Mistik Galerion

Kitap Künyesi
Oyunlar: Daggerfall, Morrowind, Oblivion, Skyrim, ESO
Çevirmen: Ashe Corven
Orijinal İsim: Galerion the Mystic

İkinci Çağın ilk kanlı yıllarında Vanus Galerion, önemsiz bir soylu olan Sollicich-on-Ker’in lordu Gyrnasse’nin arazisinde köle olan, Trechtus adıyla doğdu. Trechtus’un annesi ve babası vasıfsız isçilerdi. Lord Gyrnasse’nin kurallarına karşı gelerek, babası kendisini gizlice eğitmişti ve daha sonra Trechtus’a da okumayı öğretti. Lord Gyrnasse, okur yazar kölelerin doğanın nefreti olduğu ve hem kendilerine hem de lordlarına karşı tehlike arz ettikleri konularında daha önceden uyarılmıştı ve bunun üzerine de Sollicich-on-Ker’de ki bütün kitapçıları kapattırmıştı. Gyrnasse’nin idaresi dışındaki bütün kitap satıcıları, şairler ve öğretmenlere yasak getirilmişti. Bununla beraber, küçük ölçekli birkaçakçılık operasyonu bir kısım kitap ve parşömen tomarını, Gyrnasse’nin gölgesi altında dolaşımda tutuyordu.

Trechtus sekiz yaşındayken, kaçakçılar bulunup hapse atıldı. Bazıları kocasından korkan cahil ve dindar Trechtus’un annesinin, kaçakçıların ispiyoncusu olduğunu söylediler ama başka söylentiler de vardı. Kaçakçıların mahkemesi olmadı ve cezalandırma işi hızlı bir şekilde halledildi. Trechtus’un babasının vücudu, Sollicich-on-Ker’de yüzyıllar boyunca görülen en sıcak yazda, haftalar boyunca asılı kaldı.

Üç ay sonra, Trechtus Lord Gyrnasse’nin arazisinden kaçtı. Summerset adasının yarısı boyunca, Alinor kadar uzaklara kaçtı. Halk ozanlarından oluşan bir kafile onu yol kenarındaki bir hendeğe kıvrılmış, ölmek üzereyken buldular. Sağlığına kavuşmasına yardım ettiler ve getir götür işlerine bakmasına karşılık olarak yiyecek ve barınması için bir yer verdiler. Halk ozanlarından biri olan kahin, Heland Trechtus’un zihnini test etmeye başladı ve onun utangaç olmasına rağmen, şartlarına göre olağanüstü bir şekilde zeki ve kültürlü buldu. Heliand onda, Artaeum adasında mistik olmak için eğitildiği zamanlardaki halini görüyordu.

Kumpanya, Summerset’in uzak doğusundaki Potansa köyünde gösteri yaparken Heliand on bir yaşındaki Trechtus’u alıp Artaeum adasına götürdü. Adanın yetkilisi olan Iachesis, Trechtus’taki potansiyeli gördü ve ona Vanus Galerion ismini vererek öğrencisi yaptı. Vanus zihnini vücuduyla birlikte Artaeum adasında eğitti.

Böylece büyücü loncasının ilk en büyük yetkilisi eğitildi. Eğitimini Artaeum adasındaki Psijiclerden aldı. Çocukluğundaki ihtiyaçları ve adaletsizlikler, onu bilgiyi paylaşma felsefesine yöneltmişti.