Southpoint

Southpoint.png”>

South Point diye de yazılan Southpoint, Vadiorman‘ın uzak güneydoğusunda kalan bir kıyı kentidir. Haven‘ın yakın batısında kalır. Bir zamanlar [abbr title=” Chimeras”]Kimeralar[/abbr] olarak bilinen gladyatör ekibine ev sahipliği yapmışlardır.