Savaşçılar Loncası Tarihi

Son Güncelleme: , mertusta

Kitap Künyesi
Oyunlar: Oblivion, ESO
Çevirmen: Yaçin Özveren
Orijinal İsim: History of the Fighters Guild

İkinci çağın 283 yılında, İmparator Versidue-Shaie, bölücü bir imparatorlukla yüzleşti.Derebeylerine bağlı krallıklar tarafından Tamrielin her tarafında oldukça asi olmuşlardı, ve açık bir biçimde imparatorun hakimiyetine meydan okuyorlar, imparatorluğa bağlı garnizonlara karşı vergileri ödemeyi de reddediyolardı.İmparatorun Dawnstar’daki kalesi yıkılınca, Bardmont Konseyi denilen imparatorluk konseyi toplandı, buluştukları yer Dawnstar güneyindeki bir kasabaydı. Orada İmparator, katolik ve evrensel olan askeri kanunu ilan etti. Tamrielin prensi ordularını dağıtacaktı yada İmparatorun gazabıyla yüzleşecekti.

Sonraki 37 sene muhtemelen Tamrielin tarihindeki en vahşi ve kanlı günlerdi.

Son kraliyet ordusunu yok etmek için, Versidae-Shaie, İmparatorluk hazinesindeki neredeyse bütün altını harcamasının yanında en iyi birliklerini de feda etmek zorunda kalmıştı. Ama düşlenemeyeni başardı. Tarihte ilk kez, ülkede tek bir ordu vardı ve o da kendisinde aitti.

Hemen akabinde ortaya çıkan sorunlar, zaferin kendisi kadar sarsıcıydı. İmparator, savaşı yüzünden ülkesini fakirleştirmiş, yendiği krallıklara karşı hazinenin kalan kısımlarını da savunma için harcamıştı. Çiftçi ve Tüccarların yaşadıkları yerler mahvolmuştu. Tamriel prensi vergilerini ödememişti zira şimdi ise zaten ödemeyeceklerdi.

Savaştan çıkarları olan tek kişiler, suçlulardı. Yerel muhafızlar ve ordunun gitmesinden dolayı yakalanma korkusu olmayan bu suçluları kanunsuz ülkenin yıkıntılarına adeta tapıyorlardı. Akavirin, hedeflediği orduları yok etmeden önceleri gördüğü bir kriz vardı, fakat bunun için bir çözümü yoktu. Derebeylerine bağlı olanlara ordularını veremedi, ama bu da ülkeyi daha önce hiç görülmemiş bir anarşi havuzunun içine daha da soktu. Ordusu, suç artışlarına karşı savaşmalıydı, ama merkezi bir otorite yöresel yer altı oluşumları için bir tehlike arz etmiyordu.

İkinci Çağın 320 yılının başlarında, Versidae Shaie’nin bir akrabası Demir Dinieras-Ves kendisini hükümdara karşı bir refakatçi ordusuyla birlikte tanıttı. Şu anki ordunun yerinde soylular tarafından kiralanabilen bu savaşçılar fikrini ortaya atanda oydu .İstihdam geçici olacaktı ve ücretin bir kısmı da İmparatorun hükumetine gidecekti.Bu sayede Versidae-Shaienin en büyük sorunlarından ikisi çözümlenmiş olacaktı.

“Askerler” kelimesinin Tsaesci dilindeki hali olarak Syffim denmesine rağmen sonraları “Savaşçılar Loncası” olarak bilinen organizasyon kurulmuş oldu.

“Demir” Dinieras-Ves başlangıçta bu kuruluşun tamamının “Akaviri”lerden oluşması gerektiğine inanıyordu. Kendisinin öne sürdükleri sıklıkla tartışılmasına rağmen, bu görüş hiçbir tarihçi tarafından ortaya atılmamıştır. Geleneksel basit açıklamaya göre ise ülkesindeki insanları iyi tanıyor, onlara güveniyor vede onların savaşma geleneklerinin paraya çevrilmesinin yaralı olacağını hissediyordu. Diğerleri ise mantıklı olarak, Dinieras-Ves ve İmparatorun bu gücü etkili biçimde kullanarak yaklaşık 500 yıl önce başlayan Tamrielin fethini bitirmelerini gerektiğine inanıyorlardı. Akavir, 1.Çağın 2703 yılında Tamriel’e saldırdığında, Reman Hanedanlığına kadar geri püskürtüldüler. Şimdi tahtta bir İmparatorları vardı ve Dinieras-Ves’in entrikalarıyla yere ordularda Akaviri olacaktı. Savaşta yapmadıkları şeyi, sabırlı davranarak başaracaklardı. Pek çok bilginin ortaya attığı gibi daime yeterli vakitleri olan ölümsüz yılan adamların, Akavirli Tsaesci, geleneksel bir rakibi alt etme için hileleri olurdu.

Buna rağmen ana fikir oldukça akademiktir. Syffim, Cyrodiile komşu krallıklarda kendisini kanıtlamasına rağmen, yerel savaşçılara ihtiyaç duydukları da hemen ortaya çıkmıştı. Bu sorunun bir nedeni yapılması gereken işler için yeteri kadar Akaviri olmamasıydı.Diğer neden ise yılan adamların, gönderildikleri bölgenin coğrafi ve politik yapısını anlamamalarıydı.

Syffim içinde Akviri olmayan kişileri de ihtiyaç duyulduğu oldukça açıktı ve yılında ortalarında, üç tane Nord, bir savaşçı-büyücü, bir rogue ve bir şövalye birliğe katıldı. Adı zamanın kumlarında kaybolmuş olan şövalye, aynı zamanda harika bir zırh ustası idi ve muhtemelen birliği güçlendirmek için Dinieras-Ves hariç herkesten çok şey yapmıştı. Pek çok kez belirtildiği gibi, Akaviriler kısmen Tsaesciler, silahları zırhlardan daha iyi biliyorlardı kendileri giyemese de bile, şövalye, diğerlerine rakibin zırhındaki zayıflıkları anlatabiliyordu. Omuz zırhı ve göğüs içinde kaç birleşme yeri olduğu açıklıyor. Aketonlular ile Armkachenler, Gorgetler ile Gliedshrimler, Paletteler ile Pasguardlar, Tabardlar ile Tasetteler arasındaki farkları gösteriyordu.

Bu bilgilerle, çeteler, yok etmede hızla yol aldılar, az olan sayılarının yapabileceğinden daha iyisini yaptıklar. Eğer ilk çağda Akavirlerde bir Nord Zırh ustası olsaydı, işgali kazanacakları lafı da tarihçiler arasındaki bir şakadır.

Bu ilk üç yabancının başarıları, daha çok yerel üye için kapıları araladı. Yıl bitmeden önce, Dinieras-Ves yaptığı işi imparatorlukta her yere yaydı. Genç erkek ve kadınlar, pek çok nedenden dolayı umutsuz fakir, aksiyon ve macera sevdası, komşularda suçları azaltmak gibi nedenlerle bu yeni birliği katıldılar. Eğitime tabi tutuldular ve hemen aristokratların sorunlarını çözmeleri için bulundukları yerdeki muhafız ve askerleri rollerini alarak görevlerine yerleştirildiler.

Yöredeki canavarları yok etme ve suçla savaşmada Syffimin bu erken başarısı, İmparator Versidae-Shaiei o kadar etkiledi ki imparatorun tasdikiyle ilgilenen diğer kuruluşlardan temsilcileri de konuk etti.Çok önceleri kurulmasına rağmen Büyücüler Loncasına hükumet hep şüpheli gözüyle baktı. 2.Çağın 321 yılında imparator Loncalar Hareketine (The Guild Act) onayını verdi, resmi olarak Büyücülerle birlikte Tamirciler, Ayakkabı Tamircileri, Hayat kadınları, Katipler, Mimarlar, Biraz, Haneler, şarap tüccarları, Dokumacılar, Fare avcıları, Kürkçüler, Aşçılar, Astorologlar, Şifacılar, Terziler, Ozanlar ve Syffim Loncalarını onayladı. Kontratta artık Syffim olarak geçmiyorlardı, buna rağmen adlarının pek çok insan tarafından bilinmesini baz alarak, Savaşçılar Loncası olarak adlandırıldılar. Bütün loncalar ve 2. ile 3.çağda onaylanan diğer takipçileri, Cyrodiil İmparatorluğu tarafından korunup cesaretlendirilecek ve değerli Tamrielin insanlarına gösterilecekti. Gereken şey ise etkilerini ülke boyunca genişletmekti.
İmparatorluk, onların varlığıyla yeniden güçlendi ve hazine sandıkları doldu.

Versidiae-Shaie’nin ölümünden kısa süre sonra, Loncalar hareketinden sadece 3 yıl sonra, varisi Savirien-Chovak, yerel orduların kurulmasına izin verdi. Savaşçılar Loncası artık yerel aristokrasinin sağ kolu değildi ama değerleri çoktan kanıtlanmıştı. Geçmişte kendi talihlerini arayan güçlü kişilikler olmalarına rağmen, pek çok tarihçi, Dinieras-Vesin hayatlarını ve servet arayışına adamış modern maceracı fenomen ruhun atası olduğunu betimlemiştir.Böylece, herkesin Savaşçılar loncasına minnet borcu olmuştur.Sadece üyeleri ve kanun sınırları içinde belli bir ücret karşılığında doğal politikası gereği yardım eli uzatılıp kurtarılan insanlar değil. Onlarsız, hiç bir Lonca olmazdı ve hatta tartışılabilir ki, bağımsız maceracı modeli de olmazdı.

Eğer yazım veya bilgi hatası bulduysanız ilgili yeri seçip Ctrl+Enter ile bize bildirebilirsiniz.

Yazım Hatası Bildirimi

Renkli kısım rapor edilecek: