Padomay

Karanlık, Padhome veya Fadomai olarak da adlandırılan Padomay, düzensizliğin öz şeklidir ve genellikle Sithis ile aynı varlık olarak kabul edilir. İki temel güçten biri (diğeri Anu) olan Padomay, kaosun ilkel gücü ve Karanlık Boşluk’ta hayat sürenleri değiştirendir. Yaratılış efsaneleri Padomay’ı, Anu’nun erkek kardeşi ve Aurbis’in temsilcisi olarak resmeder. Aralarındaki etkileşim Nir’i yaratmıştır.

Anu ve Nir arasındaki aşk, Padomay’ı hırçınlaştırmıştı ve böylece çocukları olan Yaratılış’ı yok etmek istedi. Nir’i öldürdü ve Yaratılış’ı böldü. Ancak Anu, parçalanmış kalıntıları kurtardı; kendini ve kardeşini Zaman’ın ötesine çekerek Padomay’ın daha fazla zarar vermesini önledi.

Padomay’ın Kanı’ndan, çoğu Daedrik Prens dahil “Padomaik” esaslı tanrılar, özellikle oğlu Lorkhan, değişim güçlerini temsil ediyordu. Onun ve Anu’nun kanı karışarak Aedraları oluşturmuştu; bu güçler, onlara kötü ya da iyi arasında seçim yapabilecek bir kapasite vermişti. Padomay ve Padomaik tanrılar genellikle “kötü” olarak kabul edilmesinin tek gerçek nedeni, Anu ve Padomay’ın birbirlerine zıt olmalarıdır. Buna rağmen birbirlerine uyumludurlar ve ayrılamazlar.

Kızılmuhafızlar bu iki kavram arasında ayrım yapmazlar, her şeyin tek bir tanrı tarafından oluşturulduğuna inanırlar.