Orman Elfi – Bosmer (Wood Elf)

Yaztutan’dan (Summerset) ayrılan ilk elf toplumu olan Orman Elfi – Bosmer (Wood Elf), devasa ormanların bulunduğu Vadiorman (Valenwood) bölgesine 1. Çağın öncesinde göç eder. Diğer elf kuzenlerinin aksine boyları kısadır fakat çeviktirler. Okçuluk ve avcılık konusunda Tamriel’ın en yetenekli halkıdır.

Orman Elfi – Bosmer (Wood Elf) Kültürü

Yerleştikleri Vadiorman’ın vahşi atmosferinde av olmak yerine avcı olmayı seçen bu elfler, zamanla Bosmer olarak anılan elflere dönüşür. Irkın yaratılışına dair farklı hikayeler anlatılır. Bunların en çok bilineni ve kabul göreni ise Y’ffre’nin Bosmerlere ormanda yaşamayı öğretmesidir. Eski yaratıcı ruhlardan olan Y’ffre, bitkilerin yaratıcısıdır. Bosmerlere doğaya zarar vermemeleri karşılığında ormanda nasıl yaşayacaklarını öğretmiştir, buna Yeşil Pakt (Green Pact) denmektedir. Bu anlaşmaya göre Bosmerler topraktan yetişen hiçbir şeye zarar vermeyecek, hatta koparmayacaktır. Bu yüzden Bosmerler sadece et yiyerek beslenirler. Hatta savaşlarda ölenleri de yemektedirler. Fakat yamyam değildirler, yaşayan bir elfi veya insanı sırf yemek için öldürmezler. Ağaçları kesmeyip, Y’ffre’nin onlara bahşettiği güçle şekil verirler. Silah olarak ise avladıkları hayvan kemiklerini kullanırlar.

Bosmerlerin eski hikayelerinde şekilsiz çamurdan bahsedilir. Y’ffre önce bu çamurdan Vadiorman’ın ormanlarını, yosunlarını yaratır. Daha sonra kuşlara şakımayı, dalgalara karaya vurmayı öğretir. Sırada bu çamurdan kendi halkını yaratmak vardır. Bosmerleri yaratır ve onlara doğaya dokunmamaları karşılığı doğayı şekillendirmeyi öğretir.

Khajiit ve Argonyalıların yaratılış inançlarındaki Y’ffre, Bosmerlerin hikayelerine benzemektedir.

Vadiorman (Valenwood)
Vadiorman (Valenwood)

Orman Elfi – Bosmer (Wood Elf) Tarihi

Birinci Çağ, Bosmerlerin lideri Kral Eplear’ın Camoran Hanedanı’nı kurması ile başlar. Bu aynı zamanda Bosmerlerin yazılı tarihinin de başlangıcıdır. 1. Çağ 340’ta Alessia İmparatorluğu ile ticaret anlaşması yaparlar, fakat Alessialıların elflere karşı olan tutumundan rahatsız olan Bosmerler bu anlaşmayı iptal eder. Buna cevap ise beklenmedik bir yerden, Skyrim’den gelir. Skyrim’in kralı Borgas, Alessia’nın kurduğu Sekiz Kutsallar inancının sıkı bir takipçisidir. Ve Bosmerlere bu davranışından dolayı saldırır. Kendilerini korumak isteyen Bosmerler, Vahşi Av (Wild Hunt) denen dönüşümü geçirirler. Bu dönüşüm Bosmerlerin yaratılışı ile alakalı olup yaratılıştaki şekilsiz çamur hallerinin günümüzdeki yansımasıdır. Form değiştirerek korkunç yaratıklara dönüşürler ve iradelerini kaybederek her şeye saldırırlar. Bu dönüşüm ile 1. Çağ 369’da Skyrim ordularını imha etmiş ve Borgas’ı öldürmüşlerdir. Birinci Çağ’ın geri kalanı Cyrodiil’in Koloviya bölgesi ile sınır çatışmaları yaparak geçirmişlerdir.

Orman Elfi - Bosmer (Wood Elf)
Orman Elfi – Bosmer (Wood Elf)

1. Çağ 2417 civarında Tamriel’ın batısını etkileyen Thras vebası bosmerleri kırıp geçirmiştir. Yaztutanı ele geçirmeye çalışan Sloadlar tarafından yaratılan bu veba zamanla yayılmış ve Ulu Kaya ‘dan (High Rock) Vadiorman’a kadar olan bölgeyi etkilemiştir. Veba ile zayıflayan Bosmerler, Remanların kurduğu İkinci İmparatorluğun hakimiyeti altına girmiştir.

1. Çağ 2920’de yani Birinci Çağ’ın son senesinde, Molag Bal Gilverdale adındaki bir köyü yerle bir eder. Söylenene göre Senchal’ın deli kralı Khajiit Dro’zel, Gilverdale doğumlu Bosmer bir ozanın söylediği şarkıyı beğenmez ve sinirlenir. Molag Bal’ı çağırarak ozanın doğduğu köyün yerle bir olmasını sağlar.

2. Çağ 430’da İkinci İmparatorluğun dağılmasından sonra Camoranlar tekrar Bosmerleri tek bayrak altında birleştirmeye çalışır. Fakat İmparatorluğun etkisinde çok uzun süre yaşadıkları için farklı yerel kültürler de oluşmaya başlamıştı. Camoranlar amaçlarında başarılı olamaz ve bölgeler güçler birbirleriyle güç mücadelesine girer.

Bosmer
Bosmer

2. Çağ 582’de çıkan Üç Sancak Savaşında bosmerler, Aldmeri Dominyon ‘a katılıp Altmer ve Khajiitler ile ittifak yaparlar. Elden Root şehri ittifakın başkenti olur ve çok sayıda tüccarı kendisine çeker.

2. Çağ 830’da ise Altmerler, Koloviyadan gelen saldırıları önlemek amacıyla Vadiorman’ı işgal eder ve İkinci Aldmeri Dominyonu’nu kurar. Vadiorman 890 civarında ise Tiber Septim’in kurduğu Üçüncü İmparatorluğun hakimiyetine girer.

3. Çağda ise Camoran Hanedanlığı hala daha varlığını sürdürmektedir. Tiber Septim bölgeyi fethetmesine rağmen Bosmerlere yarı otonom bir yönetim sağlar ve Camoranları ortadan kaldırmaz. 3. Çağ 249’da Haymon Camoran, bölgenin kontrolünü ele geçirir ve isyan ederek imparatorluktan bağımsız olur. Topladığı orduyla kuzeye ilerler ve Kvatch şehrini yerle bir eder. Balyozyurt ‘u (Hammerfell) ele geçirir ve deniz kıyısından ilerleyerek Ulu Kaya’ya girer. Dwynnen baronu Othrok tarafından 3. Çağ 267 mağlup edilmiştir.

Günümüz

Gittikçe izolasyonist bir politika izleyen Bosmerler tarihteki son büyük ortaya çıkışlarını 3. Çağ 395’te gerçekleştirir. Khajiitler ile 5 Yıl Savaşı yaparlar, adından da anlaşıldığı üzere savaş 5 yıl sürer. Sebebi ise Khajiitlerin Bosmer karavanlarına saldırılarıdır. Bosmerler ise karşılık olarak Elsweyr sınırındaki Torval şehrini yağmalar. Bu sayede savaş başlar. Savaşı Khajiitler kazanmıştır.