Rihad

Rihad, Balyozyurt’un güney ucundaki, hemen kuzeyinde Cyrodiil ile sınırı olan bir liman şehridir. Şehir, Anvil ve Taneth arasındaki ana yol üzerinde, Abecean Denizi’nin kıyısında yer almaktadır. Brena Nehri, şehrin hemen güneyinden Abecean Denizi’ne akmaktadır.

Şehrin nüfusu;  Kızılmuhafız Forebearlardan,Yokuda Ra Gada’nın hayatta kalanlarından, Satakal’ın şürekâlarından, sayıca az Bretonlardan ve imparatorluğun dört bir yanından gelen eğitimdeki savaşçılardan oluşmaktadır. Şehirdeki yüksek kubbeli binalar, dalgalanan çiy yelkenler, ve mozaik kolofonları, geçmiş medeniyetlerden kalma eski ve yeni harabelerin üstüne kurulmuştur. 3. Çağ 253’te Taneth ve Rihad orduları Ejderdişi Savaşı’nda, Gaspçı Camoran tarafından mağlup edilmiş ve bu olay Balyozyurt’un güneyinin düşmesine sebep olmuştur. İmparatorluk Fetret Devri olayları sırasında Rihad’ın yöneticisi Kraliçe Blubamka idi.

Şehir, meşhur tarihçi Destri Melarg’ın doğum yeridir. Birçok edebi yapıtta şehirden bahsedilmiştir.