Orsimer

Son Güncelleme: , mertusta

Aynı zamanda Orsimer denilen Orklar veya eski ismi ile “Pariah Folk” Wrothgarian dağlarının, Dragonatail dağlarının ve Orsinium’un yaratıkımsı fakat tam yaratık olmayan ırkıdır. Orklar en çok savaş alanındaki yetenek, güç, dayanıklılık ve cesaretleri ile tanınırlar. Eskiden orklar Tamriel’in diğer ırkları tarafından korkulurdu ve nefret edilirdi. Tamriel’in diğer ırklarının orkları goblin-ken olarak değerlendirdiği de görülmüştür.

Bütün bunlara rağmen katkılarından dolayı yavaş yavaş imparatorlukdaki yerlerini aldılar. Ork zırhları ve orkların demircilik alanındaki yetenekleri zaten bilinen birşeydir. Ağır zırhlar giydirilmiş ork askerleri savaşlarda lejyon birliklerinin en önlerinde yer almışlardır. Ürkütücü görnüşleri ve öfkeleri ile düşmanı psikolojik olarak çökertmeye bile yeterler. Çoğu İmparatorluk vatandaşı orkları sert, kaba ve acımasız olarak görürler.

Iliac Bay’deki orklar “Orcish”(Orkça) ismini verdikleri kendi dillerini oluşturdular ve “Orsinium” ismini verdikleri kendi küçük krallıklarını kurdular.

İçerik

Tarih

Daedric Prince Boethiah, Aldmeri tanrısı Trinimac’i yendiğinde ortaya Daedric Prince Malacath ve sağdık kulları orklar ortaya çıkmıştır. Bu dönüşümün ve orkların yaradılışının nasıl olduğu net bir şekilde belli değildir. Fakat bilinenler arasında orkların birinci çağda ilk yerleşkelerini Iliac Bay bölgesinde kurduklarıdır.
Aynı zamanda bazı raporlar orkların 1Ç 700’lü yıllarda Morrowind’de göçebe olarak yaşadıklarını da göstermektedir.

Şu bilinirki Orklar yaratılmadan çok önce Merethic Çağ’da Aldmer çokdan High Rock’a yerleşmiştir. Orkların üzerlerin yaşayacağı büyük bir bölge bulmakda oldukça büyük sorunları vardır. “Ra Gada” Hammerfall’daki Orkları dışarıya sürmüştür. Bu olay Orsinium’un nüfusunun artmasına ve dolaylı olarak güçlenmesine neden olmuştur. Bu durum sonrasında Orklar diğer ırklar tarafından tehdit olarak görülmeye başlanmıştır.

1Ç 980’de High Rock’daki birkaç krallık bir araya gelerek ilk Ork krallığı ile yavaşıp Orkların yerleşkelerini ortadan kaldırmıştır. Artık evsiz olan Orklar diğer ırklar tarafından daha da fazla ön yargı ile yaklaşılmaya başlanmıştır.

3Ç 399’da “Gortwog gro-Nagorm” Nova Orsinium denilen ikinci bir canlanma gerçekleştirmiştir. Gortwog gro-Nagorm İmparator Uriel Septim VII’i Orsinium’u Iliac Bay bölgesindeki krallıklar arasına resmi bir şekilde almasını sağlayacak gücütoplamıştır.

“Warp in the West” olayı sırasında Orsinium, imparatora bağlı Numidium’un kontrolünü alan dört ülkeden birisi olarak çevre krallık ve baronları feth etmiştir.

Dördüncü Çağın ilk dönmlerinde bir kez daha Orklar Redguard ve Breton’lar tarafından yerlebir edilmiştir. Bu felaket sonrasında mülteci Orklar Lejyon tarafından Skyrim’ yerleştirilmiştir.

Toplum

Ork dini, inanışı aynı zamanda Mauloch veya Malak olarak da bilinen Daedric Prince Malacath çevresinde yoğunlaşır. Malacath’ın yaradılışı ile ilgili şöyle bir hikâye ardır. Boethiah, Trinimac’ı yemiş ve ardından Malacath’ı kusmuştur. Bundan dolayı Ork kültüründe Trinimac’a mı yoksa Malacath’ta mı inanılacağı konusunda bir anlaşmazlık vardır.

3. Çağın yakınlarında “Gortwog gro-Nagorm” Malacath’a karşı Trinimac’a inanama fikrini bir kez daha ileri sürmüştür. Orsinium’da büyük bir çoğunluğun fikri kabul etmesine rağmen dışarıda ki büyük bir çoğunluk da fikre karşı çıkmıştır.

Ork yerleşkeleri küçük kalelerden oluşur. Her yerleşke kendi içerisinde bağımsızdır. Her yerleşkenin kural ve kanunları birbirinden farklı olabilir. Yerleşkenin 1 tane Şef’i olur. Şef, üstün erkek bir Ork olur ve kalenin bütün kadınları ona aittir. Şef’in oğullarından birisi yeterince güçlendiğinde babası ile savaşır ve eğer onu yenerse yerini alır. Bir yerleşkenin gücü Şef’in gücü ile paraleldir.

Ork kanunları Malacath yazısız kanunlarına dayanır. Bu yazısız kanun hırsızlık ve haksız şiddeti yasakla ve aynı zamanda dövüşte onur ve kişisel güce de büyük önem verir. Ork kültüründe hapis sistemli cezalandırma yoktur. Suçlu ya fidye ödeyecektir yada cezasını kanı ile ödeyecektir.

Ork kültüründe kadınlarda erkekler kadar etkilidir. Gerek avcılık gerek savaşçılık konusunda erkeklerden kalır yanları yoktur. Bilindiği gibi Ork’lar demircilikleri ile ünlülerdir. Ork kültüründe ilginç bir şekilde demircilik mesleğini kadınlar yaparlar. Bu yüzden Şef’in ikinci karısına “demirci eş” denir. Yerleşkelerdeki büyücü kadınlar ise kabilenin ruhsal ve sağlık alanlarındaki ihtiyaçlarını karşılamak için çalışırlar.

Yine de kadının bu önemli konumuna rağmen Orklar ataerkil(erkek üstünlüğü) toplumlardır. Yerleşkedeki bütün kadınlar Şef’in ya karısıdır yada kızıdır. Büyücü kadınlar genellikle bu tanımlamanın dışında tutulur çünkü kabilenin büyücü kadını genellikle Şef’in annesi olur. Yerleşkelerin genç kızları ise diğer yerleşkeler arasında evlendirme amacı ile alım-satım yapılır.

Birçok Orsimer,  kendi kültürünün geleneksel yaşam tarzından kaçmayı da tercih etmiştir. Orsimer kadınlar, “sadece Şef’in kadınlarında biri” olmaktan kurtulmak için yerleşkelerden ayrılmışlardır. Lejyona katılırlar, dünyayı görürler veya talihlerinin peşinden koşarlar. Bazılarının tekrar yerleşkelere döndüğü görülmüştür fakat çoğu Ork ayrıldığı zaman bir daha geri dönmezler.

Yerleşkelerde yaşamayan Orklar, yerleşkelerde yaşayanlar tarafından “şehir Orkları” diye adlandırılır. Yerleşkelerde yaşayan Orklar, şehir Orklarına farklı bir ırktan gözüyle bakarlar. Ork olmaları onlar için bir anlam ifade etmez. Kendilerine ait büyük bir toprak parçasına sahip olmamaları, askeri alandaki yetenekleri ve demircilik alanındaki ustalıkları sayesinde Orsimerler Tamriel’in her tarafında görülebilir. Şehirerde yaşayan Orklar diğer ırklar tarafından önyargı ile yaklaşılır. Görünüşleri yüzünden diğer ırklar ile iletişimleri zayıftır. Khajiit’ler kadar olmasa da hafif bir dışlanmışlık görülür.

Orklar “Orichalcum” denilen madenleri ile ünlülerdir. Bu maden ile silah ve zırh yapmakda ustadırlar. Aynı zamanda “Ebony” demirciliğinde de ustadırlar.

Eğer yazım veya bilgi hatası bulduysanız ilgili yeri seçip Ctrl+Enter ile bize bildirebilirsiniz.

Yazım Hatası Bildirimi

Renkli kısım rapor edilecek: