorluk da Kutsal Tasarı’nın dünyevi işleyişidir. Biz, ihtiyaç halindeki tüm vatandaşlara yardım ve avuntu sunacağımıza, İmparator’a ve İmparatorluk’a istediğince hizmet edeceğimize ant içeriz.

İmparatorluk tarikatları, Dokuz Kutsallar’ı iyi ve erdemli bir hayatı yaşamanın örnekleri olarak görür. Dokuz’dan her biri hayatın farklı bir boyutunu ve onun nasıl yaşanması gerektiğini temsil eder. Ancak öğretilerimizin en temel yargısı şudur: Birbirinize yardım edin ve birbirinizi kollayın. Kişi ne kadar güçlü, zengin olursa diğerlerine yardım etme ve diğerlerini kollama sorumluluğu da o kadar fazla olur. Kişinin öncelikli yükümlülüğü elbette ki kişinin İmparatorluk Tarikatı’ndaki yoldaşlarına karşıdır. Ancak sonrasında kişi herhangi bir ihtiyaç sahibine yardım etmeli ve onu kollamalıdır.

Ayrıca deriz ki “Birbirinize zarar vermeyin.” İmparatorluk tarikatından başka bir kişiye saldırmak yasaktır ve tabii ki başka bir üyeyi öldürmek de yasaktır. Başka bir üyeden çalmak ister aleni hırsızlık yoluyla olsun ister gizli kapaklı yankesicilik yoluyla olsun yasaktır. Başka bir üyenin özel mülküne izinsiz girmek yasaktır. Bu kurallardan herhangi birine uymayın, kültten atılırsınız.

İmparatorluk tarikatına nasıl katılabilirim?

İmparatorluk tarikatı, samimi bir inanca ve iyi bir kişiliğe sahip tüm vatandaşları kabul eder. İyi işlerimizde bize yardımcı olması için sadece tek sefer olmak üzere 50 ejderlik bir taahhüt meblağı istiyoruz. Sonrasında üyeliğinizin tek gideri; sağlık, iyileştirme ve kutsama mihraplarımızı kullanıldığınızda ortaya çıkar ki bizlerden daha şansız olanlara Dokuz’un kutsamasını yaymamıza yardımcı olan mütevazı ücretlerdir.

Vvardenfell’de İmparatorluk tarikatına katılmayı dileyenler kült karşılayıcılarımızdan sıcak bir karşılama bulacaklardır: Pelagiad Kalesi’nde Ygfa, Ergüve Lejyon Kalesi’nde Syloria Siruliulus, Aygüve Lejyon Kalesi’nde Somutis Vunnis, Abanozkalp’te Yüce Konsey Odaları’nda Ruccia Conician ya da İmparatorluk Şapelleri’nde Lalatia Varian.

İmparatorluk tarikatında terfi için sağlanması gereken koşullar nedir?

Dokuz’a hizmette terfi etmeyi dileyenler külte hizmet için kaynak ve zaman adamalı, niteliklerini ve yeteneklerini kişisel olarak geliştirmek için çabalamalıdırlar. Yalnızca en seçkinler İmparatorluk tarikatlarında üst rütbelere yükselmeye layıktır.

Dindar kişi Dokuz Kutsallar’a hizmet etmek ve onları yüceltmek için soylu bir kişilik ve güçlü bir irade işlemelidir. Büyü sanatlarına, özellikle de Yenileme, Mistisizm ve Çağrı okullarına saygı göstermelidir. Kan dökmekten kaçınmaya, savaşa zırhsız çıkmaya, yalnızca ezici silahlarla dövüşmeye ant içmiş olanlar özellikle övgüye layıktır. Tılsım bilgisi ve diplomatik konuşma yeteneği yeni üyelerimizde değer verdiğimiz diğer niteliklerdir.

İmparatorluk tarikatı hizmetleri

İmparatorluk tarikatı hizmetlerini Ergüve Lejyon Kalesi’nde, Aygüve Lejyon Kalesi’nde, Pelagiad Lejyon Kalesi’nde, Gnisis Lejyon Kalesi’nde, Sadrith Mora’daki Kutup Porsuğu Hisarı’nda, Vivec Ecnebi Yerleşkesi’nde ve Abanozkalp’teki İmparatorluk Şapelleri’nde bulabilirsiniz. Talim için Kutup Porsuğu Hisarı’na, Ergüve Kalesi’ne, Aygüve Kalesi’ne, Abanozkalp İmparatorluk Şapelleri’ne, Caldera’daki Valilik Binası’na ve Ald Velothi Ticaret Merkezi’ne uğrayın.

Çoğu İmparatorluk tarikatı meskeninin şifa sunakları vardır. İmparatorluk tarikatı şifa sunaklarında dua edip sıradan hastalıkları ve kavruk hastalıklarını, zehirleri tedavi eden ve hasar görmüş öznitelikleri yenileyen kutsamaları edinebilirsiniz. Üye olmayanlar 25 ejder öder. Yeni üyeler 10 ejder öderken yüksek rütbeli üyeler kutsamaları ücretsiz edinebilir. Şifa sunaklarının bulunduğu yerler: Vivec Ecnebi Yerleşkesi, Sadrith Mora’daki Kutup Porsuğu Hisarı, Ergüve Lejyon Kalesi, Aygüve Lejyon Kalesi, Pelagiad Lejyon Kalesi, Gnisis Lejyon Kalesi ve Abanozkalp’teki İmparatorluk Şapelleri.

Hizmet fırsatları

Dindar şifacılar şifalı iksirler ve sağlık için bitkiler toplar ve fakir, ayrı kalmış topluluklardaki hasta ve yaralılarla ilgilenirler. Zor, hatta bazen tehlikeli bir iştir ama ruhsal ödülü büyüktür. Dindar şifacılar, bitkiler ve iksir bileşenlerini toplarken sık sık yolda ya da yabanda olacaklarından ihtiyatlı bir yolcunun yeteneklerine ihtiyaçları vardır yalnızca. Mümkün olduğu yerde beladan uzak durmalıdırlar, dolayısıyla savaş sanatlarında usta olmaları gerekmez. İlgililer Abanozkalp’teki İmparatorluk Şapelleri’nde bulunan Synnolian Tunifus ile konuşmalıdırlar.

Hasenatçılar inancın üyelerinden ve dostlarından yardımları toplarlar. İyi işlerimizin giderlerini karşılamak için bağışlara bel bağlamaktayız. Cömert bağışlar getirmekte başarılı olan hasenatçılar İmparatorluk Tarikatları hizmetinde rütbe kazanabilirler. Hasenatçılar kasaba ve köylere ulaşmak için yolculuğa çıkmalı, ticari meselelerde ve ikna etmede yetenekli olmalıdırlar. Ayrıca şahsi servete sahip olan hasenatçılar külte hizmet için daha iyi bir konumdadır. İlgililer Abanozkalp’teki İmparatorluk Şapelleri’nde bulunan Iulus Truptor ile konuşmalıdırlar.

Bir mabet çavuşu mabette düzenin korunmasına yardım eder, paketleri ve mektupları taşır, bazen de tehlikeli görevlerde rahiplere ve dindar hizmetçilere eşlik eder. Bu nadiren ihtiyaç duyulan hizmet cesur, özgür ruhlu maceracılara uygundur. Mabet çavuşlarının Dokuz’a silahla, zırhla ve büyüyle hizmet etmesi istenir. Yeni mabet çavuşlarına en kolay görevler verilmektedir ancak daha sonra görevler yüksek seviyede çarpışma uzmanlığı talep edebilir. İlgililer Abanozkalp’teki İmparatorluk Şapelleri’nde bulunan Kaye ile konuşmalıdırlar.

Kerametkar’ın Görevleri tüm İmparatorluk tarikatı görevlerinin en çetinidir. Sadece yüksek rütbeli üyeler Kerametkar’a yardıma davet edilir ve görevin zorlukları yalnızca efsanevi kahramanlarda bulunan cesarete ve yeteneklere sahip olmayı gerektirir.

İmparatorluk tarikatları Vvardenfell’in öteki fırkalarını nasıl değerlendirmektedir?

İmparatorluk tarikatları, İmparatorluk lejyonları ile çok yakın bir ilişkiye sahiptir ve İmparatorluk Loncaları -özellikle Savaşçılar ve Büyücüler Loncaları-  ile de dostane ve destekleyici bir ilişkiye sahiptir. Ayrıca İmparatorun ve İmparatorluk ilkelerinin sıkı bir destekçisi olan Hlaalu Hanesi ile de dostane ve destekleyici bir ilişkiye sahibiz. Hırsızlar Loncası’nın eylemlerini tasvip etmememize karşın İmparator’a ve İmparatorluk kültürüne sarsılmaz adanmışlıklarından ancak övgüyle söz edebiliriz.

İmparatorluk tarikatları Redoran Hanesi ve Morag Tong’un yüksek ahlaki ilkelerine karşı saygıların en derinine sahiptir ve Tanrısal Esin’in onların sahip oldukları farklı fakat asil anlayışlarına hürmet eder.

Kültopraklıların ilkel, kafirane inançlarına, Telvanni’nin din ve insanlık dışı uygulamalarına karşıyız. İmparatorluk tarikatı kölelik uygulamasına kesinlikle karşıdır ve köleliğin tüm İmparatorluk eyaletlerinde yasa dışı edileceği günü dört gözle beklemektedir. İmparatorluk tarikatı ayrıca kanunsuz ve açgözlü Camonna Tong’a ve onların yoksulu ve zayıfı acımasızca istismar etmelerine de karşıdır.

Tarihsel açıdan Üçerkiller Tapınağı ile ilişkimiz zorlu ve dostça olmayan bir ilişki olagelmiştir. İmparatorluk tarikatlarının Tapınak panteonunun ilahlarını ve azizlerini değerli esin kaynakları olarak tanımasına rağmen Tapınak kendilerininkinin Tek Doğru İnanç olduğunda ve İmparatorluk tarikatlarının sahte tanrılara taptığında hatalı bir şekilde ısrar etmektedir.