Morrowind’in Büyük Haneleri

Orjinal ismi: Great Houses of Morrowind

Çeviren: Malkoçoğlu

 

Modern zamanda Morrowind 5 Büyük Hane tarafından yönetilirdi; Hlaalu Hanesi, Redoran Hanesi, Telvanni Hanesi, Indoril Hanesi ve Dres Hanesi. Bunlardan sadece 3 Büyük Hanenin Vvardenfell’e ilgisi vardı. Bu 3 hanenin kendine özel geleneksel renkleri bulunurdu. Redoran için kırmızı, Hlaalu için sarı, kahverengi ise Telvanni’yi simgelerdi. Hatta Hlaalu Hanesinin üyeleri “Sarılar” olarak da anılırdı.

Büyük Hanelerin gelenekleri eski Dunmer klan ve kabilelerinden türemiştir, ancak şimdi siyasi partiler olarak işlev görmektedirler. Dunmer Büyük Hanelerinin üyeliği büyük ölçüde bir evlilik ve doğum meselesidir, ancak İmparatorluk sömürgelerinde bir Büyük Hanenin hizmetlisi olabilir ya da Büyük Haneye kabul edilebilir. İlk olarak bir dışarlıklı, bir haneye tam sadakat yemini yoluyla bağlanıp diğer hanelerle bağını kopararak statü kazanabilir. Daha sonra, sadık bir hizmetkâr olarak ve alt rütbelerde ilerledikten sonra, bir dışarlıklı Büyük Hanede evlat edinmeyi isteyebilir. Büyük Hanelerdeki üst kademelerde kabul edilmek ve ilerlemek için, Büyük Hane konseyinin adayın karakteri ve sadakati için sponsor olarak bir danışman bulmak, genellikle sponsor için harika bir hizmet sunmayı gerektirir.

Redoran Hanesi, Vvardenfell’de bulunan üç Dunmer Büyük Hanesinden biridir. Redoran görevi, inancı ve erdemi ödüllendirir. Görev kişinin ve klanın onuruna etki etmektedir. Önem yaşamın temel ciddiyetidir. Hayat zordur, olaylar gerekli ciddiyet ile değerlendirilmeli ve gereken ilgi gösterilmelidir. Dindarlık, tanrılar ve temsil ettikleri değerlere saygılıdır. Işık, dikkatsiz yaşam, yaşamayı hak etmez. Redoran yerleşimleri yerel malzemelerden yapılmış, bulundukları çevreye uyum içinde bitkisel organik kıvrımlar veya yerli böcek kabukları tarzında tasarlanmıştır. Redoran köyleri, tipik olarak Gnisis ve Batı Yarıkta olduğu gibi merkezi bir plaza etrafına dolanmış kulübe ve ticaret hanelerle, tapınak yerleşimleri ve avlularına odaklanır. Ald’ruhn, Redoran bölgesinin yönetim merkezidir, Hane konseyi devasa tarih öncesi bir böcek kabuğundan yönetimi ele alırdı.

İmparatorluk yönetimi ile yakın ilişkilerinden kaynaklı olarak Hlaalu Hanesi, Vvardenfell’in Büyük Haneleri arasında siyasi ve ekonomik olarak baskın bir hale geldi. Hlaalu Hanesi, İmparatorluk kültürünü ve hukukunu, İmparatorluk Lejyonlarını ve bürokrâsisini, ve İmparatorluk din ve ticaret özgürlüğünü memnuniyetle karşılamaktadırlar. Hlaalu Hanesi, hala eski Dunmer yollarını onurlandırıyordu — Atalar, tapınak ve Asil evleri — ancak imparatorluk eyaletlerindeki değişim ve ilerleme hızına kolayca adapte olmuşlardı. Büyük ölçüde Dunmer olmayanlara düşman olan diğer Büyük Haneleri aksine, Hlaalu Hanesi, diğer ırklarla barış ve uyum içinde yaşamayı, imparatorluğun büyümesini ve refahını paylaşmayı hedeflemekteydi. Hlaalu kamu binalar – ticarethaneler, zanaathane loncaları, malikâne ve konsey binaları – kemerli giriş yollarına ve mütevazı dekorasyonlara sahip dış cephelere sahip, plan olarak kabaca dikdörtgen planlı, çok-katlı basit yapılar olarak tasarlanmıştır. Daha az dekorasyon dışında, tek katlı özel konutlar da aynı planı takip etmekteydi. Hlaalu plantasyon bölgeleri Tapınak mabetlerinin yerine tıpkı büyük bir malikâneyi çevreleyen duvarlı bir bölge olan Tapınak yerleşkelerine benzerdi.

Telvanni Hanesi’nin Büyücü-Lordları geleneksel olarak kendilerini izole eder, bilgelik ve ustalık peşinde koşarlardı. Fakat bazı hırslı büyücü-lordları, onların hizmetlileri ve müşterileri, Vvardenfell’in topraklarını ve kaynaklarını kontrol etmek ve sömürmek için doğu kıyısındaki kuleleri ve üsleri inşa etme yarışına girdiler. Telvanni ilkelerine göre, güçlü olan erdemin standartlarını tanımlar. Telvanni, hırslı Hlaalu’nun Vvardenfell’in el değmemiş kaynaklarına hükmetmesine izin vermeye sıcak bakmıyordu. Telvanni mimarisine, dev yerli mantarlar kapaklarından ve kök benzeri tuzaklarda yetişen fantastik organik formlu Sihirbazların Kulesi hâkimdi. Telvanni köyleri zanaatkâr ve avamları için oyulmuş küçük mantar kabuk bölmelerinden oluşur. Açık-Hava pazarları genellikle köle ustalarının mallarına gösteren dev kafesleri içerirdi.

Vvardenfell’de mülkü ve payı bulunmayan Büyük Hanelerden ikisi Indoril ve Dres Haneleridir. Almalexia Şehri, Indoril bölgesinde yer almaktadır ve Indoril, Tapınak ve Tapınak otoritesinin ortodoks ve muhafazakâr destekçileridir. Indoril Hanesi, İmparatorluk kültürünü ve dinine açıkça düşmandır ve İmparatorluk yasalarına aykırı olarak birçok Dunmer geleneklerini ve uygulamalarını korur. Dres bölgesi, Morrowind’in güneyinde Kara Bataklığın bataklıklarını sınırlıyordur. Dres Hanesi tarımsal bir toplumu ve geniş tuz pirinci tarlalarını ekonomik uygulanabirliği için köleliğe güvenmektedir. Her zaman sıkı bir Tapınak destekçisi olan Dres Hanesi, İmparatorluk hukukuna ve kültürüne düşmandır ve özellikle köleliği sınırlandırma girişimlerine karşıdır.