Yenileme

Yenileme (Restoration) büyü dalı Yenileme büyü ve özelliklerinde uzmanlaşmaya yarar ancak Büyücüler Loncası tarafından “Büyük Okullar”a dahil edilmemiştir. Büyüler genellikle sağlık üzerine kuruludur, iyileştirme, yenilenmeye, hastalıkları tedavi etmeye, büyücüyü dış saldırılardan korumaya yönelik büyüleri içinde barındırır. Ana büyüler; can verenler, hastalık tedavi edenler, koruma sağlayanlar, ve zekayı, gücü, korunmayı arttıranlar olarak sıralanabilir. Absorbe büyüleri bazen bu okula ithaf edilir ancak absorbe büyüleri Mistikizm okuluna daha bağlı kabul edilirdi. En sonunda ise bunların Yıkım olduğuna karar kılınmıştır.

Büyü dalının oluşumuna bakarsak; 2. Çağ‘ın sonlarına yakın zamanlarda hastalıkları tedavi eden büyülerde bir farklılık görülmüştü. Bu büyüler zamanla dini inanca sahip kişilerin arasında popüler olmaya ve büyüler zamanla daha iyi açığa çıkmaya başladıkça, Büyücüler Loncası’na bu büyüleri genel olarak bir dal yapmayı ve bu dalın Anvil‘de uzmanlaşmasını uygun görmüştü.

-Yenileme büyülerinin yönü değiştirilebilir. Yani sağlık konusunda uzman bu dal, etkiyi değiştirip karşı tarafa hastalık ya da daha farklı bir yolla yollayabilir, ancak buna rağmen bu dal en çok savaş sonrası iyileştirme için kullanılır.

– Takviye büyüleri yetenekleri arttırabilir.

– Yenileme büyüleri elementlere bağışıklık sağlayabilir. Ateş ve buzdan koruyabilir, ayrıca büyüden ve hastalıklardan, zehirlerden korunma yine Yenileme uzmanlık alanına girer.

– Zehir, felç gibi hastalıkları yok etmek için de kullanılabilir.

– Absorbe büyüleri karşı tarafın yaşam, büyü gibi özelliklerini büyücüye ekleyebilir.

– Koruma büyüleri güçlerine göre gelen büyüleri etkisizleştirebilir.

4. Çağ‘da, bazı büyüler ölümsüz yaratıkları korkutmak için kullanılmıştır. Bu büyüler Yenileme uzmanlık alanındadır.