Rimmen

Rimmen, Elsweyr’in kuzey kısmındaki krallık olan Anequina’nın bir şehridir.

Birinci Çağ

Birinci Çağ’da şehrin bulunduğu coğrafya tüccar kervanlarının uğrak yeri haline gelmiştir, beşinci yüzyılda Darloc Brae’nin yönetimi sırasında Anequina’nın bir parçası olmuştur.

İkinci Çağ

Rimmen
Rimmen

İkinci Çağ’daki Fetret Devri sırasında ise İmparatorluk tahtında hak iddia eden cenkbeyi Attrebus tarafından Cyrodiil’de yaşayan Akavirliler Rimmen bölgesine kovalanmıştır, burada geçirdikleri sürede ise içinde on bin tane heykelin bulunduğu Tonenaka adı verilen bir tapınak inşa ettikleri söylenir.

İkinci Çağ 576 senesinde ise Euraxia Tharn bu şehirde kendi krallığını ilan etmiştir.

Bir süre sonra 572’deki İkinci Akavir İstilası’nda bulunan ve katliamdan sağ kurtulan bir grup Kamal, Attrebus’un varislerini yok ederek İkinci İmparatorluğu ele geçirmeye çalışmıştır. Rimmen’deki Akavirliler de bunlara katılmıştır. Khajiitler çıkan kargaşadan faydalanmak istemiş ve şehre saldırmış olsalar da başarısız olmuşlardır. 812’de Rimmen şehri Elsweyr’in parçası olmaktan çıkıp Rimmen Krallığı haline gelmiştir.

Tiber Septim 854’te Üçüncü İmparatorluk’u kurduktan sonra şehir Elsweyr’e bağlansa da 896’da Numidium sayesinde İmparatorluk topraklarına eklenmiştir.

Üçüncü Çağ

Üçüncü Çağ 433’te yaşanan Oblivion Krizi ile şehir bir kez daha bağımsız bir krallık olduğunu ilan etmiştir.