Skywatch

Antik bir elf harabelerinin üzerine kurulmuş Altmer şehridir, Auridon adasında bulunur. Karabüyü ile uğraşan Sload ırkı, çok sayıda deniz canavarı yaratıp şehri kuşatmıştır ve Altmerleri katletmiştir. 1. Çağ 1301 tarihinde şehir Sloadlar tarafından yağmalanmıştır.

Auridon adasındaki bir diğer büyük şehir olan Firsthold ile zaman zaman husumet yaşamış ve bu düşmanlık açık bir savaşa dönüşmüştür.