Sadrith Mora

Sadrith Mora (Dunmeri dilinde Mantar Ormanı), Telvanni House’un bir bölgesi ve aynı zamanda Telvanni Konseyi’ne ev sahipliği yapan yerdir, ancak burada sadece bir tane konsey üyesi yaşar. Zafirbel Körfezi’nin bir parçası olan Sadrith Mora’ya erişim ancak deniz ve büyü ile gerçekleştirilebilir.

Kasaba tipik Telvanni tarzı ile inşa edilmiştir, büyü ile oluşturulmuş ve içinde yaşamaya yetecek kadar büyük mantarlar. En büyük mantarın içinde klasik olarak bir Dunmer yaşar ve etrafındaki mantarlarda ise satıcı, hancılar ve denizciler yaşamlarını sürdürürler. Bunların hepsi eskiden Usta Neloth tarafından inşa edilmiştir. Kasabanın kendisi Morag Tong için birer üs olarak kabul edilebilir. Büyük Market’in kuzeyinde Telvanni Konsey binası vardır ve bu bina dev bir yeşil kürenin alttan mantarlarla desteklenmesi ile inşa edilmiştir. Şehrin önemli bir diğer binası olan Gateway Hanı’na ise ziyaretçilerin girmesi yasaktır. Ancak güneyde olan Imperial Kalesi Wolverine Hall’a girmekte ziyaretçiler serbesttir.