Nord İmparatorluğu

Efsanevi Nord lideri Ysgramor’un soyundan gelen Vrage’nin fetihleriyle kurulan Nord İmparatorluğu insan ırkı tarafından kurulan ilk imparatorluktur ve gelecekteki Alessia’nın İmparatorluğuna ilham kaynağı olacaktır.

Nord İmparatorluğu Kuruluşu

Elf Çağı’nda Kar Elfi ırkını Skyrim’den süren Ysgramor ile Nordlar elflere karşı husumet beslemeye başlamıştı. Skyrim’deki insan otoritesini iyice sağladıktan sonra Ulu Kaya ‘nın (High Rock) içlerine giren Nord avcı grupları, burada başka bir elf topluluğunu keşfeder. Ele geçirdikleri elfleri infaz etmek üzereyken bunların aslında elf değil, yarı insan yarı elf olan Breton halkı olduğu anlaşılır. İnsan kuzenlerinin elf hakimiyeti altında yaşadığına şaşırırlar ve haberi derhal başkentleri Miğferyeli’ne (Windhelm) ulaştırırlar. Haberi alan kral Vrage ordusunu toplayıp Bretonları özgürlüğüne kavuşturma amacıyla Ulu Kaya’yı işgale başlar. 1. Çağ 240’ta başlayan bu hamle ile Nordların Skyrim dışına genişlemesi başlamış ve Nord İmparatorluğu da kurulmuş olur.

Batıya ve Doğuya Seferler

Batı Enginyurt (Reach) ile başlayan işgal günümüzdeki Erinçyol (Wayrest) şehrinin kurulduğu Bjoulsae Nehrine kadar genişler. Harekat zaman zaman elflerin üstün büyü güçleri sayesinde yavaşlatılsa da tamamen durdurulamaz ve Ulu Kaya’nın neredeyse tüm sahil şeridi ele geçirilir. 246’da yağma ve talan hareketlerine merkez olması için Hançermenzil (Daggerfall) şehri Nordlar tarafından kurulur.

Fetihler Ulu Kaya ile bitmemiştir. Batıya doğru iyice genişledikten sonra sıra doğudaki Morrowind’e gelir. Thu’um gücünü de etkin biçimde kullanan Nordlar, kabileler halinde yaşayan Chimer halkını deyim yerindeyse silip süpürür. Karadan thu’um gücüyle fırtınalar çıkartıp, denizden de taciz hareketleriyle Vvardenfell hariç bütün Morrowind Nordların eline geçer.

Cyrodiil’in İşgali

Batı ve doğuya yayıldıktan sonra sıra güneye gelir. Fakat Skyrim’in güneyi aşılması güç Jerall Sıradağları ile çevrilidir, ve kuzey Cyrodiil fethetmeye değmeyecek kadar verimsiz topraklara sahiptir. Tam bu fetihten vazgeçilmek üzereyken 1. Çağ 243’te Alessia adında bir köle, Ayleid ırkına karşı bağımsızlık savaşı açar. Cyrodiil’de etkinliğini arttırmak isteyen Nordlar için altın bir fırsat doğmuştur, Alessia’nın davasına destek verirler ve bu vesileyle Nibenay Vadisini topraklarına katarlar.

Ulu Kral Gellir ise Skyrim’deki Dwemer şehir devletlerinin fethinde önemli rol oynamıştır. Dwemerler, keşfettikleri Aetherium madeninin kontrolü için birbirleriyle mücadele ettikleri sırada oldukça güç kaybeder. Bundan faydalanan Gellir ani bir saldırıyla Solstheim’deki Dwemer topluluğu hariç tüm Skyrim’deki Dwemer şehirlerini ele geçirir.

İmparatorluğun son hükümdarı Borgas ise Alessia’nın oluşturduğu yeni dinin koyu bir savunucusudur. Din adamı Marukh’un sıkı bir takipçisi olan Borgas geleneksel Nord tanrılarına tapınmayı yasaklar. High Rock’ta güçlenen elf hanedanı Direnniler 1. Çağ 358’de burayı ele geçirir ve imparatorluğun ilk büyük toprak kayıpları başlar.

Vadiorman İle Savaş ve Yıkılış

Bu dönemde dikkat çeken bir diğer süper güç daha vardır, Vadiorman (Valenwood) kökenli Bosmer Hanedanı Camoranlar. Marukh’un Alessia Doktrinleri adı verdiği yeni dini kurallar elfleri katletmeyi teşvik ediyordu. Buna tepki gösteren Camoran Hanedanı 1. Çağ 369’da Alessia İmparatorluğu ile yaptığı ticaret anlaşmasından çekilir.

Borgas, Alessia İmparatorluğuna beraber Camoranları işgal etmeyi önerir. Haberi alan Camoranlar ise önce davranır. Bosmerlerin dehşet veren gizemli gücü Vahşi Av ‘ı (Wild Hunt) devreye sokarlar ve Cyrodiil’de bulunan Borgas’ı öldürürler. Borgas’ın ölümüyle Nord imparatorluğu yarım asır sürecek olan iç kargaşaya sürüklenecektir.

Tek Gözlü Olaf
Tek Gözlü Olaf

Skyrim kralını belirleme görevi olan konsey, Ysgramor hanedanının babadan oğla geçen veraset sistemiyle etkisini kaybetmişti. Borgas’ın veliaht bırakmadan ölmesiyle konsey yeni bir lider seçemez ve Skyrim Veraset Savaşı başlar. Savaşın gidişatı hakkında pek bir şey bilinmiyor. 1. Çağ 401’de Direnniler, Ulu Kaya’daki son Nord kalıntılarını temizleyip bölgeye tamamen hakim olur. 416’da Morrowind’de ise Chimer komutanı Indoril Nerevar ve Dwemer kralı Dumac ittifak yaparak Morrowind’den bütün Nordları kovar. Cyrodiil Nibenay’deki halk ise kendi yerel kültürlerini oluşturup Skyrim’in Nordlarından bağımsızlığını ilan eder.

Nord İmparatorluğu Sonu

İç Savaş 420’de Tek Gözlü Olaf’ın Skyrim Kralı ilan edilmesiyle sona erer. Skyrim’de düzen tekrar sağlanmıştır fakat ele geçirilen bütün topraklar kaybedilmiştir. Nordlar bir daha bu kadar büyük bir devlet kuramayacaktır.