Morag Tong

Morrowindli Dunmerların kurduğu, Daedrik Prenslerden Mephala’ya ibadet eden Morag Tong bir suikast örgütüdür.

Ortaya Çıkışı

Örgütün nasıl ortaya çıktığı kesin olmasa da, çok büyük ihtimalle Dunmerların atası Chimerlerin Morrowind’e göçü sırasında halkın büyük saygı duyduğu Mephala, Chimerlere kendilerini nasıl savunacaklarını, düşmanlarını gölgeden nasıl alt edeceklerini öğretir. Böylece Tamriel’ın zorlu şartlarında, az nüfuslarına rağmen hasımlarını mağlup etmenin kağıt üzerinde onursuz, pratikte ise işe yarar bir yöntemini kullanmaya başlarlar. Chimerlerin yada Dunmerlerın artık yerleşik hayata geçmesi, ve haneler halinde yaşamasıyla da kabileler arasında rekabet artar. Bundan sonra Morag Tong, hanelerin birbirlerine karşı kullandığı gizli bir silah olmaya başlamıştır. Haneler, ordular vasıtasıyla birbirleriyle savaşmak yerine, Morag Tong’u kullanarak savaşırlar. Bu gelişme örgütün Morrowind’de hem yasal bir örgüt statüsüne kavuşmasını hem de zenginleşmesini sağlar.

Yükseliş ve Düşüş

Morag Tong’un zirve yaptığı dönem, 1. Çağ’ın son senesinde İkinci İmparatorluğun lideri III. Reman’ı öldürmesidir. Böylece adını kıta çapında duyurmuş ve bir devri sonlandırmışlardır. Remanların soyu sona ermiş ve imparatorluğa naip olarak Akavir kökenli Versidue-Shaie önderlik etmiştir. Bu suikasttan sonra Morag Tong, tüm Tamriel’da faaliyet göstermeye başlar. Fakat düşüşleri de, yükselişleri kadar hızlı olur. 2. Çağ 324’te Versidue-Shaie de Morag Tong tarafından öldürülür. İmparatorun kanıyla saray odasının duvarlarına MORAG TONG yazarlar. Kontratla suikast yapma işinin şova dönüşmesiyle rüzgar birden tersine döner. Morrowindin haneleri ve tüm soylular kendilerinin de bir gece ansızın öldürülebileceğini fark eder. Tabi bunu anlamaları için binlerce yıl, ve iki imparatorun öldürülmesi gerekmiştir. Gözden düşen örgüt üyeleri tespit edildikleri yerde infaz edilir. Örgüt de sonraki asırda yer altına çekilmek zorunda kalır.

Karanlık Kardeşlik adındaki bir diğer suikast örgütünün ortaya çıkışı da bu döneme denk gelir. Morag Tong artık sadece Morrowind sınırları içerisinde faaliyet gösteren yerel bir örgüte dönüşmüştür.

Sonraki çağlarda korku ortamının dağılmasıyla örgüt eskisi gibi kontrat almaya başlar. Yine Dunmer haneleri, topyekün savaşa girmek yerine düşmanlarına suikastçı göndermeye devam ederler. Politik tarafsızlık ilkesini uygulayan örgüt, fiyatta ve şartlarda anlaşılırsa, kim olduğuna bakılmaksızın herkesi öldürmektedir. Hatta örgüt üyeleri suikastı gerçekleştirdikten sonra kendilerini kanuna teslim etmektedir. Böylece suikastın yasal koşullara dayandırıldığı, öldürenin sadece aracı olduğu ispatlanmış olup ceza almamaktadır.

4. Çağ’da Argonyalıların Morrowind’in güneyini istila etmesinden sonra örgüt kısa süreli bir dağılma yaşa da, Vvardenfell’de tekrar bir araya gelmiş ve Solstheim adasında bile iş yapar hale gelmişlerdir.