Morihatha Septim

İmparatorluğun on dokuzuncu yöneticisi olan Morihatha kaderin cilvesidir ki on dokuz yıl tahtta kalmıştır. Tahtı abisi VI. Uriel’den almıştır. Tıpkı abisinin yaptığı gibi Morihatha’da baskı ve şantaj yoluyla Kadim Konsey’in kontrolünü ele geçirmeye çalışmıştır.

Tiber Septim’den bu yana İmparatorluk Şehri’nde bulunmayan Baş Büyücü’yü getirmiştir. Skyrim’de bulunan Baş Büyücü Welloc’u alıp imparatorluğun baş şehrine getirmiştir. Büyük dedesi II. Cephorus döneminden beri ilgilenilmeyen vasalların kontrolünü ele geçirmiş, imparatorluktan ayrılmaya yüz tutan yerleri tekrar merkeze bağlamıştır. İlmik ilmik hesaplanan strateji ile imparatorluğun gücünü arttırmıştır.

Bu isyanları önleme ve imparatorluğun gücünü arttırmasında en önemli etken ordunun gücünü arttırması olmuştur. Askerlerin nizam ve eğitimine çok önem vermiştir. Fakat bu gelişme onun sonunu getirmiştir. Kadim Konsey eski gücünü kaybettiği için rahatsızdı. Konseyin Argonyalı üyesi Thoricles Romus, Kara Bataklık’ta çıkan isyanı bastırması için imparatorluk askerlerinin gönderilmesini talep etmesi, Morihatha tarafından reddedilince imparatoriçeyi öldürtmüştür. Thoricles’ın bu eylemi suçlu bulunmuş ve kendisi idam edilmiştir.

Kışhisar Baron’u Ulfe Gersen ile evli olan Morihatha’nın hiç çocuğu olmamıştır. Kız Kardeşi Eloisa Septim’de Morihatha’nın ölümünden dört sene önce yüksek ateşten hayatını kaybetmişti. Tahta geçecek kişi ise Eloisa’nın 25 yaşındaki oğlu IV. Pelagius olmuştur.

Yerine Geldiği Yerine Gelen
VI. Uriel Septim IV. Pelagius Septim