Skyrim

Skyrim, Tamriel kıtasının en kuzey kısmında bulunan bölgedir. Burası tarihinde çok sayıda önemli olayı, savaşları, antik kalıntıları ve ırkları barındıran bölgedir. Bölgenin kendi içindeki şehirlerinde bulunan krallar kendi aralarında bir baş kral seçer ve bu kişi tüm Skyrim’in lideri olur. Seçilen baş kral ölene kadar tahtta kalır. Başkent tarih içinde çeşitlilik göstermiştir, bir zamanlar Windhelm, sonraları Winterhold, son olarak Solitude başkentlik yapmıştır. Coğrafi olarak dağlık ve ormanlık bir alandır. Düz alanlar çok azdır ve buraların dışındaki yerler kar ve buzla kaplıdır. Çok sayıda nehir bölgeyi birbirine bölmüştür. Skyrim’in iç kesimleri dışında her yer dağdır. Skyrim’in kuzeydoğusundaki Solstheim adasının kuzeyi iklim ve coğrafya olarak Skyrim’e benzer. Zaten Nordlar bu adayı da ele geçirmiştir.

 

Coğrafya

Skyrim, doğuda Velothi Dağlarının ardında Morrowind, güneyde Jerall Dağları ardında Cyrodiil, güneybatıda Hammerfell ve son olarak batıda Druadach Dağlarının ardında ise High Rock bölgesine komşudur. Kuzey kısmında Tamriel’in en soğuk denizlerinden Sea of Ghosts vardır. Tamriel kıtasının en yüksek beş dağından dördü bu bölgede yer alır. Bölgenin yarısından fazlası dağla ve karla kaplıdır. Sadece güney kısmı Cyrodiil ile sınır bölgelerinin havası yumuşaktır.

 

Bölgeler

Skyrim, geçmişte dokuz bölgeye bölünmüştür. Her bölge bir kral tarafından yönetilir. Bu krallar Skyrim’in başındaki yüce krala tabidir. Kendi iç meselelerinde krallar bağımsızdır, fakat Skyrim’in genelini ilgilendiren konularda krallar ve yüce kral bir araya gelerek karar verir. Dokuz bölge şunlardır; Haafingar, Hjaalmarch, Pale, Winterhold, Eastmarch, Rift, Whiterun, Falkreath, ve Reach.

Winterhold, Pale, Rift ve Eastmarch bölgeleri en eski ve ilk kurulan dört bölgedir. Tarihte çok sayıda savaş görmüşlerdir.

Eastmarch

Skyrim’in doğusunda yer alır. Stratejik bir bölgedir. Doğudaki yüksek Velothi Dağları’nın ardında Morrowind bulunur. Morrowind’den Skyrim’e geçiş sadece Eastmarch’taki Dunmeth Geçidi’nden sağlanır. Red Mountain patladığında çok sayıda Dunmer bu geçitten Skyrim’e göç etmek zorunda kalmıştır. Eastmarch’ın tek ve en önemli şehri Windhelm’dir. Çok sayıda kaplıca ve sıcak su kaynağı bulunur.

Falkreath

Cyrodiil ve Hammerfell ile komşudur. Kardan uzak, yeşillik, çok sayıda çam ormanı ve nehir kolunun bulunduğu bölgenin tek yerleşim merkezi Falkreath’tır. Ilinata gölü burada bulunur.

Haafingar

Karth deltasının kenarına kurulmuş olan Solitude şehri bölgenin en önemli yerleşim merkezidir. Solitude aynı zamanda günümüzde Skyrim’in de başkentidir. Deltanın getirdiği yüksek debi Haafingar’daki Dragon Bridge isimli kasabanın önemli ekonomik kaynağıdır. Ormanların fazla olması ve nehrin de bulunması sebebiyle burada kerestecilik önemli gelir kaynağıdır. Bölgenin kuzeyindeki sahil şeridinde gemi batıkları yer alır.

Hjaalmarch

Diğer bölgelere nispeten düzlük bir yerdir. Morthal bulunur. Morthal, Skyrim’in en küçük yerleşim yeridir. Hjaalmarch’ın yarısına yakını bataklıktır. Bataklığın üzerinin sisle kaplı olması ürkütücü bir görünüm oluşturur. Deathbell çiçeğinin anavatanıdır. Dikkate değer Nord Antik yapılarından Labyrinthian burada bulunmaktadır.

Pale

Dağlık, tamamıyla donmuş kar kütlesi ve yer yer çam ağaçları yer alır. Skyrim’in orta yerinden kuzeye doğru, Sea of Ghosts’a uzanır. Denizin kıyısındaki liman kasabası Dawnstar bölgenin tek yerleşim yeridir.

Reach

Günümüzde iç karışıklık hakimdir. Bölgenin yerel halkı Reachmen denen ve Forsworn olarak da bilinen kabileler isyan etmiştir. Reach’in en önemli yerleşim yeri Markarth’tır. Burası Dwemer ırkının inşa ettiği dağın içinde yer alan bir şehirdir. Reach’te aynı zamanda Karthwasten kasabası bulunur. Skyrim’in en dağlık yerlerinden biridir. Karın etkin olmadığı ender bölgelerden biridir. Çok sayıda şelale bulunur.

Rift

Cyrodiil ve Morrowind’e komşudur. Velothi Dağları ile Jerall Dağlarının kesiştiği noktada Riften şehri bulunur. Ilıman iklimi ve verimli arazileri bulunur.

Whiterun

Adını merkez şehri Whiterun’dan alır. Skyrim’in tam göbeğinde yer alan burası 6 bölgeye komşudur. Düzlük bir arazidir, ova özelliği gösterir. Devlerin ve mamutların en çok bulunduğu bölgedir. Verimli toprağı sayesinde Skyrim’in gıda ihtiyacının çok büyük bölümü buradan karşılanır. Rorikstead ve Riverwood adında iki kasaba ile Whiterun şehri bulunur.

Winterhold

İçindeki şehrin adını taşır. Winterhold bir zamanlar Skyrim’in başkentliğini yapmıştır ve büyük bir şehirdir. Fakat Great Collapse denen olaydan sonra şehrin yarısı denize çökmüş, yok olmuştur. Ekonomik hayat durma noktasına gelmiştir. Dağlarla kaplı ve Skyrim’in en kuzey kısmında yer alan Winterhold tamamıyla kar ile kaplıdır. Yeşil alan çok çok azdır. Daimi kar yağar. Winterhold köyü bölgenin tek yerleşim yeridir. Ayrıca bölgedeki College of Winterhold önemli bir büyücü okuludur.

Tarih

Skyrim’in tarihi ağırlıklı olarak Nordlarla ilgilidir. Elbette bu durumun böyle olmasının sebebi Nordların Skyrim’i anavatan olarak bellemesidir. Skyrim çok sayıda tarihi bölge içerir. Whiterun’daki Skyforge bunlardan biridir. Şafak Çağında yapıldığı tahmin edilen Skyforge hakkında çok bilgi bulunmuyor. Elfler burayı ilk keşfettiğinde bu ocağın gücünden korkmuştur. Atmora’dan gelen Nedeler, günümüzde Nordlar bu ocağı sahiplenmiştir. Skyforge’da üretilen silahların çok güçlü olduğu bilinir. Companions üyeleri burayı korumaktadır. Merethic Çağ’ın sonlarına kadar Skyrim’de Aldmer ve Snow Elf ırkı hüküm sürmüştür. Night of Tears denen olayda Snow Elfler Saarthal’da bulunan Nordları katletmiştir. Atmora’ya kaçan Nordlar, sayıları burada arttıktan sonra Ysgramor önderliğinde geri dönmüş ve Snow Elf ırkını yok etmiştir. Bu olaydan sonra Nordlar Skyrim’in tek ve kalıcı hakimi olmuştur. Fakat aynı zamanda bölgede Dwemer ırkıda bulunuyordu. Bu ırk arasında zaman zaman çatışmalar yaşanmıştır. Ysgramor’un önderliğinde bölgeyi işgal eden Nordlar krallık kurmuştur. High Rock ve Morrowind yer yer işgal edilmiştir. Harald döneminde Skyrim’deki elf üstünlüğü kesin olarak son bulmuştur. Sayıları azalan Snow Elfler Dwemerlerin mağaralarına saklanmıştır. Dwemer ırkı da mağaralarına geri çekilmiştir. Blackreach bunlardan biridir. 1. Çağın 700lü yıllarında Dwemerlar esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolunca Snow Elfler ortada kalmıştır. Bunlar zehirli mantarların etkisiyle ve Dwemerlerin bu ırk üzerinde çeşitli deneyler yapması sonucu Falmer adı verilen kör yaratıklara dönüşmüşlerdir. Yer altında sonsuza dek yaşayacak olan aklını yitirmiş olan bu ırk zaman zaman yeryüzüne çıkıp Nord köylerine saldırmıştır. Halk bunlardan korktuğu için çeşitli efsaneler uydurulmuştur.

Dördüncü Çağ civarında High Rock ve Hammerfell ordularının Orsinium’u yağmalamasından sonra İmparatorluk buradaki orkların bir kısmını Skyrim’e yerleştirmiştir. Kendi klanlarını ve örgütlerini kuran orklar Skyrim’in değişik yerlerinde izole bir şekilde yaşamaktadır.

Ork nüfusunun dışında Red Mountain’ın patlamasından sonra Morrowind’den Dunmer göçleri de yaşanmıştır. Volkanın çevreye yaydığı lav ve kül Vvardenfell’deki sosyal yaşamı olumsuz etkilemiştir. Çoğu Dunmer yanmıştır veya küllerden boğularak ölmüştür. Kurtulanlar Morrowind’i terk ederek Skyrim’e göç etmiştir. Yaşanan yoğun göçler Nord’larda huzursuzluk ortaya çıkarmış ve ırkçı olaylar yaşanmıştır.

Yönetim

Skyrim’e ilk gelen elflerin yönetim biçimi hakkında bilgi bulunmuyor. Atmoralılar Skyrim’e ilk göç ettiğinde (Ejder Savaşından öncedir) bölgede bulunan Ejder Rahipleri, başa geçen krallar ile eşti. Bu çift başlı bir yönetim ortaya çıkarmıştır. Fakat halk kendi Nord krallarını asıl söz sahibi olarak kabul etmiştir. Skyrim’in bilinen ilk insan yöneticisi Ysgramor’dur. Ysgramor’un ölümünden sonra soyu ve soyunun hükümdarlığı devam etmiştir. Kendisinden sonra gelen Harald, Skyrim kralları kronolojisinde ilk sırayı alır. Sondaki Torygg, Ulfric Stormcloak tarafından öldürülmüştür.

Krallar Listesi 

 • Harald (1E 143 – 1E 221)
 • Hjalmer (1E 221 – 1E 222)
 • Vrage (1E 222 – 1E ?)
 • Gellir (1E ? – 1E ?)
 • Borgas (1E ? – 1E 369)
 • Olaf One-Eye (1E 420 – 1E 452)
 • Kjoric the White (1E ? – 1E 478)
 • Hoag Merkiller (1E ? – 1E 480)
 • Wulfharth (1E 480 – 533)
 • Hale the Pious (1E ? – ?d)
 • Freydis (2E ? – 2E ?)
 • Jorunn the Skald King (2E 572 – 2E ?)
 • Erling (?E ? – ?E ?)
 • Pelagius (3E 137 – 3E 145)
 • Istlod (4E ? – 4E ?)
 • Torygg (4E ? – 4E 201)

Önemli Savaşların Listesi