Potema

Issızkent’in Kurt Kraliçesi lakabıyla anılan Kraliçe Potema, İmparator II. Pelagius Septim’in kızı, Kral Mantiarco’nun eşi, İmparatoriçe II. Kintyra’nın halası, İmparator III. Uriel Septim’in anası ve İmparator Antiochus, İmparator I. Cephorus, İmparator Magnus’un da kız kardeşidir. Bu geniş aile bağları onun imparatorluk yönetimine sık sık karışmasına ve neticede Kızıl Elmas Savaşı olarak bilinen taht savaşlarına yol açmıştır.

Potema’nın Gençliği

3. Çağ 67 tarihinde doğan Potema’nın üç erkek kardeşi vardır ki bunlar da az önce saydığımız hepsi sırayla imparator olan Antiochus, Cephorus ve Magnus’tur. Taht sırasının kendisine gelmesi imkansız olsa da oğlunun hükümranlığı için mücadele etmiştir. On dört yaşına geldiğinde Issızkent kralı Mantiarco ile evlendirilir. Kadim Nord hanelerinin Potema’yı yabancı olarak görmesi yüzünden sarayda ilk başta etkin olamasa da kocasının büyük sevgisi sayesinde yetkileri artmış ve bundan da keyif almıştır. Çok sayıda düşük yaptıktan sonra yirmi dokuz yaşındayken bir oğlan doğurur. İsmine de dedesinin ismi olan Uriel konur. Uriel’in doğumundan üç sene sonra babası Mantiarco rahatsızlanır. Mantiarco’nun bir önceki evliliğinden olma Bathorgh adında ve Potema’dan iki yaş büyük bir oğlu vardır. Lakin kral sonradan öğrenir ki Bathorgh aslında kendi oğlu değildir ve bu yüzden onu verasetten men edip sürgüne gönderir. Yeni doğan Uriel ise Issızkent’in yeni varisi olur.

Yeni İmparator

3. Çağ 98’de İmparator II. Pelagius Septim vefat eder. Yerine kırk üç yaşındaki oğlu Antiochus geçer. Antiochus henüz evlenmemiş ve çocuk sahibi olmamıştır. Dolayısıyla Potema tahtı oğlu için ele geçirme amacıyla plan yapmaya koyulur. Potema bir gece ansızın Antiochus’u ziyaret eder. Cazibe büyüsünü kullanıp Antiochus’un casusunu ele geçiren Potema’nın elindeki mektuba göre Antiochus, rahmetli imparator II. Pelagius’un oğlu değildir. İmparator Antiochus bu şantajı ciddiye almaz çünkü o da Potema’nın rahmetli kocası Mantiarco’yu kandırıp oğlu Uriel’i yasal varis yaptığını bilmektedir. Böylece Potema ilk denemesinde başarısız olur.

Altı sene sonra 3. Çağ 104’te Antiochus’un Kintyra adında kızı dünyaya gelir. Yaşı gelen Uriel, Issızkent’i annesiyle ortak bir şekilde yönetmeye başlar. 110’da Pyandonea adasının Maormer kralı efsanevi Orgnum Issızkent’e gelip Potema ile görüşür. İkilinin planlarına göre Maormerler Tamriel’ı istila edip Antiochus’u devirecek ve Yaztutan Adaları’nı ele geçirecek, Potema da yeni imparatoriçe olacaktır. Anlaşmalar yapılır ve aynı sene Maormer donanması saldırıya geçer. Lakin Tamriel donanması galip gelir ve Potema’nın planları bir kez daha suya düşer.

Potema bu sefer Ulu Kaya ve Morrowind krallarıyla ilişkilerini geliştirmeye başlar. Aynı zamanda İmparatorluk Şehri’ne oğlu Uriel ile bir ziyarette bulunur. Şans eseri bu ziyaret esnasında İmparator Antiochus rahatsızlanır ve hayatını kaybeder. Yerine kızı II. Kintyra taç giyer. Potema için yeni bir fırsat ortaya çıkmıştır.

Kızıl Elmas Savaşı

Kintyra’nın taç giyme töreninden önce Potema Kadim Konsey’e hitap eder. İddiasına göre Kintyra, rahmetli imparator Antiochus’un kızı değildir. Onun yerine Potema’nın Septim soyundan gelen oğlu Uriel taç giymelidir. Konsey görüşmesinden sonra Kintyra’nın bu gelişmeden haberi olur ve halası Potema’yı İmparatorluk Şehrinden kovar.

Issızkent’e dönen Potema isyan ateşini yakar, Ulu Kaya ve Skyrim birlikleri yerel imparatorluk lejyonlarını kılıçtan geçirir; mevcut yönetimden rahatsız olan tüm lordlar da Potema’nın saflarına katılır. İsyan giderek büyümekte ve imparatorluk için tehlike çanları çalmaya başlamaktadır. On beş yaşındaki İmparatoriçe Kintyra ordusunun başına geçerek Ulu Kaya’ya gider. Burada Glenpoint Dükü Mentin’in birliklerine katılır. Müstakbel kocası Modellus da imparatorluk lejyonuyla Morrowind’e saldırır. Kintyra, karanlık bastırdığında Glenpoint sarayındaki odasına çekilir. Ne yazık ki kendisi tuzağa düşmüştür; Potema’nın satın aldığı Dük Mentin, efendisi Kintyra’ya ihanet etmiştir. Potema, Kintyra’yı esir alır ve kısa süre sonra da 3. Çağ 125’te infaz eder.

Potema
Potema

Balyozyurt prensesi ile evli olan ve burayı kontrol eden Potema’nın erkek kardeşi Cephorus, ordusuyla Ulu Kaya’ya saldırır. Lilmoth kralı olan ve Kara Bataklığı yöneten küçük erkek kardeşleri Magnus ise Argonyalı ordusuyla Skyrim ve Morrowind’e hücuma geçip savaşı Potema’nın topraklarına götürür. Savaşın tarafları artık değişmiştir; Potema’yı desteklen Ulu Kaya, Skyrim ve Morrowind; diğer tarafta da Balyozyurt’un başındaki Cephorus ile Kara Bataklık’ı yöneten Magnus ve ikiliyi destekleyen Cyrodiil vardır. 3. Çağ 127 tarihinde Potema’nın oğlu Uriel, Cephorus Septim ile Balyozyurt’ta savaşır ve yenilip esir düşer. Kintyra’yı çok seven Balyozyurt halkı, Uriel’in esir alındığını öğrenince ayaklanır ve mahkumun esir tutulduğu yere hücuma geçer. Uriel’i ele geçirip diri diri yakarlar. Cephorus’da yeni imparator olarak taç giyer. Potema’yı destekleyen Ulu Kaya ve Skyrim lordları da taraf değiştirip yeni imparatora sadakat yemini eder. Kızıl Elmas Savaşı sona ermiştir.

Ölümü

Fakat Potema’nın işi henüz bitmemiştir. Zamanla delirmeye başlayıp kontrolden çıkan Kurt Kraliçe himayesine çok sayıda ölüçağıranı alıp ölüleri diriltir ve daedra ordularını çağırır. Potema’nın bundan sonraki tek müttefiki zombiler ve iskeletlerdir. Issızkent, yaşayan ölüler şehrine dönmüştür. Senelerdir kuşatma altında tutulan ve direnen Potema nihayet on yıllık kuşatmadan sonra, 3. Çağ 137’de ölür.