Shezarrine

Shezarrine, “Kayıp Tanrı Lorkhan”ın ya da onun herhangi bir oluşumunun ölümlü, vücut bulmuş hali olduğuna inanılan etkili ve bazen de tanrımsı bir şekilidir. Bu fertlerin birkaçının, çeşitli zaman periyodları sırasındaki tarih boyunca boy gösterdiklerine inanılır. “Shezarrine” terimi, Lorkhan’ın Cyrodiilic lügatı olan “Shezarr”dan türetilmiştir ve ilk defa “Song of Pelinal” kitaplarındaki Pelinal Whitestrake’a atıflarda kullanılmıştır. Tamrielic tarihi boyunca yaşayan birçok ünlü bireylerin aslında Shezarrineler olduğuna inanılmıştır. Bunlar genellikle, Elf saldırganlarına karşı halkı savunmak için insanoğlunun en büyük şampiyonları olarak görülür.(Shor’s Champion) Shor ve Shezarr mitleri birbirine çok büyük benzerlik taşır.

Yaratılış

Shezarrine’ler Şafak Çağı dönemindeki Lorkhan’ın yenilgisinden (ölümünden) sonra ortaya çıktığına inanılır. Lorkhan’ın kalbini yok etmeyi başaramayan Auri-El ve Trinimac, onu (Lorkhan’ın Kalbini) hiçbir canlının bulamayacağı bir yerde saklamaya karar vermiştir. Kalbi Kızıl Dağın oluştuğu Nirn’e fırlatmışlardır. Lorkhan’ın vücudunun yok edilmesine rağmen, Nirn’deki kalbinin varlığı nedeniyle ruhu yok olmamıştır ve tam tersine ölümlü diyarda yürütülmeye zorlanmıştır. Ne zaman bir Shezarrine ortaya çıksa, Lorkhan’ın fiziksel olarak Nirn’de yürüdüğüne inanılır. Bu Lorkhan’ın “Seni lanetliyoruz, gürültücü Lorkhaj, Nirni’yi birkaç kez yürümelisin” ve “Sep ölü bir bedenin içinde gezebilir ya da gökyüzünde yüzebilir, yıldızları yutmak isteyen aç bir boşluk” gibi Yokudan ve Khajiit kader inanışları vasıtasıyla yansıtılmıştır. Birçok mit Lorkhan’ı ilahi kıvılcımından ayrıldıktan sonra et’Ada oluşumunu gezmeğe mahkûm etmiş gibi gözüküyor.

Ayrıca yine Geç Meretik Çağ’da efsanevi ölümsüz kahraman, savaşçı, büyücü ve kral gibi değişik sıfatlar ithaf olunan Pelinal Whitestrake, Harrald Hairy Breeks, Ysmir, Hans The Fox gibi birçokları Tamriel’i dolaşmış, ordular toplayıp yeni toprakları fethetmiş, yönetmiş ve sonra tekrar ülkesini terk ederek amaçsızca dolaşmaya devam etmiştir.―Before the Ages of Man

Diğer teoriler Shezarrinelerin aslında, onun ya da onun bir görünüşü tarafından bilerek Nirn’de onların bulunmalarını gerektiren özel görevler için gönderilen Lorkhan’ın şampiyonları olduğunu desteklerler. Bu şampiyonların ölümlü âleme birkaç kere getirilebileceğine inanılır. Örneğin, Pelinal Whitestrake’in Nirn’e bir noktada döndüğü söylenmiştir.

Lorkhan’ın avatarlarının (tanrıların kişilerde şekil bulmuş hali) CHIM’deki kasten olan kendi hatasının bir sonucu olabileceği mümkündür. Ayrıca Lorkhan’ın Avatarları Psijic Endeavor kendi maksatlı yetmezliği içinde sonuçlanmıştır, çünkü Mankar Camoran’ın öğretileri (Commentaries on the Mysterium Xarxes gibi.) CHIM’in tanrıların kendilerini ölümlü kişiliklere dönüştürebildikleri bir yol olduğunu belirtmiştir.

Eski Merethic Era (Merethic Çağ) ve daha ilerisinin Elf kayıtları, Tamrieli gezip ordular toplayan, krallıkları fetheden ve onlara hükmedip tekrar dolaşmak için terk eden ölümsüz ve efsanevi insan kişiliklerin kaydını tutmuştur. Bu döngüsel terk etmeler aynı şekilde yine Shezarr’ın antik Nedesi, muhtemelen başka yerdeki insanlara yardım etmek için gizemli bir şekilde ortadan kaybolmadan önce Ayleid’lerden savunduğu söyleyen Cyro-Nordic mitlerinde de görülür. Bunun üstüne, onun liderliği olmadan Nede’ler işgal edilip köleleştirilmiştir . Bu şampiyonların çeşitli durumlarda ölümlü diyarlarda yeniden bir bedene büründükleri bilinmektedir. Örneğin Pelinal Whitestrake’in Nirn’e “Tilki ya da Işık” olarak döndüğü Morihaus tarafından önceden haber verilmiştir.

Bilinen Shezarrineler

Pelinal Whitestrake

Pelinal vs. Umaril
Pelinal vs. Umaril

Pelinal Whitestrake İlk Çağın ilk yıllarında ortaya çıkan Alessia Köle ayaklanmalarının bir kahramanıydı ve muhtemelen Shezarrinelerin hem ilk hem de en çok göze çarpanıydı. Pelinal’ın Lorkhan’a olan bağları oldukça belirgindir. Güçlü kanıtlar The Song of Pelinal’de bulunan mısralardan gelir. Bu mısralarda Pelinal’ın dünyaya Tanrı Sithis tarafından getirildiğini ve bir kalbinin olmadığını söyler ki bu da Lorkhan’ı yansıtan faktörlerdir. Bu Pelinal’ın kitaplarında söylediği gibi Lorkhan gibi görünen “Myth-Echo” olduğu gerçeğiyle desteklenmektedir. Hatta Nordların Falkreath,Heldon Köprüsündeki zaferinden sonra, Pelinal’ı onların Yaratıcı Tanrısı olan Shor (Lorkhan’ın Kuzey yansıması, Lorkhan’ın Nord Versiyonu) ile karıştırdığı bile söylenmiştir. Lorkhan’a karşı olan belirgin bağlantısına rağmen, Pelinal tanrısına olan bütün bağlarını reddetmiştir ve tanrı mantığını yanında konuşan herkesi öldürmüştür. Bazı durumlarda, onun Shezarrine olduğunu iddia edenler gizemli bir şekilde güveler tarafından uykularında boğularak öldürülmüştür.

Pelinal’ın ilahi bağını bağdaştırabilen diğer kanıt onun ya ölümsüz olduğu ya da birçok kez Harrald Hairy Breeks, Ysmir, Hans the Fox gibi ayrı oluşumlarca reenkarne edildiğidir. Alessia’nın köle ayaklanmalarına yardım eden Pelinal bazen “Üç Pelinal” diye hitap edilirdi. Bunun ana sebebi daha önceden iki kez hayata tekrar döndürülmüş olduğu ve üç kez reenkarne olduğu için söylendiği tahmin ediliyor. Bazı yazılar Pelinal’ın, bir mekânda çok uzun kalmadan, Tamriel’i Merethic Çağ’dan beri dolandığını belirtir ki bu da Lorkhan’ın kendi yarattığı şeyi dolaşması ile bağlantılı tutulabilir. Ayrıca Library of Dusk’un 12. kasasında tutulan yerde, bilindiği kadarıyla belirli bir noktada Lorkhan’ın kalbiyle konuşmuş olduğu söylenen Pelinal’ın kendisi tarafından yazıldığı sanılan “Lorkhan’ın Kalbi ile Sohbetler…” olarak bilinen eşsiz bir kitap yattığı söylenir. Daha ileri bağıntılar Pelinal’ın Kalbi bölümünde duran “Kızıl Öfke Şeklinde Elmas”ın kesinlikle, mitlerin Lorkhan’ın Kalbinin’ın katılaştırılmış kanından oluşturulduğunu belirttiği Amulet of Kings olduğunu iddia eden tahminimsel iddialarda görülebilir.

Zurin Arctus

Zurin Arctus’un bir Shezarrine olduğu kanıtlanmıştır fakat bunu destekleyen kanıt Pelinal Whitestrake’inkini destekleyen kanıttan daha az belirgindir. Zurin Arctus Septim İmparatorluğu’nun başları sırasında Tiber Septim’in İmparator Savaşbüyücüsüydü.

Zurin Arctus’un gerçekte bir Shezarrine olduğunu destekleyen bir kanıt, Mannimarco’nun Zurin Arctus’u Pelinal ve Ysmir gibi diğer Shezarrinelerin arasında, “Middle Dawn” Ejderha Kırılması sırasında nerede olduklarını hatırlayabilenler olarak listelediği özel bir özdeyişidir. Özdeyiş ayrıca,Pelinal’ın bir “Tilki (Fox)” olarak tekrar doğacağını söylendiğinden, Zurin’e “Fox Arnand” olarak da değiniyor. (“Tilki” diğer Shezarrineler Hans The Fox/Tilki Hans tarafından kullanılan bir unvan olarak bilinir).

Mannimarco’nun Zurin’e olan bağlantısı aynı zamanda Pelinal gibi, Zurin’inde ya ölümsüz olduğunu ya da birçok kez hayata yeniden döndürüldüğünü ima eder bunun sebebi Middle Dawn’ın (Ejderha Kırılması) Zurin’in Septim İmparatorluğunun oluşumu sırasında olan gerçek rolünden yaklaşık olarak 2700 yıl önce meydana gelmesidir. Cyrodiilic Lorkhan’ın, yani Shezarr’ın, İmparator Savaşbüyücülerinin yaratılışıyla bağdaştırıldığı da belirtilmiştir ki bu yaratılışın içinde Zurin Arctus bu ünvanı alan ilk kişidir.

Diğer kanıt Zurin’in, Numidium’u etkinleştirecek Mantella’yı oluşturmak için kendi kalbini çıkarttığı yönünde iddiaları içermektedir. Dünyayı yaratma sırasında kendi kalbini kaybeden Lorkhan’ın mitlerini değerlendirirken bir kalbin eksikliği en belirgin faktördür. Şüpheci fakat dikkate değer bir kanıt parçası Zurin Arctus’un kreasyonunda “Dragonbone Mail”de bulunabilir. Zurin’in büyülediği bu güzel zırhın uzun bir süre tek bir mekânda kalmasının mümkün olmadığı söylenir. Bu durum, Lorkhan’ın daha çok sınırlardan oluştuğundan ve “hiçbir yerde uzun bir süre kalamadığından”, Lorkhan’a atfedilebilir. Bu aynı bağlantı Tamriel’i dolaşarak ordular toplayan, krallıkları fetheden sonra tekrar dolaşmak için terk eden; hiçbir yerde uzun süre kalmayan olarak bilinen Pelinal’da da bulunabilir. Ancak Numidium’u etkinleştirmek amacıyla Wulfharth’ın kalbi çıkarılma olayıda tezler arasınada alınmalıdır. Daha sonra kendisi Wulfharth ile kombine olup “Underking” olarak anılacaktır.

Hjalti Early-Beard

Hjalti Early-Beard High Rock’taki Alcaire şehrinin yerlisi olan bir adamdır. Ağırlıklı olarak Zurin Arctus ve Ysmir Wulfharth olarak bilinen iki Shezarrine ile bağdaştırılmıştır. Hjati Early-Beard’ın Talos veya Tiber Septim ile eşanlamlı bir isim olarak değerlendirilmesine rağmen, bu iki ismin Hjalti’nin kendi bağlantıları olan Zurin Arctus ve Ysmir Wulfharth isimli Shezarrine dostlarına daha çok işaret etmesi muhtemeldir.

Hjalti kişiliği hakkında bilinenlerin az olmasına rağmen ve dolayısıyla Hjalti’nin gerçekten bir Shezarrine olup olmadığına dair kanıtın az olmasıyla beraber, Hjalti’nin Lorkhan’ın bir avatarı olduğu belirtilmiştir.

Hans the Fox

Ysgramor’un 500 Yoldaşından birisi. Hakkında çok az bilgi bulunmasına rağmen ünvan İnsan ve Shor hikâyelerinde anlatılır.Pelinal’in Abadal-a ve Pelinal’in Şarkısı gibi kitaplarda Pelinal’ın önceki hayatında bir fok balığı olduğunu ya da bir foka dönüşeceğini vurgular. Shor’un insan ırkına fok balığı olarak göründüğüne dair hikâyeler de vardır.

Atmora’da büyük bir erkek geyik avlarken Ysgramor hikâyesi olan “Fragmentae Abyssum HermaeusMorus”’dan, Ysgramor erkek geyiğin izini kaybeder ve onu bir Elf olması için kandırmaya çalışan yabani tavşan kılığında bir Hermaeus Mora ona yaklaşır. Sadece ve sadece ileride bir fok tarafından öldürülsün diye.

Ve Fox konuştu;

“Bil ki ölümlü, ben Shor’um. Bu da bir Hare değil, Elflerden biri haline getirmek için seni kandırmak üzere olan Herma Mora’ydı. İnsanların düzgün yöntemlerine güven bundan sonra ölümlü. Ve Elflerin numaralarına kanma ki onlardan biri olmayasın. Git şimdi, White Stag vadide seni bekliyor.”

Wulfharth

Ysmir Wulfharth İlk Çağın ilk zamanlarında Skyrim’in (Kuzeyin) Yüce Kralıydı. Lorkhan’ın Nordic boyutuna yani Shor’a bir hayli bağlıdır ve bilinen bir Shezarrine’dir

Onun yönetimi sırasında, Skyrim kralı olarak, Kuzey inancını tekrar oluşturmadaki yoğun fanatikliği nedeniyle, ondan “Shor’un Dili” olarak bahsedilirdi. Wulfharth’ın egemenliği sırasındaki bir noktada, iddialara göre kötü Nordic tanrısı Orkey, Nordların yaşam süresini emmek için (6 yıl civarı) Alduin’in hayaletini çağırmıştır. Wulfharth kendilerini kurtarması için Shor’a yalvarmıştır ve Shor, Lorkhan’ın Şafak Çağının sonunda Akatosh ile savaştığı gibi (Mecazi anlamda), onun çağrılarına Alduin (Shor ile) ile savaşarak ve onu yenilgiye uğratarak cevap vermiştir, aynı zamanda Shor Alduin’i mağlup ettikten sonra bu yaşamı kısaltan laneti Orsimerlere göndermiştir. Savaş sırasında Wulfharth zamanı yanıltma özelliği olan Thu’um’u nasıl kullanılacağını öğrendi fakat Nord insanları düzeltmek için olan bu nidanın kullanımı sırasında Wulfharth yaşamını yitirdi. Şuna dikkat edilmedilir ki diğer kaynaklar Nordlardan laneti kaldıranın aslında Shor olduğunu iddia etmektedir ki bu da aynen Pelinal’ın daha önce karıştırıldığı gibi insanların Wulfharth’ı Shor ile karıştırdığına gösterge olabilir.

Ölümünden sonra, Shor’un hayaleti Wulfharth’ı, Kızıl Dağ’daki Lorkhan’ın Kalbini kurtarmak için, ordusunda komutan olması gayesiyle tekrar yaptı. Shor, Kızıl Dağ’da yenilgiye uğradıktan sonra, Wulfharth’ın tanrı görüntüsü olmadan kendi oluşumunu sürdürme sorunuyla karşı karşıya kaldığı söylenmektedir. Wulfharth’ın Kuzeyli inanışında “Gri Rüzgar Ysmir” olarak benimsendiği belirtilir fakat onun ulusal kimliği Lorkhan’a olan bağlantısı nedeniyle kaybolmuştur. Bu Wulfharth’ın kalbinin Numidium’u etkinleştirmek için kullanıldığı konusuyla devam etmektedir. Wulfharth’ın kalbinin kaybı Lorkhan’ın acı kaderini yansıtmakla kalmıyor, Numidium’un özellikle Lorkhan’ın Kalbi tarafından aydınlatılması için yaratılmış olması gerçeği, Wulfharth’ın Lorkhan’ın bir avatarı olduğuna dair inkâr edilemez bir kanıt sunuyor.

Wulfharth’ın bir Shezarrine olduğuna dair diğer bir kanıt ise söylediği bir sözden geliyor; “Gerçekte nerede olduğunu görmüyor musun? Shor’un gerçekte kim olduğunu göremiyor musun? Bu savaşın ne olduğunu göremiyor musun?”. Bu söz aslında onun Kızıl Dağ savaşının “Red Moment” Ejderha Kırılması sırasında geçtiğinden bahsetmesidir. Bu, Shezarrinelerin aslında Dragon Break’i anlayabilecek canlılardan (Tribunal vs.) birkaçı olmasından, Wulfharth’ın bir Shezarrine olduğuna delalet eder. Ayrıca ileride Tiber Septim, Numidium’un Mantellası için Wulfharth’ında Lorkhan’ın Kalbini taklit etmesi için ruhunu kullanacaktır.

Wulfharth’ın Nordic hikayesi hakkında “Wulfharth’ın Beş Şarkısı”, Dragonbreak yani Ejderha Kırılması hakkında soru işaretlerini buraya tıklayarak cevaplandırabilirsiniz.

