Redoran Hanesi

Son Güncelleme: ,

Redoran Flaması
Redoran Flaması

Redoran Hanesi görevi, inancı ve erdemi ödüllendirir .Görev kişinin ve klanın onuruna etki etmektedir. Önem yaşamın temel ciddiyetidir. Hayat zordur, olaylar gerekli ciddiyet ile değerlendirilmeli ve gereken ilgi gösterilmelidir. Dindarlık tanrılar ve temsil ettikleri değerlere saygıdır. Işık, dikkatsiz yaşam, yaşamayı hak etmez. – Morrowind’in büyük haneleri

Redoran Hanesi Morrowind’in beş büyük hanesinden biridir. Morrowind’in kuzeybatı bölgesindeki Karaışık kentinden Skyrim hudutlarına kadar olan bölge Redoran hanesinin yönetim alanıdır. Vvardanfell bölgesindeki hane Ald’ruhn‘un yer altı sarayında yaşarlar tüm hane meclisi ise Ald’ruhn-Under-Skar olarak bilinen, imparatorluk öncesinde ölmüş olan devasa bir varlığın kabuğunda yaşamaktadır. Vvardanfell’deki diğer Redoran bölgeleri ise Khull, Maar Gan, Ald Velothi idir.

Redoran hanesinin başlıca amacı, savaşçı benlikleri ile birlikte eski Dunmer gelenek ve adetlerini korumaktır. Bu yapılarından dolayı Tribunal’in doğal bir müttefiki olurlar. Hane ile savaşçı lonca ve imparatorluk lejyonu arasında saygılı bir ilişki vardır. Bunun yanında imparatorluk kültü-dini, hırsızlar ve büyücüler loncası gibi kurumlar daha az saygı görür hane tarafından.

Gerçek Soylular

Bir Redoranın görevi ilk olarak Tribunal tapınağına, ikinci olarak haneye ve üçüncü olarak da ailesine karşıdır. Bir Redoran asil görev bilirliği ile bunu uygular. Bu ciddi meseleleri önemsememek bir Redoran için saygısızlıktır. Fitne ve fesat yolu kullanmak bir Redoran için doğru değildir.

Redoran yerleşimleri bulundukları doğal çevreye uyum içinde bitkisel kıvrımlar ve böcek kabukları tarzında tasarlanmıştır. Redoran yerleşimleri genel olarak Gnisis ve batı Gash’da olduğu gibi merkezi bir plaza etrafına sıralı evler, dükkanlar, tapınak alanı ve imparatorluk lejyonuna bağlı bölümden oluşur.

Çatışmalar genellikle diğer büyük haneler ile çıkar. 3. Çağ’daki en önemli çatışma İmparatorluk Caldera madencilik şirketi için Caldera kasabası merkezli Hlaalu hanesi ile yaşandı. Ayrıca Ashlands’de bazı yeni yerleşim yerleri yüzünden Telvanni hanesi ile de anlaşmazlıklar yaşandı.

3. Çağ’da hane lideri Bolvyn Venim idi bazıları için bile çok acımasız biri olarak bilinirdi. Hiyerarşinin geri kalanı tarafından sevilen biriydi, liderliği döneminde hane eski gücüne kavuşmaya başladı (ki birkaç Redoran lideri süresince hane zayıflamaya başlamıştı) ve cesur hareketlerinden dolayı hane içinde konumunu korudu. 3. Çağ 414’de Vvardanfell içinde açılan sınır topraklarında Redoran payı güven altına alındı ve Ald’ruhn’un konumu güçlendi.

Redoran’ın Yükselişi

Oblivion Krizi sırasında İmparatorluk kendi yönetim bölgesinde açılan geçitler yüzünden Vvardanfell’deki lejyonlarından biri hariç hepsini geri çekti. Dunmer’lerin bir ordusunun olmamasından dolayı Daedra‘lar çok rahat bir şekilde Ald’ruhn’u yerle bir ettiler. ”Morrowind’in daimi savunucuları” olarak tarihe geçmiş olan atalarının evleri yerle bir olmuştu, Redoran’lar yavaş yavaş bir ordu oluşturmaya başladılar.

4. Çağ’da hane yeniden yükselmeye başladı, fakat kırmızı felaket daha fazla yıkım getirdi. Vvardanfell üzerindeki tüm yerleşimler yaşanamaz hale geldi. Redoran’lar Mournhold‘da yaşanan olaylar esnasında askeri ve lojistik idareyi sağladılar. Kızıl Dağ’ın patlamasından sonra Kara Bataklık‘dan Argonian istilası başladı. Hane kuzeydoğu ve güneybatıda ki ilerlemeleri durdurmayı başardı.

Oblivion Krizi ve Kızıl Yıl‘ı izleyen sürede etkisizliklerinden dolayı Hlaalu Hanesi büyük konsey tarafından görevden alındı. Redoran Hanesi bunu fırsat bilerek Morrowind’de lider güç konumuna yükseldi, Hlaalu’nun imparatorluk ile olan ilişkileri yüzyıllardır artan husumet yüzünden Redoran Hanesi ile Hlaalu’yu karşı karşıya getirdi. Hlaalu Hanesi konseye yeniden dahil olmasından beri Redoran Hanesi doğrudan bir kin beslediğine inanılır. Mournhold Argonian’lar tarafından alınınca Morrowind’in başkenti Redoran Hanesi tarafından Karaışık’a taşındı.

Ald'ruhn
Ald’ruhn

Solstheim ve Redoran Hanesi

4. Çağ 16’da Solstheim Skyrim Ulu Kralı tarafından Morrowind’e bir sığınak olması için verdi, ve adanın kontrolü Redoran Hanesi’ne geçti (her ne kadar adanın güneydoğu kısmına Telvanni hanesi tarafından Tel Mithryn kurulmuş olsada). Redoran Hanesi Kuzgun Kaya madenini kapadı 4. Çağ 181’e kadar madenlerden abanoz elde edilmişti. Solstheim maden olmadan Morrowind’in diğer yetmiş üç yerleşimine göre çok az ekonomik ve stratejik öneme sahipti, ancak Redoran Hanesi’nin kayıpları adada artış gösterdi (iki yıllık bir sürede sadece 20 kayıp, 6 muhafız vermişlerdi). Ancak 4. Çağ 201 yılında maden Redoran Hanesi tarafından yenilendi.

Eğer yazım veya bilgi hatası bulduysanız ilgili yeri seçip Ctrl+Enter ile bize bildirebilirsiniz.

Kategoriler Haneler

Yazım Hatası Bildirimi

Renkli kısım rapor edilecek: