Kızıl Dağ Savaşı

Son Güncelleme: , mertusta

Tarih Yer
1. Çağ 700 Kızıl Dağ, Morrowind

Kızıl Dağ Savaşı, bütün Dwemer ırkının ortadan kayboluşuna sebep olan büyük ve destansı bir savaştır. 1. Çağ 700 sıralarında ve General Nerevar tarafından yönetilen Chimer, ve Dumar Dwarfking tarafından yönetilen Dwemer ırkının savaşı olan Birinci Konsey Savaşı‘nın sonlarına doğru gerçekleşmiştir. Savaşın tüm gerçekleri çeşitli bilgiler nedeniyle hala çözülememektedir. Nerevar’ın ölmesiyle, halkı zaferi ilan etmiş ve 3 Chimer artık tanrı olarak gösterilmeye başlanmıştır. Savaş boyunca olan bazı olağanüstü olaylar, [abbr title=”Dragon Break”]Ejder Kırılması[/abbr] tarafından açıklanabilir olarak iddia edilmektedir. Bu aslında tarihte açıklanan 2. Kızıl Dağ Savaşı’dır. İlki 200 küsur yıl önce 1Ç 416’da olmuş ve 1Ç 700’de olan savaşa zemin hazırlamıştır.

Red Mountain

İlk kez yeni kurulan Birinci Konsey etkisi altında olan Chimer ve Dwemer kuvvetleri, Kuzeyli fatihleri geri püskürttü ve ilk kez Morrowind’e hükmettiler. İlk Çağ’ daki en güçlü Haykırıcı, Kuzeyli Lider Jurgen Yelçağıran, bu yüz kızartıcı yenilgiye şahit olmak zorunda kaldı. Bu durum yedi yıllık meditasyonu; ”Güçlü Sesler Nasıl Başarısız Olur”u sürdürmesine, Seda Sanatı’nı keşfetmesine ve Kırsakallar oluşumunu başlatmasına neden oldu.


Arka Plan

Birinci Konsey, Neravar ve Dumac’ın barışçıl ittifakı ile yüzlerce yıl boyunca sürdürüldü. Ancak, Dagoth Evi’nin lideri Voryn Dagoth, bir Dwemer planını öğrendi: Kızıl Dağ’ın derinliklerinde, Vvardenfell adasında Dwemer’ler Lorkhan‘ın Kalbi’ni buldular ve High Craftlord Kagrenac, kalbin gücünü kullanarak dev mekanik bir tanrı yapma planları yaptı. Lord Dagoth bu haberi Chimer Lider’lerine rapor etti ve sonuda Nerevar, koruyucusu Azura ile birlikte haberi doğruladı. Nerevar, dostu Dumac’ı karşısına aldı ve sert bir tartışma içerisine girdiler. (Bazı kaynaklar Dumac’ın Kagrenac’ın planını bilmediğini ve Nerevar’ın kaygılarını yanlış anladığını belirtiyor.) Sonuç olarak Nerevar, Chimer’lere Dumac’a karşı savaş açmalarını emretti.

Savaşın başında Dwemer’ler kuzey bölgelerinde iyi bir başarı elde etmişlerdi. Bazı teoriler; Solstheim adasında büyük atölyeleri olan Nchardak, savaşta savaşmaları için birçok [abbr title=”Dwarven Automatons”]Dwarven Otomatları[/abbr] inşa etmişti. Kıyı Dwemer şehirleri günde bir Otomat üreterek, üretimde etkileyici bir röle bürünmüştü. Savaştaki batı batılılar, özellikle Ork ve Kuzeyliler, Dwemer’leri kendi müttefikleri gibi görmüşlerdi.

Nerevar, kendi birleşik savaşçılarını yönetirken, göçebe Çorakdiyarlılar da [abbr title=”Great Houses”]Büyük Haneleri[/abbr] yönetti. Neravar, ölümler artıp, Büyük Evler’den asker desteği gelene kadar, bütün orduyu yönetme kontrolünü ele alamadı. Ordu kontrolünü ele alınca Nerevar, Kızıl Dağ’ın içinde kalbin korunduğu yer, Dumac’ın büyük Dwemer kalesine, dikkatlice bir çatışma düzenledi.

Nerevar’ın askerleri Narsis‘den çıktı ve kuzeye doğru ilerlemeye başladı. Aynı zamanda da batılılar Morrowind’e saldı batıdan saldırdı ve İç Deniz geçişi başladı. Bazı kaynaklar savaşta Nerevar’ın askerlerine saldıranların hepsinin yok edildiğini söylüyor. Bazıları da Nerevar’ın düşmanlarının yenildiğini, sadece Dwemer’lerin tamamen yok olduklarını düşünüyor.


Vivec‘in Önemi ve Heirographa

Vivec’in Kızıl Dağ Savaşı’ndaki rolü hem ilk elden ve hem de önemlidir. Nerevar’ın ölümü gibi bazı temel unsurları, anlatmak için başarısız olsa bile. Vivec’e göre, Dwemer güçlerinin çoğu güvenli kalelerinin dışına çıkarılarak tuzağa düşürülmüş ve savaşın başlangıcında Neravar’ın entrikaları yüzünden Chimer’ler tarafından avlanmışlardı. Bu, savaş olurken Dağ’ın dışındaki olaylar hakkındaki neredeyse tek bilgi olmuştu.

Nerevar, dışardaki savaşı diğer komutanlarına bırakıp, Dumac’ın kalesinde Kalp’in korunduğu yerde Dagoth ile birlikte küçük partiye gelmişti. Kalp Odası’nda Dumac’ ile savaştılar. Vivec’e göre de, Nerevar ile Dumac teke tek savaştılar ve ağır yaralar nedeniyle ikisi de yere yığıldılar.

İşte, burada hikayeler sapıyor. Vivec’in özel hatıraları ve anıları Apographa’nın, gizli yazılara göre de, Tribunal’in bir parçasıydı. Ve Heirographa ile bazı farklılıklar taşır. Heirographa ve bazı kaynaklar, Nerevar’ı, Azura’nın yardımlarıyla Dwemer’i yokettiğini iddia etti, ama Vivec’in yorumu, Kagrenac’ın kendi çılgınlıklarının onların ölümünün getirdiği fikrindeydi. Heirographa, Kagrenac’ın Aletleri’nin veya Kalp’in farkına farkına varmamıştı. Bunun yerine Tribunal’in ”insanüstü disiplin, erdem ve insanüstü bilgelik ve anlayış” elde ettiğini düşünüyordu. Vivec’e göre Kagrenac Dumac’ın ölümünün çaresizliği üzerine Aletlerini Kalp’in üzerinde kullanmış ve Nirn‘de var olan bütün Dwemer’lerin sonunu getirmişti.

Alet’lrr geriye kalmıştı. Dagoth onları yok etmek gerektiğini düşünürken, Nerevar yardımcılarıyla görüştü ve Dagoth ile beraber Dağ’ın yamacındaki Tribunal’e kadar Aletleri taşıdılar. Vivec’e göre, Nerevar’a Dwemer’lerin dönme riski için Alet’lerin koruma altına alınmasını tavsiye ettiler. Savaş bittikten sonra Dagoth Ur gitmiş, ihtimal ölmüş ve Nerevar ölüyordu. Ve Tribunal Aletlere sahipti.

Çorakdiyarlıların Önemi

Çorakdiyarlıların hikayeleri çoğunlukla kabileler olarak anlatılır ve Apographa’da sıklıkla bulunur. Savaşta çok değişik bir tablo çizmişlerdir. Çoğu Çorakdiyarlı hikayeleri , Vivec’inki gibi ”Dwemer kendilerini yok eder ve Nerevar Dağ’a göz kulak olması için Dagoth’u orada bırakır ve Tribunal ile konuşmaya gider” kurguları barındırır. Ancak, Çorakdiyarlı hikayeleri Tribunal’i Nerevar’ı Kızıl Dağ’daki Dagoth Ur ile görüşmeye giderken zehirlemek ile suçlar, ve bu işe yaramayınca onu dağın altına sürükler ve ilahiyatını ondan alırlar. Çorakdiyarlı hikayeyi Alandro Sul‘a, Nerevar’a gönderilen Azura’nın ölümsüz savaşçı oğluna bağlar.


Outlander’ların Önemleri

Morrowind

Orklar, Kuzeyliler ve hatta Khajiitler savaşta ne olduğuna dair kendi efsanelerini yaratmışlardır. Bazı kaynaklar Outlander’ları Dwemer’lerin ”Batı Müttefikleri” olarak görürürken, pratiğe bakarsak savaşta hem Dwemer, hem de Chimer ile savaşmışlardır. Kuzeyli krallar atalarının savaşa müdahale etmelerinin gerektiğinin ve Morrowind’i o şeytanlardan (Chimer) arındırılmasının gerektiğini anlatıyor. Ama güçlü bir lider olmadan müdahale için epey sessizlerdi ancak Dagoth Ur’un gelip onları barış bayrağının altına alana kadar. O, onlara Lorhkan’ın Kalbi’nin savaşı devam ettiren bir sebep olduğunun söyledi. Ur’a katıldılar, bu nedenle Dwemer’lerden Kalbi almak daha kolay olacaktı. Bir mucize olarak Shor’un kendisi, Wulfharth, Ash Kralı, Kuzeyli ordularının yönetmek için geri döndü ve safları güçlendirmek için Orklar ile birlikte bir müttefik kurdu.

Dagoth Ur ile birlikte ile Wulfharth, Kuzeyli ve Ork güçlerini Morrowind’in içine doğru sürdü. Gerçi, bir Kuzeyli geleneği der ki, ”Önemler neyin sızdığına göre değişir.” O ”ortadoks” masal her şeyin düzmece olduğunu beyan eder, Kalbin bir yalandan ibaret olduğunu, o güçlü Chimer-Dwemer güçlerinin dağda, Shor tarafından ezildiğini ve Kuzeylileri öldürdüğünü söyler. Wulfharth, Dumac’ı öldürmeye ve halkının lanetlemeye çalıştı ama ”[…] cehennemin içine püskürdü” -Vivec.

Hikayenin diğer versiyonu (Kuzeyliler tarafından “Wulfharth’dan Gizli Şarkı” olarak adlandırılan) Lorkhan’ın Kalbi’nin varlığını kabul eder ve savaşa giden askeri manevra ile ilgili daha ayrıntılı bilgiler verir: Kuzeyli güçleri, Chimer güçleri hala şehrin güney merkezinde, Narsis’i terk ederken ana kara Morrowind’e geçmek ve Vvardenfell’e ulaşmak için İç Deniz geçişini başlattı.

Kuzeylilerin antik şarkıları; Nerevar, koruyucusu Alandro Sul, Dumac ve Kagrenac’ın Aletleri ile birlikte, Wulfharth ve Lorkhan’a karşı savaştıklarını, Wulfharth, Sul ile mücadele ederken Dagoth Ur’un Dumac’a saldırdığını ve Dumac’ı öldürdüğünü iddia eder. Sonra Nerevar Dagoth Ur’u bu hainliği yüzünden öldürmüş ve Lorkhan ölümcül yarasını Horator’a aktarmak için bir fırsat bulmuş ama Nerevar bu fırsatı gerçekleştirmeden Lorkhan’ı öldürmüş gibi cümleler de geçer.

Khajiitler de hala yavrularına Dro’zira, deli Khajiit savaşçısının, Wulfharth’ın da müttefiği olduğunu ve onu orduyu yönetmek için çağıranın da o olduğunun anlatırlar. Masallar da Dro’zira’nın Wulfharth’ın binek hayvanı gibi rol yaptığını ve Dumac’ı öldürmesinde yardım ettiğini söylüyorlar. Khajiit masalları başka bir kaynak tarafından kanıtlanmamıştır


Dagoth Ur’un Önemi

Dagoth Ur, Nerevar’a kısa bir not ile, “Kızıl Dağ’ın altında, beni korumak için yemin ettirdiğin hazineyi korurken arkamdan bıçakladın. Senin elini tutarken düşürülmek zalimce bir darbeydi, acı bir ihanetti.” diye bu konuyu hatırlattı. Bunun doğruluğu Çorakdiyarlı olaylar zincirini yalanlardı, ancak Vivec’in hikayesini de kısmen doğrulardı.

Sonuç

Dagoth Ur’un Üçüncü Çağ‘ın neredeyse başına kadar (Çorakdiyarlı hikayeleri hariç) öldüğü tahmin edildi. Nerevar’ın teğmenleri, Vivec, Almalexia, ve Sotha Sil, Chimer’lerin iktidarı arasında yükseldi. Birkaç yıl ile Kagrenac’ın Aletleri’ni kullanarak yaşayan tanrılara dönüştüler ve Chimer’lerin Dunmer‘lara dönüşmesinde önderlik ettiler. Dagoth Evi, ihanet edenlerin evi olarak gösterildi ve üyeleri ya katledildi ya da diğer evlere nakledildi. Dwemer’in gidişiyle, Dunmer’ler modern Morrowind’e önderlik etti ve tanrıları onları binlerce yıl mutluluk ve huzurla yaşattı. Lorkhan’ın Kalbi dağda kaldı ve Tribunal enerjilerini yenilemek içi sürekli her yıl dağa geri dönüyordu. Çorakdiyarlılar Tribunal’ın teklifini reddedip, kendi kül harabelerine geri döndüler. Bu zamanlarda Kızıl Dağ patladı, (Sun’s Death yılı, 1Ç 668’de Kızıl Dağ’ın ilk patlaması yaşandı.) ama ne zaman olduğu belli değil; önce, savaş zamanında, ya da daha sonra…

Eğer yazım veya bilgi hatası bulduysanız ilgili yeri seçip Ctrl+Enter ile bize bildirebilirsiniz.

Yazım Hatası Bildirimi

Renkli kısım rapor edilecek: