Morag Tong

Morag Tong Morrowind merkezli eski bir suikastçı loncasıdır. Kurbanlarını Mephala adına öldürürler. İlk Çağ’ın sonlarından beri etkindirler. Bir çok Tamriel hükümdarı, yüksek sınıf Dunmer soyluları ve daha bir çok hedefleri olmuştur. Morag Tong’un suikastlarını Morrowind hükümeti uygun görür ve fermanlar ile kendi hedeflerini de öldürtürler.

Morag Tong’un kökleri mitlere saklıdır. Tribunal Daedra Mephala’nın Chimerlere kendilerini savunmayı ve düşmanlarını öldürmeyi öğretmek için loncayı kurduğunu söyler. Diğerleri bir kült olarak başladığını, Mephala’yı takip ederken bilhassa Sithis’e taptıklarını iddia eder. Lonca, Morrowind’in kanlı hane anlaşmazlıkları, ferman sisteminin hızlı kabul edilmesi ve eşsiz katiller olarak ün salmaları üzerine hızlıca itibar kazanıp göze çarpmıştır. 1. Çağ’ın sonunda Lonca ilk önemli anlaşmasını yapmıştır, İmparator 3. Reman. Loncanın başarısı İkinci Çağ’ın başlarında uzun süre Akaviri Hükümdarlığının Tamriel’i yönetmesi için bir yol açmıştır. Lonca yavaşça varlığını tüm Tamriel üzerinde genişlettikçe, 2. Çağ’ın 324. yılında Akaviri Hükümdarlığı 3. Reman’ın ölümünü aslen emrettiğinde ve Reman öldüğünde loncanın varlığı her yerde hazır bulunur oldu. Bu noktada, lonca aşırı güvenilir ve gururlu olmuştu. Ve Sarayın duvarlarına Hükümdarın kendi kanı ile “Morag Tong” yazılmıştı.
Bu önemli suikast, Tamriel’in soylularının loncanın riski altında olduğunu fark etmelerini sağladı. Bundan sonra Morag Tong neredeyse bir yüzyıl boyunca kamu dışında kaldı. Bu sırada bir dağılma oldu ve Karanlık Kardeşlik adında bir grup ortaya çıktı. Genelde Morrowind’de faaliyet yapan, daha ticaret amaçlı ve yasalardan tamamen bir uzak grup.

En sonunda, Morag Tong hizmetlerini Mephala’ya, yalan, aldatmaca ve cinayetin Daedrik Prens’ine, Morrowind’de, lonca geleneğine göre görev başında öldürülene kadar hizmet edecek bir baş üstat tarafından yönetiliyordu. Her lonca holünün bir üstadı vardı. Bunu başarmak için, lonca sıkı bir tarafsızlık yasasını kabul görüyordu.

Morag Tong, Morrowind’deki haneler arasında topyekun bir savaşın önleyicisi konumunda olmuştur. Haneler birbirleriyle savaşmak yerine örgütün bağlantılarını kullanarak karşı tarafın adamlarını öldürtüyordu. Siyasi hedefleri gerçekleştirmek için herkesin kullandığı Morag Tong Mephala’nın öğütlerine uyuyordu, “hedefinizi sessizce öldürün”. Ayrıca öldürme işlemi her talep edene sunulmuyordu. Ücret ön plandaydı. Eğer kişi iyi bir miktar teklif ederse örgütün öldürme çarkları çalışmaya başlıyordu. Ve tamamen bir tarafsızlık politikası vardı. Örgüt hiçbir zaman bir görüş yada kurumu desteklemez, kendi çıkarlarına bakar. Morag Tong resmi bir örgüt olduğu için Muhterem İnfaz Fermanı adı verilen bir fatura diyebileceğimiz belge çıkarırdı. Burada kimin kaç para karşılığında öldürüldüğü yazar. Suikastı işleyenler gizlidir. Bir suikastçı görevini başaramaz ve kimliği deşifre olursa yine örgüt elemanları tarafından ortadan kaldırılır. Kimliği açığa çıkanlar suikast yapamaz, çünkü dediğimiz üzere Morag Tong yasal bir kurum, suç işlemeyi kendilerine yakıştırmazlar.

Emekliliğe ayrılan Morag Tong suikastçıları bir aylık mesafedeki Vounoura’ya giderler.