Pelinal

Pelinal Whitestrake, tanrımsı bir canlı olan Morihaus’un silah arkadaşı ve Kraliçe Alessia’nın sadık bir yaveridir. Birinci Çağ’daki Alessian Köle İsyanlarında Ayleid şehirlerini yakıp yıkmış, generallerini ise öldürmüştür. Merethic Çağın sonlarında tüm Tamriel’i gezmiş, birçok krallık görmüş, kendi devletini kurmuş fakat seyyahlıktan vazgeçemeyip kurduğu devletleri yıkılmaya terk etmiştir. Pelinal kelimesinin anlamı “Şanlı Şövalye”dir. Birinci Çağ’da Ayleidlerin insanları köleleştirmesine karşı isyan eden Alessia’yı desteklemiş onun adına Ayleid kanı akıtmıştır. Hakkında söylentiler vardır. Söylenene göre Pelinal bazen delirmekte ve çoluk çocuk demeden masum yüzlerce Ayleidi öldürmüştür.

Pelinal Hakkında

Ruhani bir varlık olarak nitelenen Morihaus gibi Pelinal’da bir ruhani varlık olduğu ihtimali vardır. Lorkhan’ın Nord versiyonu olan Shor tarafından yeryüzüne gönderilmiştir. Fakat bu teori şu şekilde çürütülmektedir, Alessia’nın izinden giden Pelinal onun öğretisi olan Sekiz İlahlara inanmaktaydı yani Akatosh’a. Fakat Shor ile Akatosh farklı inanç biçimleridir. Ayrıca Sekiz İlahlar tarafından kendisine verilen özel güçlere sahip kılıç-zırh takımı kullanmaktadır.

Topluluğa göre Pelinal’ın geçmişi değişiklik göstermektedir. Nord halkına göre Pelinal, Atmora’dan Ysgramor’un 500 Yoldaşı ile beraber Tamriel’a gelmiştir. Imperial halkına göre Cyrodiil’deki köle isyanının başarıya ulaşmasını sağlayan bir kahramandır. Elflere göre ise elfleri katleden aşağılık bir Nibenay savaşçısıdır. Özetle elfler Pelinal’den nefret ederken, insan ırkı onu yüceltmektedir.

Köle İsyanları

Pelinal ile Umaril'in düellosunu tasvir eden bir vitray.
Pelinal vs. Umaril

Pelinal birebir düellolarda Ayleid krallarını öldürmüştür. Ayleidler şehirleri birbir kaybedip kıskaç White Gold Tower’a doğru daraldığında en büyük Ayleid kralı olan Umaril the Unfeathered, Pelinal’i düelloya davet etmiştir. Asi ordularının diğer komutanları kuleyi kuşatma konusunda tereddüde düşünce Pelinal tek başına gitmiştir. Fakat Umaril emrindeki askerlerden birkaçını, öleceklerinden emin olmasına rağmen Pelinal’e saldırtmıştır. Buradaki maksadı Pelinal’in zayıflayıp yorgun düşmesini sağlamaktır. Pelinal yorgun ve yara bere içindeyken Umaril çıkagelmiştir. Takati kesilen Pelinal tüm zorluklara rağmen Umaril’i yenmeyi başarmıştır fakat diğer Ayleid kralları da boş durmayıp Pelinal’e saldırmış ve onu sekiz parçaya ayırmıştır.