Ruh Kapanı Üzerine Lonca Bildirisi

Kitap Künyesi
Oyunlar: ESO
Çevirmen: mertusta
Orijinal İsim: Guild Memo on Soul Trapping

Eğer yerel loncanızdaki popüler büyü dallarına dikkat ederseniz, şüphesiz ruh kapanı
dalına bir ilginin olduğunu fark edeceksiniz. Sıradan gelip geçen heveslerden biri olsa
da ben bunu dikkat edilmesi gereken tehlikeli bir unsur olarak görüyorum.

Ruh kapanının Büyücüler Loncası müfredatının neden bir parçası olmadığı, neden sadece
belli başlı büyücülere öğretildiği ve yine neden belli başlı durumlarda kullanıldığını
açıklayacağım. İlk önce bu bilim dalı teknik olarak ölüçağıranlığın alt kategorisi
denebilir, sırf bundan ötürü nefret edilecek bir şeydir. İkincisi, bu büyü dalı
suistimale açıktır, özellikle hislere sahip faniler üzerinde kullanıldığında bilhassa.
Halkın en çok korktuğu büyü yöntemidir ve yerel yönetimlerce bu yüzden organize büyü
öğretiminin yasaklanmasına sebep olabilir. Velev ki bu gerçekleşirse loncanın kurmaya
çalıştığı eğitim sistemi de boşa gidecek demektir.

Bir diğer mesele de şu ki ruh kapanı bilgisinin büyücüler arasında yayılması ve sözüm
ona Mistiklerin çeşit çeşit boyutta, marketlerde ve pazarlarda ruh cevherleri satması,
Mannimarco ve onun Kara Solucan Örgütü’nün kaynaklarını genişletmektedir.
Ölüçağıranlığın sıradan ve zararsız olduğunu göstermek onların planlarının bir
parçasıdır. Tamriel’in bazı yerlerinde bilhassa Cyrodiil’de ölüçağıranlık kabul edilmiş
ve yasal olarak onaylanmış bir disiplin olagelmiştir. Eski hocamız Iachesis’in bu vahim
gelişme karşısında söyleyeceklerini düşünmekten nefret ediyorum.

Öyleyse bu durum karşısında ne yapacağız? Konu üzerinde uzun uzadıya düşündüm, Solucan
Kültünün kökünü kazımak da bunlar arasında ama öyle inanıyorum ki en etkili çözüm bu
büyü dalı üzerinde hakimiyet kurabilmek için bizim de bu konuda pratik yapıp karşı
eğitim vermemiz olacaktır. Bu sebepten ötürü Büyücüler Loncası’nın ruh kapanı büyülerine
bir sistem ve düzen getirmesini, sadece güvenilir büyüleri bu kapsama dahil etmesini ve
sonrasında bunu yalnızca ve yalnızca yasal yollarla üyelerimize öğretilmesini teklif
ediyorum.

Daha da detaylı olarak, ruh kapanının kategorilere ayrılmasını öneriyorum. Yasal yada
“Beyaz” diyebileceğim ruhlar yani sıradan yaratıkların ve hayvanların ruhları, ve yasal
olmayan yada “Kara” diyebileceğim iradeli varlıkların (elfler, insanlar vesaire) ruhları
olarak iki kategoriye ayrılmalı. Böylece öğrencilerimize sadece beyaz ruhların
yakalanmasını öğreteceğiz, büyük ruh cevherlerinin iradeli varlıklara karşı
kullanılmasını yasaklayacağız.

Bunun kabul görüp yayılması bir kaç nesil sürecektir, ve Solucan Örgütü’nün bu konuda
bastırılması tüm Tamriel çapında bu yasakların kabul görmesi ile gerçekleşecektir. Eğer
Büyücüler Loncası, Tamriel için gelecekte neyin iyi neyin kötü olacağına karar
veremeyecekse, kim verebilir ki?