Shornhelm

Shornhelm
Shornhelm

High Rock’ın kuzeyinde Rivenspire bölgesi içinde bulunan bir şehirdir. 2. Çağ 541 tarihinde Durcorach the Black Drake önderliğinde bir Reachmen ordusu bölgeye hakim olmaya çalışmıştır fakat başarısız olmuştur. Bunun sonucunda High Rock’taki diğer şehir krallıkları olan Wayrest, Daggerfall, Evermore ve Camlorn ile Daggerfall Covenant sözleşmesi imzalanmıştır.

3. Çağ 277 tarihinde ise IV. Uriel Septim’in oğlu olan ve tahtın meşru varisi Andorak Lariat’ın tahttaki hak iddiasından vazgeçmesi karşılığında Shornhelm krallığı teklif edilmiştir. Elder Council bu sayede Andorak’ın kuzeni olan II. Cephorus Septim’i imparatorluğun başına geçirmiştir.