Redoran Hanesi

Redoran Hanesi, Dunmerlerin günümüzde hayatta kalan beş büyük hanesinden biridir. Skyrim sınırına yakın Karaışık şehri merkezleridir. Bundan önce 2. Çağ 582’den 3. Çağ 427’ye kadar merkezleri Balmora olmuştur. 3. Çağ 427’den günümüze kadar sürede ise merkez üsleri Ald’ruhn’dur.

Redoran Hanesi’nin Kuruluşu

Hanenin kuruluşu, Chimerlerin Vvardenfell’e gelişi kadar eskidir. Vvardenfell’deki dev imparator yengeciyle savaşarak öldüren Dranoth Hleran’ın, hanenin kurucusu olduğu tahmin ediliyor. Öldürülen yengecin kabuğu kullanılarak Ald’ruhn şehri kurulur. Konum olarak Morrowind’in Skyrim ile olan sınır taraflarına yerleşen Redoranlar, burada bir tampon vazifesi görmüş ve soydaşlarını Nord istilasından koruma görevini üstlenmişlerdir. Sürekli çatışma halinde olmaları, bu haneye militaristik bir karakter katmış ve diğer Dunmer hanelerinin aksine düzenli orduya sahip olmalarını sağlamıştır. Cesaret, yiğitlik ve erdem daima övülmüştür. Dwemerler ile yapılan Birinci Konsey Savaşı’nda Indoril Hanesine ve Indoril Nerevar’a destek vermişlerdir. Nerevar’ın ölümünden sonra Dunmerlerin lideri konumuna yükselen Tribunal tarafından da değer görmüşlerdir. Redoran Hanesi, Dunmer kültürünün korunmasına özen göstermiş ve Tribunal ile yakın ilişki içerisinde olmuştur.

2. Çağ 572’de Akavirlilerin istilası sırasında Dunmer ve Nordlar müttefik olur. Redoran Hanesi de bu savaşa katılır. Akavirlilere karşı yapılan savunma savaşı başarılı olur ve Ebonheart Pact kurulur. Redoranlar da bu ittifaka dahildir. Daha sonra çıkan Üç Sancak Savaşı’nda da yer alırlar.

2. Çağ 582’de Redora Hanesi, Balmora ve Suran şehirlerinin yeniden inşası ve modernizasyonu için Hlaalu İnşaat şirketi ile anlaşır. Fakat Hlaalular, Redoran mimari tarzı yerine kendi tarzlarına göre şehri yeniden inşa eder. Bu durum Redoranların tepkisine çeker ve Hlaalu hanesinin gizli yollardan güç kazanmaya çalıştığı konusunda şüphelenirler. Şüpheleri doğru çıkar ve 3. Çağ’da bu iki şehir Hlaalu yönetimine geçer.

Redoran Askeri
Redoran Askeri

Yine 2. Çağ 582’de Vivec Şehrine giden hacıların geçtiği yolları korumak için bizzat Vivec tarafından göreve çağrılırlar. Bütün Redoran garnizonu Vivec şehrine konuşlandırılır, ve yollar üzerinde gözetleme kuleleri inşa edilir.

2. Çağ’ın sonlarına doğru Tiber Septim Morrowind’i istila eder. Indoril ve Dres Hanesi ile beraber Redoranlar da savunmaya katılır. Telvanni Hanesi tarafsız kalırken Hlaalu ise İmparatorluğu destekler. Septim’in lejyonları durdurulamayınca Indoril ve Dres orduları geri çekilip gerilla savaşına başlar. Redoranlar batı cephesinde tek başlarına kalır. Kısa süre sonra Vivec ateşkes imzalar ve Morrowind, Üçüncü İmparatorluk’un parçası olur.

Zayıflama Dönemi

İmparatorluk ise bütün Dunmer hanelerinin ordularını dağıtır. Redoranlar da anlaşma gereği buna uyarlar ve ellerindeki en değerli şey alınmış olur. Zamanla ekonomik olarak zayıflarlar. Bu dönemde Telvanni ve Hlaalu haneleri güçlenir. Redoranlar Balmora şehrini Hlaalu’ya kaptırır. Gittikçe gücünü yitiren hane, diğer büyük hanelerin politik oyunlarının kurbanı olmuştur.

Üçüncü Çağ’da Hlaalu Helseth’in Morrowind kralı olmasıyla köle ticareti yasaklanır. Bu sektörden iyi para kaldıran Hlaalu ve Dres haneleri, yasağı savunan Redoran ve Indoril haneleriyle savaşır. Yine bu dönemlerde Ork paralı askerleri ve Nord ordusu, Redoran yerleşkelerine saldırır.

Yeniden Yükseliş ve Günümüz

Solstheim
Solstheim

3. Çağ 433’teki Oblivion Krizi ile imparatorluk, lejyonlarının büyük bir kısmını Morrowind’den çeker. Silahsızlandırılan Dunmerlerin ordusu yoktur ve kendilerini savunamazlar. Daedra orduları Dunmer şehirlerini yakıp yıkar, Redoranların merkezi Ald’ruhn da bundan nasibini alır. Şok etkisi yaratan bu olaydan sonra Redoranlar ordu kurar ve Morrowind’deki daedra istilacılarını kovar. Morrowind’in kurtarıcısı unvanını alan Redoranlar, bölgede otoriteyi tekrar kurmak için çalışmalara başlar. Solstheim adasına bir keşif grubu gönderilir ve buraya yerleşirler. Bir süre sonra ise Kızıl Dağ patlar ve Vvardenfell yaşanmaz bir yer haline gelir. Kaos ortamından faydalanan Argonyalılar, Morrowind’in güney kesimlerini işgal eder. Redoranlar bir kez daha kurtarıcı rolüne soyunup Argonyalıları mağlup eder. Morrowind’in önce Oblivion istilası, sonra Kızıl Dağ’ın patlaması ve en son da Argonyalı işgaline uğraması sonucu Redoranlar merkezlerini Skyrim sınırındaki Karaışık (Blacklight) şehrine taşır. Ayrıca Solstheim adasına da birlikler gönderilip buranın da güvenliği sağlanır.

İmparatorluk Morrowind’de hüküm sürerken Hlaalu hanesi İmparatorlukla yaptığı ittifak sonucu diğer haneler arasında başat güç konumundaydı. Fakat imparatorluğun dağılmasıyla Hlaalu da koruyucusunu kaybetmiş ve Redoranların silahlanmasıyla da Morrowind’in yönetimini Redoranlara kaptırmıştır.