Orsinium

Orsinium
Orsinium Konumu

Orsinium, Orsimerlerin tarihte pek çok kez inşa ettiği ve yine pek çok kez tahrip edilen şehridir. Toplamda 3 kez inşa edilmiştir. High Rock (Ulu Kaya), Hammerfell  (Balyozyurt) ve Skyrim sınırındaki Wrothgar bölgesinde bulunur.

Birinci Çağ

Orsimerlerin baş tanrısı Trinimac, Boethiah tarafından lanetlenip Malacath’a dönüşünce onu takip eden elfler de dönüşüm geçirmiş ve ork olmuştur. Bunlar göç edip Skyrim’deki Saarthal civarına gelmiştir. Daha sonra Altmerlerin Camoran Hanedanı yüzlerce goblin, gremlin ve ogreyi serbest bırakmasıyla bunlar Skyrim’in Ulu Kaya sınırındaki Eski Hroldan civarına yerleşmiştir. 1. Çağ 900lü yıllarda ork şefi Torug gro-Igron dağınık haldeki ork kabilelerini bir araya getirip Wrothgar Dağlarının batı kısımlarında bir köy kurmuşlardır. Diğer büyük ork kabileleri olan Igrun, Morkul, Shatul ve Tumnosh’un da dahil olmasıyla bu köy büyüyüp devasa bir şehir haline gelmiştir. Civardaki tüm orkları cazibesiyle kendisine çeken şehrin kurucusu Torug’un nihai amacı birleşik bir orsimer devleti kurmaktı. Balyozyurt’a Yokuda’nın batmasıyla yerleşmeye başlayan Ra Gadaların da etkisiyle oradaki orkların yeni kurulan ork şehrine göç etmesiyle iyice gelişmiştir.

Şehrin büyümesiyle kurulan Orsinium ordusu, Balyozyurt ve Ulu Kaya’yı ayıran Bjoulsae Nehri’ni ele geçirmek için saldırıya geçmiştir. Wayrest (Erinçyol) Krallığı, nehrin kendisi için stratejik öneme sahip olduğundan bu saldırıyı kendisine yapılmış saymıştır. Aynı şekilde Daggerfall (Hançermenzil) Krallığı da bu saldırıyı kabul etmemiştir. 1. Çağ 948’de Daggerfall Kralı Joile, Diagna Tarikatı önderi Gaiden Shinji’ye gönderdiği mektupta beraber Orsinium’a saldırmalarını önermiştir. Shinji teklifi kabul etmiş ve Daggerfall ile Sentinel arasında ittifak kurulmuştur.

Orsinium
Orsinium

30 sene süren sefer sırasında Daggerfall’un Breton askerleri ve Sentinel’in Redguard (Kızılmuhafız) askerleri Orkların vatanını işgal etmiştir. Fakat orklar büyük bir direniş göstermiştir. Kral Joile’nin asıl planı ise Orsinium’un yok edilmesinden sonra Balyozyurt’u işgal etmekti. Bu amaçla generali Mercedene, savaşa dahil olmayan Ork kahramanı Baloth Kandiş’in savaşa katılması için kandırmıştır. Öte yandan Gaiden Shinji’nin Baloth ile düello yapmasını da tezgahlamıştır. Düello esnasındaki Kral Joile’nin okçuları her iki büyük savaşçıyı öldürmüştür. 1. Çağ 973’te Kral Joile vakit kaybetmeden Balyozyurt’a işgale başlamıştır. Fakat Bangkorai Geçidi’nde Ansei savaşçısı Makela Leki tarafından öldürülmüştür.

Birinci Çağ 980’de şehrin savunma hattı aşılmış ve yağmalanıp yıkılmıştır. Fakat bu tahribat orkların Orsinium hayalini sona erdirmemiştir. Bundan sonra 2 kez daha bu şehri kuracaklardır.