Çok Ruhlu Shezarrine

Ve Talos Arctus’a dedi ki, “Bu tahtı elde etmek için bir olalım, bu toprak için, bu insanlar için, her biri cennetin gölgesinde zaferi tatsın!”―The Prophet (Oblivion)

Shezarrine Oversoul’ların bilinen evrenin oluşumuna benzer bir şekilde yaratılmış Shezarrine ruhlarının bir birleşimi olabileceğine inanılır. Bu nedenle Anu ve Padomay, Aurbis olarak bilinen ayrık bir birim oluşturmak için birleşen Anui-El ve Sithis’i oluşturmak için kendi ruhlarını ortaya çıkarmışlardır ve bu da Enantiomorph olarak bilinen şeyin bir faktörüdür.

Tiber Septim

“Brass God (Numidium) ikinci kez görecek ilan Enantiomorph’tu. Sen onlari kişi olarak Zurin arctus ve Talos olarak taniyor olabilirsin. Oversoul dünyaya Tiber Septim olarak bilinir. Onlar Mantella yi doğurdu.” ―Skelton Man’s Interview with the Denizens of Tamriel

Tiber Septim’in, büyük ihtimalle Talos’un İmparatorluk Şehri’ni fethettikten sonra Zurin Arctus’un onu İmparator olarak taçlandırmasından sonra oluşmuş olan Talos Stormcrown ve Zurin Arctus’un ruh birleşimi olduğu kanıtlanmıştır. Arctus ve Talos söylenene göre tahtı güçlendirmek ve hem Cyrodiil’i hem de insanlarını korumak için tek bir bedende birleşmiştir. Talos ve Arctus tarafından yaratılan yüksek ruh müşterek olarak bazıları tarafından “The Enantiomorph” olarak bahsedilir. Tiber’in lakabı olan “Ayrık Krallıkların Taht Mirasçısı” (“Heir to the Seat of Sundered Kings”) bu birliğe bir referans olarak görülebilir. Ayrık Krallıkların Tahtı bazen Colovia ve Nibenay krallıkları arasındaki kültürel ve genelde ulusal ayrılıklara ilişkin konularda Cyrodiil’e değinmek için kullanılan bir terimdir. Talos ve Arctus’un birleşimi sembolik olarak Colovia ve Nibenay’ın Tiber Septim’in kendisi tarafından temsil edilen Cyrodiil’e doğru güçlendirilmesini temsil eder.

Tiber Septim kişiliğinin aslında iki insanın yüksek ruhu olduğunu söyleyen diğer bir kanıt The Real Barenziah kitabında  bulunabilir. Tiber Barenziah’ı öptükten sonra, kendi eylemlerinden dolayı tedirgin hale gelmiştir ve tuhaf bir şekilde kendisinden “ben” , “benim” “beni” gibi kelimeler yerine daha çok çoğul anlamda kullanılacak “biz”, “bizim” ve “bizi” gibi kelimelerle bahsetmiştir.

“Bizim bir yoldaşımız var” demiştir. “O iyi ve erdemli bir kadın, bizim çocuklarımızın ve gelecek mirasçılarımızın annesidir. Biz onu asla kenara atamazdık—fakat yine de onunla bizim aramızda bir şey yoktur, aynı ruhu paylaşmıyoruz. Bizi olduğumuzdan daha farklı birisi olarak alacaktır. Biz Tamriel’daki en güçlü insanız.”―The Real Barenziah, Kitap III

Bu muhtemelen Tiber Septim’in iki ruhtan oluştuğunun imasıdır. Ya da bu sadece bir “Biz” olarak bilinen bir kullanım da olabilir.

Fakat, bu garip çoğul kelimelerin kullanımının içinde Tiber’in kendisinden tek bir kişi olarak bahsettiği The Elder Scrolls II: Daggerfall‘da var olmadığına dikkat çekmek gerekir. Bu şunu çağrıştırabilir; eğer o bir “kraliyet biz (kraliyet konuşması)”’i ise bu gizli bir anlama sahip olabilir. Tiber Septim The Elder Scrolls III: Morrowind’e kadar tanrı olarak bahsedilmediğinden, bu Tiber Septim’in birçok kişilikten oluştuğu manâsına gelebilir.

Tiber Septim’in aynı zamanda “İki Kafalı” kral olarak tanımlandığı 36 Lessons of Vivec’de de birden fazla kişiden oluştuğu ima edilmiştir.

“Eşi benzeri olmayan egemen bir kralın ikiz kafasını gördü. Ve değerli taşların içine işleyen sekiz kusursuzluk prangalar gibi gözüken bir tacı harekete geçirdi. Daha sonra bu tacın iki kafalı kralın ikiz tacı olduğunu anladı.”―36 Lessons of Vivec, Sermon 19

İki kafalılar hem Talos’un hem de Arctus’un Tiber Septim olduğuna değiniyor gibi gözüküyor. Bu kavramın, görünüşe göre normal gözüken bir altın parçasını betimleyen fakat her iki taraftan da Tiber Septim’in kafasını betimleyen The Elder Scrolls IV: Oblivion’da görülen iki kafalı Septim tarafından yansıtıldığı gözüküyor.

Fani Talos

” Stormcrown bir Breton’du, Nord değil, Atmoran değil, sen otur kumda oyna”―Kier-Jo(Kendisi bir yazardır *Unknown*,http://www.imperial-library.info/content/forum-archives-others)

Talos_farewells_the_king_of_atmora

Talos Stormcrown ya da General Talos olarak bilinen kişiliğin, Wulfharth ve Hjalti Early-Beard’in birleşmiş bir yüksek ruhu olduğuna inanılır. Stormcrown’un bu iki Shezarrine arasındaki bir birleşim olduğuna inanılmasının sebebi Wulfharth’ın Old Hroldan Savaşı sırasındaki Hjalti’ye olan ziyaretidir. Ziyareti sırasında, Wulfharth Hjalti ile konuşmuştur ve ona Old Hroldan’ın surlarını yıkmasında yardım etmiştir. Aynı zamanda, direk olarak bahsedilmemesine rağmen, Hjalti’nin Thu’um‘unun Wulfharth’ın çalışması olduğu belirtilmiştir. Bu Hjalti’nin boğazının kesilmesini Old Hroldan savaşı sonrası Thum’u kullanamama beceriksizliğine gerekçe olarak gösterip yalan attığını belirten sözlerde görülebilir. Fakat, Old Hroldan’da, Ysmir Talos’u Reachmen oklarından koruyan bir fırtına şeklini almıştır ve Talos duvarları kendi başına yıkmıştır. Wulfharth Hjalti’nin asla bir “Dil” olmadığını belirttiğinden, bu Hjalti olduğuna inanılan Talos’un aslında üçüncü bir kişilik olabileceğine işaret etmektedir. Buna rağmen Wulfharth’ın aslında Arcturian Sapkınlığındaki kurtuluşu için olan Talos’un fetihlerinde fiziksel olarak bulunmadığı kaydedilmiştir. Bu Wulfharth’ın ya Hjalti taklidi yaptığı ya da ikisinin tek bir adam olarak davrandığı anlamına gelebilir. Diğer ileri gelen bir bilgi de Wulfharth’ın Tiber Septim için çift kişilikli olarak davrandığı yönündedir. Böylelikle aynı zamanda hem fetheden hem de yöneten gibi gözükebilecekti. Bunun görünüşüne göre anlamı da Wulfharth’ın Tiber Septim’e benzer olduğu ya da ona benzer görünecek beceriye sahip olduğudur. Talos Tamriel için yola koyulurken Atmora’nın Büyük Kralı’na onun gerçek bir Atmoran olduğunu vurgulayarak veda eder. Ayrıca bazı kaynaklarda Talos Fetihlerine devam ettirirken bir taraftanda tam tersi yönlere doğru fetih yapmıştır. Yani aynı zamanda iki kişilik olarak fetihleri yaptığı kanıt olarak gösterilebilir.

Ysmir(Kuzeyin Ejderhası): Talos’un Nord görünüşü. Kırsakallar’ın sesine kehaneti duyabilecek kadar uzun süre dayanmıştır. Sonralarda çoğu Nord ona baktığında bir ejderha görürlerdi. İmparatorluktaki İnanç Çeşitleri

Talos Stormcrown da aynı zamanda neredeyse tamamen Wulfharth ile ilişkilendirilmiş ve gerçekte onun elinde bulundurduğu, Greybeardlar tarafından “Ysmir” ünvanı verilen varlıktı. Stormcrown’un bu iki insan arasındaki bir birleşim olduğunu belirten başka bir kanıt da “Talos” kişiliğinin memleketinin, Talos olarak farz edilen Hjalti’nin gerçekte Alcaire’de doğması gerçeğine rağmen, Atmora’nın donmuş kıtası olduğu iddialarıdır. Fakat, Wulfharth’ın gerçekte Atmora’da doğduğu bilinmektedir. Hjalti’nin sadece güçlü bir propogandaşekli olarak bir Atmoran olduğunu iddia ettiği söylenebilirken, eski geliştirici Michael Kirkbride tarafından yapılan bir resim Talos’un Atmora’ya özgü doğaüstü bir yerli olduğunu güçlü bir şekilde vurgular.

Talos Stormcrown’unda, Tiber Septim gibi, birçok kafası olduğu söylenir. Cyrodiil’in ormanlarını yok etmek için kullandığı CHIM sırasında “Çok Kafalı Talos” olarak bahsedilmiştir. Bu da görünüşe bakılırsa onun birden fazla insan olduğunu ima eder.

“Bu tahtı kazanmam için çok ızdırap çektiniz ve sizin ormanlardan ne kadar çok nefret ettiğinizi biliyorum. Size Talos Stormcrown’ın gücünü göstereyim, Kuzeyin oğlu, nefesimin uzun kış olduğu yer, sadakatimle ve benim olan burayı baştan şekillendireceğim. Bunu sizin için yapıyorum Kırmızı Lejyon, seni sevdiğim için.”.-From the Many Headed Talos

Underking

Underking’in kimliği, Ysmir Wulfharth ve Zurin Arctus arasında tartışmaya açıktır. Wulfharth Tamriel’i Kamal istilasından korumak için uyandığından beri Underking olduğunu iddia etmektedir diğer yandan Arctus Tiber Septim’in yakınında olan ihanetinden sonra Underking olduğunu iddia etmektedir.

” Onlarla uğraşırken, Zurin Arctus onun üzerinde bir ruh cevheri kullanıyor. Son nefesinde, Yitikkral’ın kalbinden çıkan kükreme, savaş büyücüsünün gövdesinde bir delik açıyor. “―The Arcturian Heresy (Arcturian Sapkınlığı)

Underking’in, Arctus ve Wulfharth’ın Shezarrine ruhlarının tek bir yüksek ruh haline gelmesi amacıyla birleşmelerinin sonucu olduğu zannedilmektedir. Bu Mantella’nın Zurin Arctus’un kalbinden yapılmış olduğuna (gerçi muhtemelen Tiber Septim’in kalbidir) inanılması ve Mantella’nın Wulfharth’ın kalbine sahip olması gerçeğiyle desteklenmektedir.

Hem Wulfharth’ın ve hem de Zurin’in kalplerinin varlığı (Ruhları) Mantella’da bulunmaktadır ve Underking’in kendi kalbiyle tekrar birleşme isteği Underking’in ikisinin birleşimi olabileceğine işaret eder. Arcturian Sapkınlığın’dan olan diğer önemli bir söylev son nefesiyle Ysmir Wulfharth’ın kalbinin Arctus’un göğsüne bir delik açıp onu öldürdüğünü belirtir. İkisinin de kalbinin yok oluşu muhtemelen ikisi arasında bir bağlılık olduğunu ifade eder.

Ancak, bu eşleşme yukarıdaki iki yüksek ruha benzer değildir çünkü Underking ile alakalı bazı durumlar hem Zurin’in hem de Wulfharth’ın ayrı bireysel Underking olduğunu vurgular. En önemlisi de Numidium’un yıkımı sonrasında ki olaylar dizisidir. Numidium, Underking tarafından mağlup edildiğinde, Arctus-Underking’in Mantella’nın kaybı sebebiyle bir yeraltı mahzeninde yarı uykulu bir zaman zarfına girdiği ve The Elder Scrolls II: Daggerfall olaylarına kadar uyanmadığı söylenmektedir. Fakat Wulfharth-Underking Tiber Septim’in ölümünden hemen sonra kendisinin torunu Pelagius Septim için gizli bir danışman olduğunu iddia eder. Ayrıca Blood of the Divines görevleri (IV:Oblivion) sırasında, Zurin’in takipçileri hiçbir Blades üyesine zarar verilmesini istemediklerini belirtmesine ve Zurin’in olaylar sırasında baygın bir durumda olması gerçeğine rağmen, Zurin’in Sancre Tor’daki tapınağına gönderilen bir grup Blades Tiber Septim’i lanetlediği söylenmektedir. Bundan önce belirtilmiştir ki birden fazla Underking bulunmaktadır.

Talos’un Tanrılaştırılması

Tanrı Talos ve onun tanrılaştırılması birçok Tamriel’in yerlisi tarafından üzerine kafa yorulmuş ve sorgulanmıştır. Bazıları onun bu dünyadayken çok iyi olduğunu ve bunun sonucu olarak tanrıların onu cennete çıkartıp tanrı yaptığını düşünürken, diğerleri onun kesinlikle bir tanrı olmadığını iddia eder. Bir tanrı olarak Talos’un aslında Enantiomorph (Mantling) olarak bilinen bir yöntem vasıtasıyla yeni bir yüksek ruhta birleşmiş Hjalti, Zurin ve Wulfharth olduğu düşünülür.Bu birleşmiş ruh Lorkhan’ınkine o kadar çok benzerdi ki onun Aurbis’deki yerini örtebilirdi. (Mantling=Yerini Örtme/Mantolama)

“Stormcrown dördüncünün yoluyla örtmüştür: Ölülerin adımlarıyla. Örtme ve vücut bulma ayrı şeylerdir; bunu karıştırma. Vücut bulma kemiklerin kaderinin döşenmelerinden elde edilmiştir. Örtünme ise: Senin gibi yürümek zorunda kalıncaya kadar onlar gibi yürü”―Nu-Hatta of the Sphinx moth InquiryTree

Bu söylev Talos’un Enantiomorph olduğu inanılan dördüncü yürüme yolu (Fourth Walking Way) vasıtasıyla örterek (kapsayarak, egemen olarak) bir tanrı olduğunu vurgular. Talos’un Shezarrine ruhlarının birden fazlalılığı nedeniyle Lorkhan’a olan hâlihazırda güçlü bağlantısı ve örtünmenin (Mantled/Mantling) kişinin “Onlar senin gibi yürümeli” (“they must walk like you”) tanrısına benzer olmasını gerektirmesi nedeniyle, Talos’un Lorkhan’ı zaten kapsadığı varsayılabilir. Talos’un Lorkhan’ı kapsadığını işaret eden diğer bir kanıt genel olarak Lorkhan’ı temsil edici bir sembol olan onu bir yılanı gölgede bırakırken tasvir eden The Elder Scrolls V: Skyrim’de ortaya çıkmış heykelidir. Ayrıca Talos’un Lorkhan’a dönüştüğü Michael Kirkbride’ın C0DA’sında da görüşmüştür. Talos’un tanrılık makamını elde etmek için Enantiomorph kullanımını destekleyen başka bir kanıt yukarıda bahsi geçildiği üzere Tiber Septim’in kendisinin nadir olarak Enantiomorph olarak bilinmesidir.

The Elder Scrolls II:Daggerfall’da Talos’un bir tanrı olduğuna dair örnek kıtlığına rağmen, Talos’un 3E 405 de oluşan Warp in the West (Dragon Broke/Ejderha Kırılması) olayından sonrasına kadar bir tanrıya dönüşmediğini varsaymak yanlış olmaz (Yani ilk kez Morrowind’de tanrı olarak görülen Talos, ondan önceki oyunlarda Ejder Kırılmasının hüsranına uğrayarak tanrıolmadığını belirten bir zaman diliminde geçiyordu). Bu Underkinglerin Talos’un yükselmesinin gerçekte öldüğü zaman olan Warp in the West’e kadar olmadığını belirttiğini gösterir. Ve ölümünün Talos’un tanrılaşmasındaki son adım olduğunu ima ederler.

1) The Prolix Tower/Hurling Disk
2) Dracochrysalis
3) Scarab that transforms into the New Man
4) Mantling (Enantiomorph)
5) CHIM
6) The Numidium

The Six Walking Ways’in 3. Ayağı, New Man.

Talos_Shrine

Resim: Talos’un Skyrim’de çıkan bu meşhur heykeli aslında Hjalti’yi yansıtmaktadır. Burada yılanı öldürmesinin sebebi, Ysmir Wulfharth (Lorkhan/Talos overshadowing Lorkhan) olmasıdır. Ysmir burada Yılan olarak tasvir edilmiştir (Lorkhan’ın Yokudan versiyonu Sep, yılan olarak tasvir edilir). Enantiomorph farklı kişilikleri yansıtmaktadır hem Talos, hemde Hjalti.

Not

Aşağıdaki liste eski geliştirici Michael Kirkbride tarafından Lorkhan’ın avatarlarını listelemek amacıyla oluşturulmuştur. Listenin Pelinal Whitestrake’i içermeyişi çoğu kişiyi bu listenin sadece Talos tanrısıyla bağlantılı olan Shezarrineleri listelediğine inanmaya sevk etmiştir. Listenin normalde eşanlamlı olduğuna inanılan isimleri (Hjalti, Talos, Septim gibi) nasıl ayrı oluşumlar olarak sıraladığına dikkat ediniz.

Lorkan ve avatarları:
1. Wulfharth L
2. Hjalti O
3. Ysmir R
4. Talos K
5. Arctus H
6. Septim A
N

N’in daha sonra New Man’e ait olduğu söylenmiştir, yani yeni bir kişiliğe dönüştüğünü ima etmektedir.