İkinci Çağ

İkinci İmparatorluğun lideri Savirien Chorak tarafından burası Orkların toprağı olarak kabul görmüş ve imparatorluk korumasına alınmıştır. Lakin imparatorun suikasta kurban gitmesiyle bu koruma geçerliliğini yitirmiştir. 2. Çağ 431’de Shornhelmli (Çorakmiğferli) Bretonlar tarafından bir kez daha yağmalanmıştır. Fakat bu kez şehri yağmalayıp yıkmak yerine coğrafyaya hakim olmuşlardır. Buradaki orsimerleri de kovmuşlardır. Kimisi kuzey Wrothgar’a, kimisi de Skyrim’deki eski kabilelerine dönmüştür.

orsinium
İkinci Orsinium

Shornhelm (Çorakmiğfer) Kralı Ranser, Wayrest’e saldırdığında Wayrest Kralı Emeric, Orsimerlere kendisine yardım ettiği takdirde Orsinium’u onlara geri vereceğini bildirmiştir. Ork şefi Kurog gro-Bagrakh bu teklife olumlu yanıt vermiş ve Ranser’in ordusunu imha etmiştir. Bu gelişmeyle Emeric, Daggerfall Covenant’ın temellerini atmıştır. Geçmişteki acı tecrübelerinden Kurog ittifak kurmalarına rağmen hiçbir koşulda Breton ve Kızılmuhafız ordularının Wrothgar’a girmemesini kabul ettirmiştir.

Kral Kurog şehri eski yerinde değil yeni bir alanda tekrar kurmaya karar vermiştir. Terk edilen ilk Orsinium’un harabelerine Eski Orsinium denmiştir. Kurog tüm ork savaşçılarına şehri yeniden kurmalarına yardım etmeleri için davetiye göndermiştir. Bunlardan biri de Soulles One (Ruhsuz Kişi)’dir. Kurog kendi ork şeflerinin sürekli birbirleriyle sürtüşmesinden rahatsız olmuş ve annesinin de kışkırtmasıyla Malacath rahiplerine bir saldırı gerçekleştirmiştir. Ve bu saldırıyı politik rakibi Malacath’a tapan Bazrag gro-Fharun’un üzerine atmaya çalışmıştır. Aynı anda annesinin önderlik ettiği Trinimac’a tapan vahşi Vosh Rakh tarikatı da Fharun Kabilesi’ne saldırı gerçekleştirip Bazrag’ı tutuklamak istemiştir. Ek olarak Ruhsuz Kişi’yi diğer ork kabileleri Morkul, Shatul ve Tumnosh’un kendi konseyine katılması için ikna etmeye göndermiştir. Bundaki amacı bu kabile liderlerini öldürüp mutlak hakimiyeti ele geçirmekti. Fakat Ruhsuz Kişi bu planı öğrenir ve Bazrag’a yardım eder. İkisi beraber konseyi basıp diğer kabile liderlerinden bazılarını kurtarıp Kurog ile annesini öldürür. Kurog’un ölümünden sonra Bazrag orkların baş şefi seçilmiştir.

Emeric ve Kurog arasında yapılan Daggerfall ittifak anlaşması Kurog’un ölümüyle sona ermiştir. Bazrag’ın bu ittifakı devam ettirip ettirmediği bilinmiyor.

Üçüncü Çağ

Bir süre sonra Orsimerler şehrin kontrolünü kaybetmiştir. 3. Çağ 399 tarihinde ork kahramanı Gortwog gro-Nagorm şehrin hakimiyetini kazanmıştır. Fakat Breton soylusu Lord Bowyn’da şehrin kontrolünde hak iddia etmiştir. İkisi arasında geçen düelloyu Gortwog kazanmıştır. Üçüncü şehir Gortwog tarafından ilk kurulduğu yerde tekrar kurulmuştur. Şehrin hızlıca gelişip büyümesiyle komşu krallıklarla sorun çıkması an meselesi olmuştur. Barış Mucizesi denen olay sırasında Gortwog, Numidium’u kullanarak merkez Ulu Kaya’yı fethetmiştir. Tiber Septim’in Üçüncü İmparatorluk’u kurduğu sırada Wrothgar’ı ayrı bir bölge olarak kabul edilmesi fikri VII. Uriel Septim tarafından değerlendirilmeye alınmıştır. Aynı zamanda komşu Wayrest ile yapılan ittifak bölgedeki huzur ve barışın temellerini atmıştır.

Dördüncü Çağ

Dördüncü Çağ’da yaşanan Oblivion Krizi ve Üçüncü İmparatorluğun yıkılış sürecine girmesiyle birleşik Balyozyurt ve Ulu Kaya birlikleri tarafından tekrar yağmalanıp yıkılmıştır. Çoğu orsimer Skyrim’in doğusuna göç etmiştir. Yeni Orsinium ise Skyrim ve Balyozyurt sınırında bir yere kurulmuştur.